Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
9.8.2022

Kjøpe seg inn i bolig – dette bør du vite | Zensum

Å kjøpe seg inn i bolig gir en økonomisk trygghet. Zensum gir deg hovedtrekkene om å kjøpe seg inn i samboers bolig.
Lesning 
4 min

Viktig å vite om å kjøpe seg inn i bolig

Enten du flytter inn i samboerens bolig, eller til dine foreldre, kan det være en god idé å kjøpe seg inn i boligen. Zensum guider deg gjennom de aller viktigste punktene, slik at du kan ta en gjennomtenkt avgjørelse og unngå fallgruvene når du kjøper deg inn i en bolig

Hvorfor kjøpe seg inn i en bolig? 

Bor du sammen med noen i deres bolig, er det selvsagt flere måter å løse de økonomiske forpliktelsene på. Du kan, for eksempel, betale leie hver måned, og bidra med halvparten av de månedlige utgiftene. En del unge voksne velger en slik løsning hvis de skal bo hos foreldrene sine over en begrenset periode. Skal du derimot flytte inn på permanent basis hos foreldrene dine, eller flytte inn i kjærestens bolig, vil det lønne seg å kjøpe seg inn i boligen. På den måten unngår du å sitte tomhendt tilbake om boligen selges, ved et arveoppgjør eller om samboerskapet tar slutt.

Spesielt samboere bør være våkne når det kommer til å bo sammen i en bolig som kun den ene parten eier. I et samboerskap er det vanlig å dele på utgiftene, som for eksempel månedlige avdrag på boliglån, strøm og forsikringer. I tillegg kommer utgifter i forhold til vedlikehold av boligen. Har man ikke kjøpt seg inn i boligen, betaler du som om du var eier av boligen, men uten at du er sikret økonomisk om forholdet tar slutt. Har du eierandeler i boligen når samlivet ender, vil du få ta del i en eventuell verdistigning når boligen selges, eller at samboeren kjøper deg ut. 

Kjøpe seg inn i bolig - Ulike begreper

Det er en del begreper som brukes når man skal kjøpe seg inn i en bolig. Hva ligger i disse ordene? Det er viktig å sette seg inn i dette om du skal kjøpe deg inn i samboers eller foreldrene dine sin bolig. 

Medeierskap:
To eller flere personer som formelt eier noe sammen, som for eksempel når man kjøper bolig sammen. Merk at man kun regnes som medeier når dette er gjort offisielt og tinglyst. 

Egenkapital: Penger du har spart opp, eller eventuelt arvet. Å få innvilget boliglån krever en viss egenkapital. 

Tinglysing: Offentlig registrering av en avtale mellom partene, for eksempel når du kjøper deg inn i en bolig. Eierskapet registreres i grunnboken hos Kartverket, og du anses som offisiell og juridisk eier av boligen du har andel i.

Skjøte: Dokumentet som tinglyses hos kartverket. Et dokument som viser at endring av eierandeler er gjort. 

Dokumentavgift: En avgift som betales ved tinglysning. Avgiften er på 2,5 % av kjøpesummen.

Verdivurdering: En takstmann eller megler gjør en befaring av boligen for deretter å angi teknisk- eller markedsverdi. 

Ligningsverdi: Dette er det samme som formuesverdi, og beregnes ut fra verdien på boligen. Det er ligningsverdien som avgjør om du må betale formueskatt på boligen du kjøper deg inn i. 

Slik kjøper man seg inn i bolig

Er dere blitt enige om at du skal kjøpe deg inn i en bolig, må dere få tatt en ny verdivurdering av boligen. På den måten er det enklere å avtale eierandel og hvor mye du skal ta i lån til bolig for å kjøpe deg inn. Å kjøpe seg inn i samboers bolig betyr i realiteten at du overtar en part av hens boliglån.

Når verdivurderingen foreligger, må dere bli enige om hvordan dere skal dele boliglånet. Det er ikke alltid at boliglånet fordeles likt. Fordelingen avhenger av hvor mye du kan få i boliglån eller hva dere blir enige om i fellesskap. Ut fra fordelingen av boliglånet setter man også opp hvor stor eierandel du får når du kjøper deg inn i boligen. Når alle formaliteter er gjort, tinglyses boligen på nytt. Selv om samboeren din og du er enige, og boligen er tinglyst, bør dere også ha en samboerkontrakt. Det kan også være en god idé å tegne livsforsikring og skrive testamente, som dekker den frafalte partens andel av boliglånet. 

Ovenfor har vi i grove trekk forklart hvordan man kjøper seg inn i bolig. Det er en rekke faktorer som skal på plass, og som skal gjøres korrekt. Derfor er det en god idé å få hjelp hos rådgiver i banken til å endre eierandelene i boligen, sette opp en kjøpekontrakt og få tinglyst boligen. 

Å kjøpe seg inn i samboers bolig er en viktig økonomisk faktor

Økonomi er kanskje ikke det ferske samboere aller helst vil bruke tiden på, men det er en viktig faktor for et godt samliv. Blant annet for å unngå den såkalte samboerfella, hvor den ene parten sitter igjen med ingenting ved et eventuelt brudd eller dødsfall. 

Det er en vanlig misforståelse at hvis man har bodd sammen lenge, skal alt fordeles likt ved dødsfall eller samlivsbrudd. Slik er det ikke. Per i dag finnes det ingen regler og lover i Norge, som gir økonomiske rettigheter til samboere ved samlivsbrudd eller dødsfall. Derfor bør begge partene i et samboerskap sørge for at deres interesser er ivaretatt om noe skulle skje. Ved å kjøpe seg inn i samboers bolig sikrer man seg økonomisk for fremtiden. Det stiller seg litt annerledes for samboere med felles barn. I tillegg til å ha en god samboerkontrakt og være medeiere i boligen, finnes blant annet husstandsfellesskapsloven og sameieloven, som kan ha betydning for samboere med felles barn.

Ofte stilte spørsmål om å kjøpe seg inn i bolig

Lønner det seg alltid å kjøpe seg inn i bolig? 

Ja, det vil alltid lønne seg hvis du skal bo i andres bolig på permanent basis. 

Kan man tjene på å kjøpe seg inn i bolig? 

Selges boligen du har kjøpt deg inn i, vil du få ta del i en eventuell verdistigning, og tjener dermed penger på den. 


Hvor mye koster det å kjøpe seg inn i en bolig? 

Det avhenger av boligens verdi, hvor stor eierandel du skal ha og hvor mye du kan få i boliglån. 


Bør man kjøpe seg inn i samboers bolig med en gang man flytter inn?

Det kan være fristende å vente med å kjøpe seg inn i boligen, men man bør ikke vente for lenge. Du bør kjøpe deg inn i samboers bolig så snart du vet at forholdet fungerer.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser