Bærekraft

Ansvarlig
utlånspolicy

Zensumkravene er vårt helt egne kvalitetsstempel. En liste med krav som vi håper alle låneagent og långivere snart skal ta utgangspunkt i.

Ansvarlig utlånspolicy

Som en låneagent ser vi et ansvar i å bidra til en mer ansvarlig utlånspolicy. Selv om vi ikke låner ut penger selv, spiller vi en stor rolle i prosessen som leder fram til et lån. Et lån som noen ganger fører til et fjell av gjeld, og det vil vi ikke være en del av.

Du som henvender deg til oss skal selvfølgelig føle deg trygg på at vi kun hjelper deg med å finne lån som tar utgangspunkt i dine forutsetninger. Det gjør at vi blant annet stiller litt strengere krav og litt flere spørsmål. Alt for at det skal bli riktig.

Hva er Zensumkravene?

Zensumkravene er et levende dokument som kommer til å endre seg med tiden og behovene. Ingen blir gladere enn oss hvis kravene våre blir standard, og dermed har oppnådd sitt mål. Da fyller vi på med nye, alt for alltid å jobbe mot visjonen vår: Ingen dårlige lån.

Grunnlaget i Zensumkravene er alltid å forbedre kundens økonomiske situasjon

Zensumkravene

Zensumkravene er vårt helt egne kvalitetsstempel.

Hva som faktisk er en bedre økonomisk situasjon, varierer fra menneske til menneske. Derfor er Zensumkravene basert på både faktiske begrensninger – dvs. krav som vi stiller til de långiverne vi jobber med – og de kravene vi stiller til oss selv.
Ved nye lån må det finnes rom i økonomien din.

Norske myndigheter har besluttet, for å legge til rette for en sunn kredittgivning, at du som kunde må ha rom i økonomien din for å kunne håndtere et lån.

Dette innebærer at du som kunde må kunne tåle at renten din stiger med 5 prosentenheter fra den renten banken tilbyr deg. Det synes vi er bra. På den måten reduseres risikoen for at man gir lån til forbrukere som ikke har råd til det, og dermed risikerer å få betalingsproblemer.

Zensum jobber derfor kun med långivere som oppfyller kravene til de norske myndighetene.

Leif

Leif, AD

Zensum hjelper deg med lånet ditt.
Vi ønsker å endre måten bransjen vår jobber på og vil at du skal forvente mer av oss. Vi kaller det Zensum-service, og den skal være overraskende god.
Elvira, ZensumAmanda, ZensumKalle, CTO, Zensum
Hei! Du når oss raskest på 23 96 52 00. Du kan også sende en e-post til kundeservice@zensum.no.