Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Hvordan kjøpe ut samboer? | Zensum guider deg!

Her ser vi nærmere på hvordan du går frem for å kjøpe ut samboer | Hva innebærer det? ✓ Fremgangsmåte ✓ Beregning ✓ Ofte stilte spørsmål ✓
Lesning 
4 min

Skal du kjøpe ut samboer? Slik håndterer du situasjonen!

Hvis du bor i en felles bolig med partneren din og dere bestemmer dere for å gå fra hverandre, ønsker kanskje den ene parten å bli boende. Den som blir igjen i den tidligere fellesboligen, vil da normalt sett kjøpe ut sin samboer.

Her forklarer vi fremgangsmåten!

Hva vil det si å kjøpe ut samboer?

Det å kjøpe ut en samboer betyr enkelt forklart at man betaler parten som flytter et beløp som veier opp for deres «tapte» eierbrøk i boligen. Mange samboere velger å kjøpe bolig sammen, enten med lik eller ulik eierandel.
 

Hvordan kjøpe ut samboer av felles bolig?

Det er viktig å merke seg at både du og din (tidligere) samboer må være enige om at den ene parten skal kjøpes ut. Så fremt dere er enige, gjelder det å finne en løsning som gjør at den ene parten alene kan overta boliglånet i sin helhet.
 

1. Finn boligens verdi

Før man kan kjøpe ut samboer, må man bli enige om hvilket beløp den ene parten skal ut med for å kjøpe den andre partens eierandel. I den forbindelse er det vanlig å hyre inn en eiendomsmegler eller takstmann som utfører en verdivurdering av boligen.

Det kan være smart å innhente flere verdivurderinger, slik at man får et mest mulig realistisk bilde av hva boligen er verdt. Boligen er kanskje verdt mer i dag enn hva den gjorde da dere kjøpte den. Av den grunn er verdivurdering nødvendig, da det er dagens verdi som legges til grunn.

 

2. Regnestykke

Hvordan det eksakte regnestykket blir, vil først og fremst avhenge av hvor stor eierandel partene har. Det å kjøpe ut samboer ved 50/50-fordeling er et naturlig valg om begge eier en like stor andel av boligen. Husk at eierandelen normalt sett er regulert i skjøtet.

Når man skal regne ut hvor mye parten som flytter skal betales, trekker man fra gjelden man står ansvarlig for. Samtidig tar man høyde for hvor mye egenkapital man stilte med da boligen ble kjøpt. Ønsker du å kjøpe ut samboer, kan en kalkulator ofte være til hjelp.

La oss ta et eksempel på utkjøp av samboer der begge har 50 % eierandel. Se for deg at dere etter verdivurdering får vite at boligen er verdt 4 millioner kroner. Dere har et felles boliglån på 2 millioner kroner. Det finnes da 2 millioner i ledig verdi i boligen (4 millioner – 2 millioner).

Det betyr at det er 1 million kroner i ledig verdi per part. Dette er det beløpet som skal betales til parten som flytter ut.

 

3. Kjøpe ut medlåntaker

Den parten som ønsker å kjøpe boligen, blir stående igjen med boliglånet alene. Husk at du tar over samboerens låneandel. La oss fortsette med utgangspunkt i eksempelet i forrige punkt. Personen sitter her igjen med 2 millioner i boliglån.

Samtidig ble det kanskje tatt opp et lån på 1 million kroner som gikk til å kjøpe ut samboer. Summen av det nye lånet blir derfor 3 millioner kroner. Her er det viktig å tenke nøye over hvorvidt man vil klare å betjene et så stort lån alene.

Et lån dere fikk med to inntekter og kanskje felles økonomi, er ikke nødvendigvis så enkelt å betjene med kun én inntekt. Det er dessuten krav om 15 % egenkapital. Derfor kan det være nødvendig å bruke oppsparte midler, eller å få hjelp fra en kausjonist.

Husk: Om du skulle få en ny livspartner på et senere tidspunkt, kan vedkommende kjøpe seg inn i boligen.

Finansiering når du skal kjøpe ut samboer

Dersom du ønsker å bli boende i boligen, vil det som regel være nødvendig å sende inn en ny søknad om boliglån. Banken må nemlig vurdere hvorvidt du vil klare å betjene lånet alene. Hvis banken mener at du ikke har råd til dette, blir løsningen gjerne å selge boligen.

I så fall vil du og ekspartneren kunne dele salgsgevinsten dere imellom. Denne kan for eksempel brukes som egenkapital til kjøp av en ny, billigere bolig.

Hvis det er ønskelig å kjøpe en ny bolig før den tidligere fellesboligen er solgt, kan det søkes om mellomfinansiering.

Skatter og avgifter når man skal kjøpe ut medlåntaker

Vær obs på ekstrakostnader som kan forekomme i forbindelse med at man skal kjøpe ut en samboer. Hovedregelen er at man må skatte av boligsalggevinsten. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man har bodd minst 12 måneder på eiendommen de siste 24 månedene.

Om dere går fra hverandre før dere har bodd sammen i 12 måneder, må den som selger andelen sin betale skatt av gevinsten. Dette kan utgjøre et stort beløp – spesielt om eiendommen har økt i verdi.

Når det gjelder dokumentavgift, er samboere fritatt fra å betale dette ved et eventuelt samlivsbrudd. Dette forutsetter imidlertid at dere har barn, eller at begge har hatt sin folkeregistrerte adresse i boligen i minimum to år.

Unngå uenighet om salg av bolig

Samboere har full avtalefrihet seg imellom, men det er viktig å komme til enighet om hverandres gjeldsansvar og fordeling av eiendeler. Før dere kjøper bolig sammen, bør dere blant annet tenke over hvorvidt dere skal bidra like mye med nedbetaling av lånet.

Med en samboerkontrakt vil begge parter ha oversikten som trengs. Det å kjøpe ut samboer uten kontrakt, kan potensielt føre til uenighet om hvem som har rett på hva. Nettopp manglende kontrakt er en av de vanligste samboerfellene, og kan enkelt unngås.
 

Til deg som skal kjøpe ut ektefelle av bolig

For ektepar vil det å kjøpe ut den ene parten reguleres av andre regler enn hva som gjelder for samboere. Når man velger å gifte seg, vil de verdiene du tar med inn i ekteskapet regnes som dine. Alle verdier som anskaffes mens du er gift, regnes imidlertid som felles.

Så fremt annet ikke er avtalt, vil alle eiendelene som ble anskaffet under ekteskapet bli fordelt likt ved et eventuelt samlivsbrudd. Juridisk sett kan hver ektefelle kreve at boligen selges, men man kan også bli enige om å kjøpe den ene ut.

Konflikter rundt hvem som skal bli boende kan oppstå. § 67 i ekteskapsloven regulerer hvem som kan kreve å bli boende. Man må kunne vise til «særlige grunner» – som barnas beste. Ofte vil personen med hovedansvaret for barna bli boende.

Den som skal flytte, kan velge å bli boende i boligen frem til ny bolig er anskaffet. Parten som kjøpte ut ekspartneren, har da rett på å kreve leie fra sistnevnte – noe som kan gi grobunn for konflikt.

Slik kan Zensum hjelpe

Zensum deler mange smarte økonomiske tips som kan sikre deg en sunnere privatøkonomi, også ved brudd. Gjennom oss kan du også søke om boliglån hos flere banker med kun én søknad – gratis og uforpliktende.

Finn lånet som passer deg best!
 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan bestemmer vi verdien av boligen når vi skal kjøpe ut samboer?

Verdien avgjøres ved å la en takstmann eller eiendomsmegler utføre en verdivurdering. I skjøtet vil eierandelene som regel stå oppført.

 

Hva gjør jeg om jeg ikke har råd til å kjøpe ut samboer?

Om man ikke har råd til å kjøpe samboer ut av bolig, vil løsningen vanligvis være at man selger eiendommen. Gevinsten kan fordeles og brukes som egenkapital til hver deres nye boliger.

 

Hvordan kan jeg finne ut hvor mye jeg må betale for å kjøpe ut samboeren min?

Sjekk først eierandelen som står oppført i skjøtet, og få en verdivurdering. Man må huske å trekke fra eventuell gjeld man er ansvarlig for, og ta høyde for partenes egenkapital i boligen.

 

Er det mulig å kjøpe ut samboer uten å betale dokumentavgift?

Ja! Dette forutsetter imidlertid at begge har vært folkeregistrerte på adressen i minimum to år, eller har barn sammen. I så fall gis det fritak fra dokumentavgift.

 

Hva skjer hvis vi begge ønsker på beholde boligen etter et samlivsbrudd?

Det er lurt å ha en samboeravtale der det er avtalt hvem som skal beholde boligen ved brudd. Mangler dette, er løsningen ofte å selge boligen eller å ta hensyn til barnas beste.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser