Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
8.8.2022

Skal dere kjøpe bolig sammen? - Zensum har tipsene!

Skal du kjøpe bolig sammen med flere venner eller med samboeren? Hva bør dere passe på når dere kjøper bolig sammen? Zensum gir deg tipsene.
Lesning 
4 min

Tips til dere som skal kjøpe bolig sammen

Å investere i egen bolig kan for mange virke uoverkommelig om man skal kjøpe boligen alene, med tanke på boligpriser og egenkapitalkrav. Spesielt gjelder dette unge førstegangskjøpere. Derfor ser man også en stigende trend for at flere kjøper bolig sammen, enten med samboer, venner eller familie. 

Boliglån og eierandel når man kjøper bolig sammen

Bankene har mulighet til å gi boliglån opptil 85 % av en boligs verdi. Resterende kjøpesum må skaffes i form av egenkapital. Når man kjøper seg inn i bolig, bør man vurdere nøye hvordan boliglån og egenkapitalkravet skal dekkes. Normalt vil det være forskjell på hvordan dette løses ut fra om man er samboere som kjøper sammen, eller venner og familie. Forskjellen ligger oftest i om man tar opp et lån sammen eller tar opp boliglån hver for seg. 

Alternativ for samboere

Samboere som skal kjøpe bolig sammen, kan løse fordelingen for eierandel og boliglån på flere måter slik at man unngår samboerfellen. Ønsker man en økonomisk balanse i samboerskapet, er det viktig at fordelingen kjennes rettferdig for begge parter. Begge har kanskje ikke muligheten til å stille med like mye egenkapital. Skal dere da slå alt sammen og ta opp et felles boliglån, eller vurdere andre alternativer? 

En løsning er at man får en eierandel i boligen utfra hvor mye egenkapital man stiller med, og tar opp et felles boliglån hvor hver part betaler samme sum hver måned. Eventuelt kan hver part ta opp hvert sitt boliglån, og få eierandel ut fra lånesum og egenkapital. Uansett hva man velger er det viktig å lage en samboerkontrakt, som favner om fordelingen av gjeld og felles bolig. Ved et samlivsbrudd er da begge parter sikret økonomisk utfra hva som er lagt inn i boligen. 

Kjøpe bolig sammen med foreldre eller venner

Kjøpe bolig sammen med foreldre eller venner er også en løsning for enkelte. Enten i form av at foreldre er medlånere, eller at venner tar opp felles eller separate boliglån for å kjøpe bolig sammen. Uansett om man kjøper sammen med venner, eller at foreldre er medlånere, bør det være en klar kontrakt partene imellom. Kontrakten bør inneholde alt om fordeling av eierskap til hvordan et eventuelt salg skal løses. En slik kontrakt bør også klargjøre hvem som skal bo i boligen på permanent basis samt ansvarsforhold når det kommer til blant annet forsikring, vedlikehold og kommunale avgifter. 

Uavhengig av hvem man kjøper bolig sammen med, bør kjøpekontrakten gjenspeile hvor mye penger partene har skutt inn, og hvordan eierandelen skal fordeles. På den måten får man dette offentlig registrert, i tillegg til den private kontrakten mellom partene. 

Ofte stilte spørsmål om å kjøpe bolig sammen

Hvordan kjøpe bolig sammen?

Man kan kjøpe bolig sammen ved å enten ta opp et felles boliglån eller ta opp hvert sitt. Det er viktig å ha en kontrakt som favner over eierandeler og boliglån.


Hvordan fordele boliglån mellom samboere?

Hvordan man fordeler boliglånet mellom samboere er valgfritt. Det er mest rettferdig at begge parter tar opp like mye lån, eventuelt tar opp lånet sammen.


Kan man ta opp boliglån sammen?

Det er mulig å ta opp boliglån sammen for å kjøpe bolig. I slike tilfeller er begge ansvarlig for hele boliglånet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser