Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-11-28.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
18.8.2022

Skal dere kjøpe bolig sammen? - Zensum har tipsene!

Skal du kjøpe bolig sammen med flere venner eller med samboeren? Hva bør dere passe på når dere kjøper bolig sammen? Zensum gir deg tipsene.
Lesning 
4 min

Tips til dere som skal kjøpe bolig sammen

Å investere i egen bolig kan for mange virke uoverkommelig om man skal kjøpe boligen alene, med tanke på boligpriser og egenkapitalkrav. Spesielt gjelder dette unge førstegangskjøpere. Derfor ser man også en stigende trend for at flere kjøper bolig sammen, enten med samboer, venner eller familie. 

Boliglån og eierandel når man kjøper bolig sammen

Bankene har mulighet til å gi boliglån opptil 85 % av en boligs verdi. Resterende kjøpesum må skaffes i form av egenkapital. Når man kjøper seg inn i bolig, bør man vurdere nøye hvordan boliglån og egenkapitalkravet skal dekkes. Normalt vil det være forskjell på hvordan dette løses ut fra om man er samboere som kjøper sammen, eller venner og familie. Forskjellen ligger oftest i om man tar opp et lån sammen eller tar opp boliglån hver for seg. 

Alternativ for samboere

Samboere som skal kjøpe bolig sammen, kan løse fordelingen for eierandel og boliglån på flere måter slik at man unngår samboerfellen. Ønsker man en økonomisk balanse i samboerskapet, er det viktig at fordelingen kjennes rettferdig for begge parter. Begge har kanskje ikke muligheten til å stille med like mye egenkapital. Skal dere da slå alt sammen og ta opp et felles boliglån, eller vurdere andre alternativer? 

En løsning er at man får en eierandel i boligen utfra hvor mye egenkapital man stiller med, og tar opp et felles boliglån hvor hver part betaler samme sum hver måned. Eventuelt kan hver part ta opp hvert sitt boliglån, og få eierandel ut fra lånesum og egenkapital. Uansett hva man velger er det viktig å lage en samboerkontrakt, som favner om fordelingen av gjeld og felles bolig. Ved et samlivsbrudd er da begge parter sikret økonomisk utfra hva som er lagt inn i boligen. 

Kjøpe bolig sammen med foreldre eller venner

Kjøpe bolig sammen med foreldre eller venner er også en løsning for enkelte. Enten i form av at foreldre er medlånere, eller at venner tar opp felles eller separate boliglån for å kjøpe bolig sammen. Uansett om man kjøper sammen med venner, eller at foreldre er medlånere, bør det være en klar kontrakt partene imellom. Kontrakten bør inneholde alt om fordeling av eierskap til hvordan et eventuelt salg skal løses. En slik kontrakt bør også klargjøre hvem som skal bo i boligen på permanent basis samt ansvarsforhold når det kommer til blant annet forsikring, vedlikehold og kommunale avgifter. 

Uavhengig av hvem man kjøper bolig sammen med, bør kjøpekontrakten gjenspeile hvor mye penger partene har skutt inn, og hvordan eierandelen skal fordeles. På den måten får man dette offentlig registrert, i tillegg til den private kontrakten mellom partene. 

Ofte stilte spørsmål om å kjøpe bolig sammen

Hvordan kjøpe bolig sammen?

Man kan kjøpe bolig sammen ved å enten ta opp et felles boliglån eller ta opp hvert sitt. Det er viktig å ha en kontrakt som favner over eierandeler og boliglån.


Hvordan fordele boliglån mellom samboere?

Hvordan man fordeler boliglånet mellom samboere er valgfritt. Det er mest rettferdig at begge parter tar opp like mye lån, eventuelt tar opp lånet sammen.


Kan man ta opp boliglån sammen?

Det er mulig å ta opp boliglån sammen for å kjøpe bolig. I slike tilfeller er begge ansvarlig for hele boliglånet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser