Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.12.2022

Eierandel i bolig - slik kan den fordeles

En kjapp guide om ✓Eierandel i bolig ✓Eierandel i bolig for samboere ✓Kjøpe seg inn i bolig ✓Hvordan regne ut eierandel ✓Ulike økonomiske løsninger for eierandel
Lesning 
4 min

Slik fordeler du eierandelene i boligen

Har du planer om å kjøpe bolig sammen med ektefelle eller samboer, eller kjøpe deg inn i en bolig? Det er viktig å avklare eierandelen i boligen, slik at du ikke “går på en smell” ved et eventuelt salg, dødsfall eller kreditorpågang. 

Hva er eierandel i en bolig?

Eierandel i en bolig forteller hvor stor prosent av boligen du eier, og dermed også hvor mye av boligverdien som er din. Det finnes ikke noen automatikk i fordeling av eierandeler, verken når dere søker lån til bolig eller på kjøpsdokumentene. Eierandelene har dere selv ansvaret for å sette opp, slik at det er rettferdig både med tanke på gjeldsbyrde og størrelse på egenkapitalen fra hver av dere. Det er best å få fordelingen på plass allerede før dere kjøper bolig, og få det ført inn i skjøtet på boligen før tinglysingen. 

Ulike løsninger for eierandel i bolig

Som tidligere nevnt, er det de som kjøper bolig sammen som har ansvaret for fordeling av eierandelene i boligen. Det er fritt frem for å fordele eierandelene slik man vil, men det kan være en god idé å ha en fordeling som føles rettferdig for begge parter. Her ser vi på noen løsninger, som kan benyttes både av ektefeller og samboere.

Ulik egenkapital og ulik eierandel

Går du inn i et boligkjøp hvor dere stiller med ulik egenkapital bør det tas hensyn til dette når eierandelen skal bestemmes. Her er et eksempel på fordeling ut fra ulik egenkapital, men hvor boliglånet fordeles likt på begge.

Kari og Ola skal kjøpe bolig sammen til 6 000 000 kroner. Kari har en egenkapital på 700 000 kroner, mens Ola kan stille 200 000 kroner i egenkapital. Det totale boliglånet er på 5,1 millioner, som de skal fordele likt. 

Fordi Kari kan stille med mer i egenkapital ender hun med en eierandel på 54 %, mens Ola ender med eierandel på 46 %. Eierandelene skal føres på skjøtet før tinglysningen av boligkjøpet. Samboere bør også få eierandelene med i en samboerkontrakt. 

Ulik egenkapital og lik eierandel

Mange samboere ønsker å fordele eierandelene 50/50, selv om man stiller med ulik egenkapital. I slike tilfeller er det viktig at en samboerkontrakt inneholder informasjon om hvordan ulik egenkapital skal løses ved et eventuelt samlivsbrudd og boligsalg. Normalt løses dette ved at samboerkontrakten slår fast at det hver part har gått inn med i egenkapital, skal betales ut før det resterende overskuddet fordeles

Eierandeler og ulikt gjeldsansvar

Når samboere kjøper bolig sammen, er det ofte at partene har ulik evne til å stille egenkapital. I slike tilfeller kan ulikt gjeldsansvar være en løsning for å utjevne forskjellen. 

Her er et eksempel på løsning. Hvis den ene parten kan stille 300 000 kroner i egenkapital, mens den andre ikke har egenkapital, kan parten som ikke har egenkapital være ansvarlig for en større andel av lånet. Fordeles eierandelene 50/50 bør parten uten egenkapital være ansvarlig for 300 000 kroner mer av boliglånet. 

Eierandel ved å kjøpe seg inn i bolig

Det kan være flere årsaker til å kjøpe seg inn i bolig, men vanligvis skjer dette når et par skal flytte sammen og den ene parten allerede eier en bolig. Når du kjøper deg inn i en bolig, må eierandelen på boligen endres. I forkant av at du kjøper deg inn i boligen bør det tas en ny verdivurdering av boligen. Deretter regnes summen du kjøper deg inn med om til hvor stor eierandel du får (totalsummen du kjøper deg inn med/verdi av boligen). Deretter må det lages et nytt skjøte på boligen med fordelingen av eierandel, som sendes til tinglysning. 

Felles bolig – Eierandeler eller andre løsninger

Vi har nå gitt deg noen eksempler for hvordan dere som samboere eller ektefeller kan fordele eierandel i felles bolig. Det er selvsagt mulig å komme til andre løsninger enn hva vi har skissert her. Det må hver enkelt vurdere ut fra økonomi og hva som vil bli rettferdig ved et eventuelt samlivsbrudd eller salg. Uansett hvilken løsning du går for, bør eierandel i en bolig komme frem enten av en samboeravtale eller tinglysning.

Ofte stilte spørsmål om eierandel i bolig

Hva betyr eierandel?

Eierandel forteller hvor stor prosent hver av partene eier av boligen. 

Hvordan regne ut eierbrøk?

Eierandelen regner man ut slik: Din part av kjøpesummen (lån+egenandel)/verdien av boligen.

Hvordan fordele eierandel i bolig?

Hvordan eierandel i en bolig skal fordeles kan man bestemme selv. Uansett hvilken løsning man velger er det viktig at fordelingen blir rettferdig og at eierandelen kommer frem av skjøtet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser