Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Boliglån
15.3.2024

Termingebyr – ikke betal mer enn du må

Finn ut hva termingebyr innebærer og hvordan det påvirker lånet ditt. ✓ Hvordan beregnes gebyrene? ✓ Når kan du få fradrag? ✓ Kan du låne uten gebyr?
Lesning 
4 min

Termingebyr – ikke betal mer enn du må

Beløpet du betaler ned på lånet hver måned består ikke bare av amortisering og renter. Det tilkommer også kostnader til termingebyr, som medregnes i det totale terminbeløpet. For deg som har boliglån kan termingebyr utgjøre en stor forskjell for hva du betaler til slutt, så det er viktig at du leser deg opp på hva det innebærer.

Viktig å sjekke termingebyret

Termingebyret er en tilleggskostnad som du betaler for lånet ditt, i tillegg til avdrag og renter. Långiveren legger til et gebyr for å dekke sine administrative kostnader for å låne ut pengene. Gebyret varierer mye mellom ulike banker og lånegivere, alt fra 10 kr til 100 kr per måned.

Det er derfor viktig at du kontroller termingebyret før du for eksempel signerer et boliglån. Om du valgte en långiver basert på at de tilbød deg lave renter, kan det være de har krevd et høyt gebyr i stedet. Termingebyret skal inngå i den effektive renten, det vil si den renten som viser hva du i realiteten betaler for lånet.

De fleste vanlige bankene tar et termingebyr for boliglån på mellom 50 og 75 kr. Sett over ett år blir det ikke noen stor kostnad i forhold til amortisering og renter, men over tid kan gebyrene bli ganske store.

Termingebyrets andel av lånet

Et termingebyr for lån er et fast gebyr. Dette betyr at andelen av lånet vil være liten til å begynne med, men vil øke med tiden etter hvert som lånet nedbetales. Du kan enkelt beregne hva du betaler i termingebyr ved å multiplisere gebyret med antall avdrag. Det blir da klart at et lån med lang nedbetalingstid vil ha betydelig høyere termingebyrer totalt sett, enn et lån med kort nedbetalingstid. For å beregne termingebyrene på lånet ditt, må du først vite forskjellen mellom nominell rente og effektiv rente.

Nominell rente er den avtalte renten på et lån. Det er med andre ord den renten du må betale på for eksempel boliglånet ditt. Effektiv rente er den nominelle renten pluss alle andre gebyrer for lånet. Disse gebyrene kan for eksempel være etableringsgebyr og termingebyr.

For å regne ut den effektive renten må du med andre ord vite den nominelle renten, termingebyr, etableringsgebyr og antall terminer per år.

Lån uten termingebyr

De aller fleste bankene og långiverne tar noen form for gebyr for lån. Det er en måte for långiverne å finansiere virksomheten sin på, noe som gjør det vanskelig for mange banker å tilby lån uten gebyrer.

Det finnes imidlertid långivere som tilbyr lån uten gebyrer. Dette er som regel nettbanker som kun eksisterer digitalt eller långivere som låner ut mindre summer. Det er svært uvanlig å kunne få for eksempel et boliglån uten termingebyr.

Du kan imidlertid klare å forhandle deg frem til lavere gebyrer dersom du har betalt ned på lånet over en lengre periode, eller om det ikke er så mye igjen å betale tilbake på lånet.

Vanlige spørsmål og svar om termingebyr

Mange lånetakere er ikke klar over hva termingebyrene betyr for deres kortsiktige og langsiktige økonomi. Her gir Zensum svar på de vanligste spørsmålene om termingebyr.

Hva er termingebyr?

Definisjonen av termingebyr er et gebyr som långiveren legger til på lånet ditt for å dekke de administrative kostnadene ved lånet. Det legges til i tillegg til amortiseringer og renter.

Hvordan regner man ut termingebyr?

Termingebyr skal inngå i den effektive renten for et lån og skal spesifiseres i en fast avgift.

Hvor ofte betales termingebyr?

Termingebyret betales vanligvis samtidig som du betaler terminbeløpet. Det gjøres vanligvis en gang i måneden, men det kan også være annenhver eller hver tredje måned.

Er terminavgiften fradragsberettiget?

Ja, terminavgifter kan trekkes fra på skatten. Kostnader som er nært knyttet til et lån teller som rentekostnader, og er fradragsberettigede.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser