Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Samboerkontrakt - hva bør den inneholde?

En samboerkontrakt virker kanskje ikke særlig romantisk, men er en viktig del av et samboerskap. Her lærer du hva samboeravtalen bør inneholde.
Lesning 
4 min

Samboerkontrakt

Mange nordmenn har valgt å ikke gifte seg, men å leve som samboere. En av de tingene man ofte ikke tenker over er at om samboerskapet sprekker eller en av partene går bort, risikerer man å sitte igjen med ingenting. Selv om samboere har levd sammen i en årrekke, har man ikke samme rettsvern som gifte par har. Derfor bør man opprette en samboerkontrakt

Samboerkontrakten skal sikre begge parter

Når man bestemmer seg for å bli samboere, synes man kanskje ikke ordene samboer og kontrakt høres særlig romantisk ut. Ofte er det spenningen ved å flytte sammen, starte et nytt liv og forme en fremtid som står i fokus. Kanskje går man til innkjøp av felles bolig eller nye møbler, og tenker ikke over hva som kan skje om samlivet ikke går som planlagt. Det er der en samboeravtale kommer inn. Samboerkontrakten skal sikre at begge parter, både når det kommer til felles investeringer og det man tar med seg inn i samboerskapet, får sin rettmessige del ved et eventuelt samlivsbrudd. Samtidig får man en ryddig oversikt over økonomiske forpliktelser for samboerskapet. 

Samboerskap og ekteskap er ikke likestilt 

Det er en vanlig misforståelse at alle samboerskap er likestilt med giftemål. Dessverre favner ikke lovverket om arv og fordeling av eiendom samboere. Det må man ordne selv ved å lage en avtale. Samboere har ingen rettmessige arvekrav dersom en av partene går bort. Det finnes heller ikke regler for fordeling av felles investeringer ved et eventuelt samlivsbrudd. Det finnes likevel et unntak. Det kommer under husstandsfellesskapsloven, og gjelder felles bolig. Denne loven kan gi den ene samboeren rett til å overta boligen til markedspris hvis samboerskapet har vært registrert i minst to år eller de har felles barn. 

Dette bør med på en standard samboerkontrakt

En samboerkontrakt kan inneholde mye, men det er likevel en del ting den må inneholde. Hvordan skriver man en samboerkontrakt? Det finnes mange ulike maler for samboerkontrakt, og det kan være smart å få hjelp om man synes det er vanskelig. I grove trekk bør en mal for samboeravtale inneholde: 

 • En oversikt over hva hver enkelt eier, og hva dere eier sammen. 
 • Eierandelen for det dere kjøper sammen, for eksempel at en samboerkontrakt for bolig er 50 % eierandel på hver. 
 • Hvordan dere skal løse dekning av utgifter. Dette gjelder også gjeld. Her er det viktig å få med hvor mye hver enkelt har i gjeld før samboerskapet begynner (særgjeld/eneansvar), og hva dere regner som felles gjeld. 
 • Skal dere opprette felles konto til felles utgifter og sparing, bør det med i avtalen. 
 • Eventuelle forsikringer dere har eller skal skaffe. 
 • Hvordan eventuelle vedlikeholdskostnader skal fordeles, og om dette skal ha betydning for eierandelen i felles bolig. 
 • Innhold i eventuelle gjensidige testamenter.

Det er viktig å regulere samboeravtalen hvis de økonomiske forholdene endrer seg. Det kan for eksempel være om den ene får en arv, at dere tar opp felles forbrukslån eller betaler ned på den andres gjeld.


Samboeravtalen bør dekke et eventuelt brudd

Dessverre skjer det at samboere går fra hverandre. Derfor bør samboerkontrakten også inneholde hvordan samlivsbruddet skal løses økonomisk. Et samlivsbrudd er nok ikke det man tenker på når man flytter sammen, men en god avtale vil spare dere for bekymringer og uenigheter om det skulle skje. 

 

Noen tips til hva en standard samboerkontrakt bør/kan inneholde i tilfelle samlivsbrudd: 

 • Det hver enkelt tok med inn i samboerskapet holdes utenfor fordelingen (samboers særeie). 
 • Fremgangsmåte for verdifulle eiendeler dere har kjøpt sammen, for eksempel verdisetting av felles bolig. 
 • Bli enige om hvem som eventuelt skal løse ut den andre i en felles bolig, hvem skal overta felles gjeld, hvordan lån hvor den ene er medlåntaker skal løses og så videre. 
 • Bli enige om hvordan eventuelle begunstigelser i forsikringsavtaler skal være. Normalt inneholder samboerkontrakter gjensidig opphevelse av begunstigelse
 • Få med betingelser i tilfelle dere ikke blir enige om fordelingen. Ofte brukes en tidsfrist, og ved uenighet kan hver av partene kreve felles eiendeler solgt etter fristen.
 • Avtal hvordan uenigheter rundt forståelsen av avtalen kan løses. I slike tilfeller bør dette løses via en advokatmekling eller rettsmekling i tingretten. 

En gjensidig samboerkontrakt er ikke offisiell

En samboerkontrakt kan ikke tinglyses. Derfor er det viktig at den blir godt tatt vare på. En løsning kan være en digital samboerkontrakt, som tilbys av flere banker. Avtalen blir da lagret digitalt, og det er i tillegg mulig å regulere den ved behov. Disse elektroniske samboerkontraktene koster noen kroner, men kan absolutt være verdt det. Siden en samboerkontrakt ikke tinglyses, og heller ikke regnes i forbindelse med et eventuelt arveoppgjør, kan det være smart å opprette et gjensidig testamente. Samboerpar med felles barn stiller litt bedre med tanke på arv. Den gjenlevende parten har krav på arv og kan sitte i uskiftet bo. 

 

Ofte stilte spørsmål


Når regnes man som samboere?

Du regnes som samboer hvis du har bodd sammen med noen i minst 2 år, og begge er registrert på samme adresse. 

Hvorfor bør du opprette samboeravtale?

En samboeravtale sørger for en rettferdig økonomisk fordeling i samlivet og ved et eventuelt samlivsbrudd. 

Hva er samboer?

Et samboerskap mellom to myndige personer er ugift samliv som likner på et ekteskap. Da med tanke på økonomi, felles forpliktelser, eventuelle barn og så videre.

Hvem får boligen ved brudd?

Samboere med felles bolig bør ha en gjensidig avtale for fordeling og eierskap av boligen. Har man ikke det, og kun den ene parten står på skjøtet, er det den parten som får boligen. 

Kan jeg lage samboeravtale selv uten advokatbistand?

Ja, det kan du. Det er likevel smart å søke hjelp hos en advokat. Eventuelt bruke digital samboerkontrakt i banken din.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser