Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Trenger du penger, men får ikke lån?| Zensum guider deg

Her ser vi nærmere på hva du kan gjøre dersom du trenger penger og ikke får lån | Årsaker ✓ Ting du kan prøve ✓ Ofte stilte spørsmål ✓
Lesning 
4 min

Trenger du penger, men får ikke lån? Slik går du frem!

Dersom du trenger penger og ikke får lån, kan situasjonen oppleves vanskelig. Det finnes imidlertid tiltak du selv kan gjøre for å øke sjansen for at lånesøknaden din godkjennes. Og dersom pengebehovet er akutt, finnes det også andre alternativer enn lån.


Her ser vi nærmere på årsaker til avslag på lånesøknaden, samt tips til hva du kan gjøre!

 

Hvorfor får jeg ikke lån?

Norske myndigheter har utarbeidet den såkalte utlånsforskriften, som fastsetter spesifikke krav til bankenes utlånspraksis. Formålet er å forhindre at nordmenn låner mer penger enn hva de klarer å betjene.

Utlånsforskriften stiller blant annet krav til betjeningsevne (inntekt) og gjeldsgrad (du kan maksimalt ha fem ganger brutto årsinntekt i samlet gjeld). Er det snakk om boliglån kan lånet heller ikke utgjøre mer enn 85 % av boligens markedsverdi, noe som betyr at du trenger 15 % egenkapital.

Disse kravene må bankene ta hensyn til når lånesøknader skal vurderes. Samtidig kan bankene i tillegg stille egne interne krav til sine lånekunder. Ulike banker har i mange tilfeller ulike vurderingskriterier.

Om du ikke får lån, handler dette om at banken anser det som en for høy risiko å låne deg penger. Dette avdekkes gjennom en kredittsjekk der du tildeles en kredittscore. Avslaget kan være basert på at du ikke oppfyller deres egne eller utlånsforskriftens kriterier. Her er noen av faktorene som påvirker din kredittscore negativt:
 

·  Økonomiske utfordringer (f.eks. betalingsanmerkninger)

·  Lav eller ustabil inntekt

·  Lav alder

·  For høy eksisterende gjeld

Dette kan du gjøre om du trenger penger og ikke får lån

Dersom du først har fått avslag på en lånesøknad, finnes det forskjellige tiltak du kan vurdere. Hvilke tiltak som er aktuelle, avhenger til dels av hva som var grunnen til avslaget. Her er våre beste tips!

Øk din egen inntekt

Dersom inntekten er lav, vil dette i seg selv ofte være en grunn til avslag på lånesøknaden. Husk at du ikke kan ha mer enn fem ganger årsinntekten din i gjeld! Øker du inntekten, øker du derfor også betjeningsevnen din.

Det å øke inntekten er imidlertid ikke alltid like enkelt. Du kan vurdere å bytte jobb eller å forhandle deg frem til en høyere lønn. Eventuelt kan du prøve å søke på et mindre lånebeløp. Dette kan kanskje banken innvilge, gitt den inntekten du har.
 

Får du ikke lån? Bli kvitt betalingsanmerkninger!

Dersom du har én eller flere betalingsanmerkninger, vil du som regel få avslag på lånesøknaden din. Det vil som regel ikke være mulig å få hverken boliglån, billån, forbrukslån eller kredittlån.

Løsningen her er å bli kvitt betalingsanmerkningene, noe du kan gjøre ved å betale de utestående kravene. Om du trenger penger for å dekke kravene, kan situasjonen imidlertid oppleves fastlåst om du ikke får lån.

Husk likevel på at det finnes muligheter for å få lån med betalingsanmerkning hos enkelte banker. Denne type lån kalles gjerne for omstartslån, og er en form for refinansiering med sikkerhet i bolig.

Har du for eksempel tre gamle forbrukslån som har gått til inkasso og gitt deg anmerkninger, kan du betale ned disse med omstartslånet. Da blir du også kvitt betalingsanmerkningene. Merk deg imidlertid at omstartslån krever at du kan stille med sikkerhet i eiendom.

Refinansiering av lån

Refinansiering av lån kan som nevnt være et alternativ for deg med betalingsanmerkning. Du kan imidlertid vurdere å samle lån også når du ikke har anmerkninger. Har du kanskje fått avslag på en boliglånssøknad fordi du har for høy gjeldsgrad?

Da kan du forsøke å samle eksisterende smålån i et nytt og større lån. På den måten kan du få færre lån å forholde deg til, samtidig som du potensielt kan oppnå lavere lånekostnader. Dermed kan du også bli kvitt gjelden din raskere, siden du får mer penger til overs.

Etter en stund kan du forsøke å søke om boliglån på nytt. Noen får ikke refinansiering, og da vil ikke dette være en aktuell løsning. Men husk – selv om du får avslag på et boliglån til mange millioner, betyr ikke det at du får avslag på et mindre refinansieringslån.

Medlåntaker eller kausjonist

Mange får ikke lån dersom de søker på egen hånd. Dette skyldes kanskje lav eller ustabil inntekt, høy gjeld eller lignende. I så fall kan en aktuell løsning være å søke med en medlåntaker. Vedkommende tar opp lånet sammen med deg som er hovedlåntaker.

Banken vil da legge til medlåntakers inntekt (og gjeld) i beregningen, noe som kan øke sjansen for at du får innvilget lånet. Medlåntakeren vil stå ansvarlig for at lånet nedbetales på lik linje med deg, noe som reduserer bankens risiko.

Et annet alternativ er å søke lån med en kausjonist. Vedkommende stiller med garanti overfor banken, og har ansvar for å betale lånet ditt om du ikke klarer det selv. Banken vil typisk ha sikkerhet i kausjonistens bolig.

Kausjonistordningen er ofte et alternativ for unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Foreldre eller andre kan da være kausjonister, og bidra til at man likevel får boliglån.
 

Søk hos flere banker

Dersom du trenger penger og ikke får lån, kan det lønne seg å søke hos flere banker. Om du har fått avslag hos én bank, er det ikke dermed sagt at du får avslag hos alle. Husk at ulike banker kan vurdere låntakere basert på ulike kriterier.

Trenger du penger akutt? Vurder økonomisk hjelp via NAV

Hvis du trenger penger nå og ikke får lån hos banken, kan det være aktuelt å kontakte NAV. Har du for eksempel ikke penger til bolig, mat eller andre nødvendige utgifter, kan du ha rett på pengestøtte fra NAV.

Økonomisk sosialhjelp er blant ordningene som finnes, og er en midlertidig støtteordning som hjelper deg å dekke det nødvendigste. Besøk NAVs nettsider for å se hva du har rett på.

Slik kan Zensum hjelpe deg

Trenger du penger, men får ikke lån? Gjennom Zensum kan du søke om lån hos flere banker med kun én enkelt lånesøknad. På den måten kan du la en rekke banker vurdere søknaden din, uten å måtte søke hos hver enkelt. Husk at vurderingskriterier varierer fra bank til bank.

Vi bistår deg også med å innhente lånetilbud dersom du ønsker hjelp med refinansiering av forbrukslån. Sammenlign lånetilbudene du mottar, og finn det beste alternativet for deg! En annen god og anbefalt nettside for å sammenligne refinansieringslån er Finansplassen, der får du en rask og enkel oversikt over forskjellige formidlere som kan hjelpe deg med å refinansiere smålån og kreditter.
 

Ofte stilte spørsmål 

Hvorfor får jeg ikke kredittkort?

Dette kan skyldes at du fikk en for dårlig kredittscore i bankens kredittvurdering. Årsakene kan for eksempel være lav alder, betalingsanmerkninger eller lav/ustabil inntekt.

Hvordan få lån?

For å få innvilget en søknad om lån, må du kunne vise til betjeningsevne og -vilje. Du må også oppfylle bankens alderskrav. Du kan heller ikke ha mer enn 5 x inntekt i samlet gjeld.

Hva gjør jeg om jeg trenger penger og ikke får lån?

Om du trenger penger og ikke får lån, bør du finne ut hva grunnen til avslaget var. Har du for eksempel en betalingsanmerkning, bør du kvitte deg med denne.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser