Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Bak inn forbrukslån i boliglånet – Reduser månedskostnaden

Hvordan bake inn forbrukslån i boliglån? Hva gjelder og hvilke alternativer finnes? Zensum lærer deg alt om reglene som gjelder når man vil bake inn forbrukslån i boliglån!
Lesning 
4 min

Bak inn forbrukslån i boliglån – er det mulig og hvilke alternativer finnes? Zensum guider deg til lavere rente!

Man kan bake inn forbrukslån i boliglånet, men det stilles visse krav. Norsk lov sier at du ikke kan ta opp boliglån på mer enn 85 % av boligverdien. Med en ny verdivurdering av boligen, der boligen verdsettes til mer enn hva du kjøpte den for, kan du oppnå lavere belåningsgrad. Lavere belåningsgrad gir muligheten til å bake inn dyrere lån som forbrukslån i boliglånet.

Der som du ikke har muligheten til å flytte over forbrukslånet til boliglånet, finnes det andre måter å få ned låneutgiftene på. Les mer om hvordan bake inn forbrukslån i boliglånet og andre alternativer i denne artikkelen.

Bak inn forbrukslån i boliglånet – Foreta en ny verdivurdering av boligen for å få lavere belåningsgrad

Ofte gjør man en verdivurdering av boligen for å oppnå bedre vilkår for boliglånet. Som oftest etter renovering, eller hvis boligprisene har steget. 

Du kan også bruke verdivurderingen til å finne ut om det er plass til å bake inn et forbrukslån i boliglånet ditt. I mange tilfeller er dette likevel vanskelig siden du ikke får lånt mer enn 85 % av boligverdien. Du kan heller ikke gjøre en verdivurdering av boligen så ofte du vil. Det kan kun gjøres hvert femte år, eller etter en vesentlig verdiendring som følge av f.eks. renovering.

Få ned låneutgiftene på en effektiv måte

At du ønsker å låne penger til lavest mulig pris, er noe vi finner helt naturlig. Mange låner penger med unødvendig høye kostnader, og slik bør det ikke være. Nedenfor ramser vi opp nok et par tips for hvordan få ned låneutgiftene.
 

Samle lån 

Å samle lån og kreditter betyr at du slår sammen ulike typer gjeld i ett og samme privatlån. På den måten får du bedre oversikt over privatøkonomien, og slipper å slite med ulike fakturaer, avgifter og amortiseringer. Dessuten får du antakeligvis redusert låneutgiftene, særlig hvis du samler flere dyre lån.  


Reforhandle om renten

I mange tilfeller kan du forhandle om renten for å få lavere renteutgifter. Du kontakter da långiver for å forhandle om lavere rente, og kan på den måten få ned de samlede utgiftene for lånet.
 

Sørg for høy kredittverdighet

Høy kredittverdighet viser god betalingsevne, og gir deg som regel bedre rente. Dette fordi banken har lavere risiko når den låner ut penger til noen med høy kredittverdighet. 
 

Legg til en medsøker

Å søke med en medsøker gir deg som oftest lavere rente. Er to personer ansvarlige for lånet, reduseres risikoen for at långiveren ikke får betalt. 

Vanlige spørsmål

Kan man bake inn privatlån / forbrukslån i boliglånet?

Muligheten er der. Loven sier likevel at du ikke kan ta opp boliglån på mer enn 85 % av boligverdien. Du trenger derfor nok plass til å bake inn lånet. 

Hvilke andre alternativer finnes enn å bake inn forbrukslån i boliglånet?

Et godt alternativ er å samle lån og kreditter, noe som betyr at man slår sammen ulike typer gjeld i ett og samme forbrukslån. Det kan gi betydelig lavere låneutgifter.

Hvorfor bør jeg bake inn forbrukslånene i boliglånet?

Fordi renten på boliglån stort sett er mye lavere enn renten på forbrukslån. Hvis du baker inn forbrukslånene i boliglånet, reduseres renten og du får lavere utgifter på lånet ditt.

Koster det noe å bake inn forbrukslån i boliglånet?

Å bake inn et forbrukslån betyr at forbrukslånet innfris ved at boliglånet økes. Vanligvis vil ikke en økning av boliglånet medføre ekstra kostnader (bortsett fra ekstra renteutgifter som følge av at boliglånet blir større). Å innfri forbrukslån før tiden er gratis når du har flytende rente på lånet (som er mest vanlig). Er renten bundet, må du antakeligvis betale over- eller underkurs til banken.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser