Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Boliglån
15.3.2024

Terminbeløp – Hva er det & hvordan beregnes det?

Hva er terminbeløp & hvordan kan du påvirke det? Ta kontroll over økonomien din med en enkel formel for å beregne terminbeløp. Her gir Zensum deg en guide.
Lesning 
4 min

Terminbeløp - ta kontroll over dine lånekostnader 

Hvis du har et boliglån, har du sannsynligvis hørt om begrepet terminbeløp. Det er noe av det viktigste å holde styr på når du har et lån, fordi det har stor effekt på økonomien din både kortsiktig og langsiktig. Dessuten kan du spare penger ved å ta bevisste valg når det gjelder terminbeløpet. Det er derfor viktig at du leser deg opp på hva det innebærer.

Hva er terminbeløp?

Et terminbeløp er beløpet du betaler for lånet med et bestemt intervall. Vanligvis betales terminbeløpet hver måned, men avhengig av låneform og långiver kan det i stedet betales annenhver eller hver tredje måned.

Størrelsen på terminbeløpet bestemmes av størrelsen på lånet, renten på lånet, amortisering, nedbetalingstid og nedbetalingsmåte. Før du tar opp lån er det viktig at du finner ut hvilke betingelser som gjelder for lånet og hva som er best for deg og din situasjon.

Dersom terminbeløpet betales månedlig, vil hver betaling bli mindre enn om terminbeløpet betales kvartalsvis. Husk å lese vilkårene før du tar opp lån, slik at du unngår å bli overrasket med en høyere sum hver tredje måned.

Terminbeløp for annuitetslån og serielån

Det er to ulike måter å tilbakebetale et lån på: Annuitetslån eller serielån. Som låntaker kan du vanligvis velge mellom disse to formene. Men hvilken av dem er best

Annuitetslån innebærer at du som låntaker betaler et fast beløp for både renter og amortiseringer. Når du har et annuitetslån varierer renten og amortiseringen om hverandre hver gang du betaler, fordi terminbeløpet alltid er det samme. Etter hvert som du betaler ned på lånet, synker renten samtidig som amortiseringstakten øker.

Serielån innebærer i stedet at du amortiserer samme beløp ved hver betaling, noe som gjør at renten er ulik hver gang. Om du har serielån vil de første terminbeløpene derfor være høyere, for så å reduseres over tid.

Regn ut terminbeløpet ditt

Når du vet hvordan terminbeløpet beregnes, er det ikke vanskelig å få kontroll over dine lånekostnader. For å beregne terminbeløpet kan du bruke en enkel formel som du videre kan regne ut selv, på en vanlig kalkulator.

Den vanligste låneformen er annuitetslån. Formelen for terminbeløpet på annuitetslån er:

amortisering + rente / betalingstid. Det blir imidlertid tydeligere med et eksempel.


Lån: 500 000 kr

Rente: 6 %

Nedbetalingstid: 5 år (60 måneder)


Eksempelet forutsetter at tidsintervallet for avdragene er en måned. Beregn først amortiseringen ved å dele lånesummen på antall måneder:

500 000 / 60 = 8 333,33


Regn deretter ut renten ved å beregne prosentandelen som skal betales i renter på lånet:

500 000 x 0,06 / 12 = 2 500


Terminbeløpet per måned er amortiseringen sammen med rentekostnaden. Annuitetslånets terminbeløp blir da:

8 333,33 + 2 500 = 10 833,33 kr

Hvordan reduserer man terminbeløpet sitt?

Det er mye du kan gjøre for å redusere terminbeløpet ditt. De fem beste tipsene:

  • Redusere renten
  • Redusere termingebyr
  • Øke nedbetalingstakten
  • Bytte fra serielån til annuitetslån
  • Søke om avdragsfrihet

Du kan redusere renten og gebyrene enten ved å sammenligne ulike långivere for å få de beste vilkårene, eller ved å forhandle med din nåværende långiver. Om du allerede har betalt på lånet en stund, er det ofte mulig å få gunstigere vilkår. Du kan også øke nedbetalingstakten, noe som gir deg lavere kostnad på amortiseringer.

En annen måte er å gå over fra serielån til annuitetslån, som kan redusere terminbeløpet ditt. Har du midlertidige økonomiske vanskeligheter kan du også søke om avdragsfrihet, som betyr at du kun betaler renter og gebyrer i en periode.

Vanlige spørsmål om terminbeløp

Zensum redegjør her for de vanligste spørsmålene om terminbeløp.

Hva er et terminbeløp?

Terminbeløp er beløpet låntaker betaler ned på et lån, med et forhåndsbestemt tidsintervall. Et annet ord for termin er tidsperiode. Terminbeløpet består av avdraget, renten og långiverens gebyrer.

Hvordan finner man terminbeløpet?

Et terminbeløp vil være det samme hver måned om du har et annuitetslån. Om du derimot har et serielån, varierer beløpet avhengig av renten, ettersom du amortiserer like mye ved hvert avdrag.

Hvordan regner man ut terminbeløpet?

Den vanligste låneformen er annuitetslån. Formelen for å regne ut terminbeløp på annuitetslån er: amortisering + rente / nedbetalingstid.

Hvor ofte betales terminbeløpet?

Det vanligste er at terminbeløp betales hver måned, men det kan også være lengre tidsintervaller, avhengig av långiverens vilkår. Det kan for eksempel være annenhver eller hver tredje måned.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser