Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Boliglån
15.3.2024

Hva betyr overkurs? Alt du trenger å vite

Lær hva overkurs innebærer for deg som lånetaker ✓Unngå unødvendige kostnader ✓Tegn gunstige lån ✓Forstå hvordan overkurs påvirker boliglånet ditt
Lesning 
4 min

Hva betyr overkurs? Alt du trenger å vite!

Å betale ned et lån på forhånd kan høres ut som en god idé. Du kvitter deg med lånet og slipper å betale renter og gebyrer. Men i visse situasjoner kan du da bli nødt til å betale en såkalt overkurs, som innebærer en ekstra kostnad. Overkurs ved fast rente kan innebære store tap for deg.

Hva er overkurs?

Mange låntakere blir overrasket over at de må betale ekstra penger for å bli kvitt et lån. Ikke alle har hørt snakk om overkurs.

Når det gjelder lån med fast rente, for eksempel et forbrukslån, innebærer overkurs at du må betale mer enn det du egentlig trenger å betale i henhold til amortiseringsplanen. Om du har et lån med fast rente bryter du da avtalen du har med lånegiveren om hvor mye du skal betale i renter over en viss tid. Lånegiveren taper penger på at du betaler ned et lån tidligere, dersom du har en avtalt fastrente. Derfor blir du nødt til å betale overkurs.

Overkurs kan også være et begrep som anvendes innenfor aksjeselskaper. Der innebærer det egenkapital som er innbetalt til et aksjeselskap, utover den nødvendige aksjekapitalen.

Hvordan overkurs påvirker deg som lånetaker

For å forstå hvordan overkurs påvirker deg som lånetaker, må du først kunne forstå hvordan overkurs beregnes. Et lån med fastrente tegnes for en fast tidsperiode. Du har da inngått en avtale med långiveren om å betale et viss sum i rentekostnader.

Om du ønsker å betale ned lånet ditt tidligere, går du imot den avtalen, noe som kan føre til at långiveren går glipp av renteinntekter. Hvis for eksempel renten har falt siden du tegnet lånet, kan ikke långiveren kreve samme rente for en annen person som ønsker å låne penger.

Ved lån på mindre beløp påvirker ikke overkurs deg som lånetaker særlig mye. For større lån, som for eksempel boliglån, kan det imidlertid raskt bli svært store summer.

Så mye må du betale i overkurs

Hvor mye du må betale i overkurs kommer an på hva du har avtalt med långiveren. Om du for eksempel har tegnet et boliglån med fastrente på 5 % for 3 år siden, mens samme lån i dag tegnes med kun 3 % rente, taper långiveren tilsvarende rentekostnad når du betaler ned lånet ditt. De kan med andre ord ikke låne ut samme beløp til noen andre med like høy rente. Det er dette du må kompensere långiveren for gjennom overkurs.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette fungerer begge veier. Hvis renten i stedet har steget og långiveren derfor kan låne ut penger til en høyere kostnad, skal du betale underkurs. Sannsynligvis vil du imidlertid tape på dette dersom du ønsker å ta opp et nytt lån, ettersom du allerede har en gunstig rente.

Vanlige spørsmål og svar om overkurs

For mange låntakere er det vanskelig å få oversikt over overkurs. Zensum svarer på vanlige spørsmål om overkurs her.

Hvorfor overkurs?

Om du ønsker å betale ned et lån med fastrente tidligere, kan det være at långiveren taper penger på rentekostnader. Da blir du nødt til å betale overkurs for å betale ned lånet tidligere.

Hva betales i overkurs?

Når du betaler overkurs kompenserer du långiveren for tapte renteinntekter. Hvor mye du må betale kommer derfor an på hva fastrenten du har på lånet ditt er, og hva renten for samme lån ligger på nå.

Hvordan beregnes overkurs?

Overkurs eller underkurs beregnes ved å sammenligne renten på lånet ditt med renten som långiver ville tilbydd for det samme lånet i dag.

Hvordan finner jeg overkurs?

Å beregne overkurs kan være ganske komplisert, da det er mange parametere som må medregnes i ligningen. Overkurs er imidlertid regulert av loven, slik at alle långivere må følge de samme prinsippene.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser