Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Boliglån
15.3.2024

Kredittramme – få mest mulig ut av lånet

Hva er kredittramme for kredittkort? Høy eller lav kredittramme – hva er best? Hvordan påvirker man kredittrammen? Her forklarer Zensum alt om saken!
Lesning 
4 min

Det viktigste du må vite om kredittrammer

Å handle med kredittkort kan være praktisk, men det kan også gi deg problemer om du ikke er klar over hva kredittrammen betyr. Derfor er det viktig at du blir klar over hva kredittrammer innebærer for deg og hva som passer til din økonomiske situasjon.

Hva er en kredittramme?

Som privatperson møter du vanligvis på begrepet kredittramme når du handler med kredittkort. Din kredittramme er da det høyeste beløpet som du får handle for sammenlagt. Når du har oppnådd kredittrammen, sperres kortet for ytterligere kjøp. Kredittramme kalles også kredittgrense.

Når du har handlet på kreditt, har du tatt opp et såkalt kredittlån. Til forskjell fra et banklån, tas et kredittlån opp uten sikkerhet. Det handler også om betydelig mindre summer enn for eksempel et boliglån. Akkurat som ved et vanlig banklån, skal kredittlån betales tilbake hver måned. Du får da en faktura på alt du har handlet for på kreditt.

Hvor stor kredittramme kan man få?

Kredittrammen du bevilges kommer an på flere ting.Til å begynne med varierer kredittrammen fra bank til bank, og også mellom ulike typer kredittkort. Din kredittramme baseres på din personlige økonomiske situasjon, og hvor flink du har vært til å betale tilbake tidligere kredittlån. Det som tas med i betraktningen av din kredittramme er:

  • Din nåværende gjeld
  • Dine utgifter
  • Din inntekt
  • Din kredittinformasjon


Det er uvanlig å bli bevilget den høyeste tilgjengelige kredittrammen første gang man søker om et kredittkort. Utstederen av kredittkortet ønsker ofte å se at du klarer å betale tilbake kredittgjelden før du får en høyere kredittgrense.

Høy eller lav kredittramme – hva er best?

Det finnes ikke noe selvsagt svar på spørsmålet om det er best med en høy eller en lav kredittramme. Det kommer an på hva som passer for deg og din økonomiske situasjon. De fleste får bruk for et kredittkort til å finansiere uventede utgifter som senere betales tilbake forholdsvis raskt. Mange synes at det er enkelt å få kontroll på økonomien sin gjennom å betale alle månedens kortkjøp med en enkelt faktura.

Det er imidlertid viktig at du alltid betaler tilbake kredittlånet ditt, ettersom det kan påvirke dine muligheter til å få låne mer. Om du ofte unnlater å betale tilbake kredittkortgjelden, kan det innebære at det for eksempel blir vanskeligere for deg å ta opp et banklån. Om du derimot alltid betaler tilbake kredittkortgjelden, gir det deg høyere kredittverdighet.

Slik endrer du din kredittramme

Du kan endre din kredittramme selv, gjennom å søke om høyere eller lavere kredittramme hos utstederen av kredittkortet ditt. For å få en høyere kredittramme kreves det at du har håndtert nedbetalingene dine, og ellers har en god økonomi. For å senke din kredittramme kreves det som regel ikke noe spesielt.

Det er vanligvis enkelt å søke om høyere eller lavere kredittramme. De fleste utstederne av kredittkort har en digital tjeneste slik at du selv skal kunne regulere dine kredittrammer.

Kredittrammer kan påvirke mulighetene dine til å ta opp lån

Om du vurderer å ta opp et lån til å for eksempel kjøpe hus eller bil, kan kredittkort med store kredittrammer være en hindring. Nye regler innebærer nemlig at dine kredittrammer regnes som en gjeld, selv om du ikke har handlet noe på kredittkortet. Høye kredittrammer kan innebære at du får avslag på lånesøknaden din, eller at du ikke får låne så mye som du ønsker.

Om du planlegger å ta opp et lån, kan det derfor være lurt å forberede deg ved å avslutte ubrukte kredittkort eller løse inn kredittgjeld, for eksempel ved å refinansiere kredittkort.

Vanlige spørsmål og svar om kredittramme

Her svarer Zensum på vanlige spørsmål om kredittramme.

Hva avgjør kredittrammen?

Din kredittramme avgjøres fremfor alt av tre ting:

  • Hvilken kredittramme du har søkt om
  • Din kredittverdighet
  • Hvilken kredittramme kredittkortet tilbyr

Hvordan får du høyere kredittramme?

Du kan søke om å få høyere kredittramme hos utstederen av ditt kredittkort, for eksempel banken din. Om du har håndtert dine tidligere betalinger, har du en bedre sjanse til få høyere kredittramme.

Burde jeg ha høy eller lav kredittramme på mine kredittkort?

Det er viktig å være klar over at en høyere kredittramme ikke alltid er bedre enn en lav. En lav kredittramme kan hjelpe deg å holde kontroll på utgiftene dine.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser