Forbrukslån
18.8.2021

Hva er en kausjonist i dag? ✓ Slik blir du en kausjonist. ✓ Få lån med kausjonist. ✓ Les oppdaterte krav og regler! ✓ Zensum guider deg!

Lesning 
4 min

Hva er en kausjonist og hvordan fungerer det? Zensum forklarer alt du trenger å vite om konseptet

De fleste som investerer i en ny bolig må ta opp et boliglån. Dette krever gjerne at du kan stille med egenkapital til boliglån. Banken stiller også krav til at du kan vise til en inntekt. Hvis du ikke tilfredsstiller bankens krav, kan en kausjonist være løsningen. En kausjonist stiller sikkerhet hos banken, på vegne av deg.

Hva betyr en kausjonist?

En kausjonist stiller som garantist for hele eller deler av lånesummen. Dette tilsier vanligvis at både låntaker og kausjonist stiller som garantist hos banken. Kausjonisten blir holdt ansvarlig for boliglånet, om ikke låntaker klarer å tilbakebetale lånet som avtalt. For at du skal kunne stille som kausjonist må du kunnes stille med sikkerhet.

Denne sikkerheten kan være i form av penger, egen bolig eller andre verdier. Det er vanlig at låntakere bruker kausjonister i forbindelse med boliglån eller tilsvarende. Boligprisene stiger stadig i takt med markedets utvikling. Det er derfor viktig at unge kommer tidlige inn i boligmarkedet. Dette lar seg lettere gjøre ved bruk av en kausjonist.

Betydningen av å bruke en kausjonist

Stadig flere foreldre velger å være kausjonister når barna skal kjøpe sin første bolig. Dette er en god løsning for unge som tidlig ønsker å komme inn i boligmarkedet. Det stilles strenge krav til kausjonist og hovedlåntaker. Du bør derfor oppdatere deg om eventuelle kausjonsansvar før du skriver under på låneavtalen.

Du kan være kausjonist på flere måter. Du kan stille med sikkerhet med utgangspunkt i verdier og formue. En kausjonist stiller vanligvis med sikkerhet for boliglånet uten pant i bolig. Hvis du kan stille med sikkerhet i fast eiendom, betegnes du som en realkausjonist. Du trenger ikke kausjonere for hele boliglånet.

  • Kausjonist
  • Realkausjonist

Krav til kausjonisten

Det stilles flere krav til kausjonisten. Du vil bli holdt ansvarlig for den delen av boliglånet som du er kausjonist for. Hvis ikke låntaker klarer å betjene boliglånet må kausjonisten tilbakebetale boliglånet i stedet. I verste fall kan banken kreve salg av bolig og eiendeler. Du har rett til å få tilgang til opplysninger vedrørende boliglånet du kausjonerer for.

Banken bør også gi deg veiledning før du skriver under avtalen. Banken skal i utgangspunktet fraråde deg fra å stille som kausjonist, om dette er den beste løsningen. Dersom banken ikke gir deg riktige opplysninger, kan dine og låntakers plikter bli redusert.

Skal du bli kausjonist – slik går du frem

Før du signerer en avtale om å bli kausjonist bør du få tilgang til nødvendig informasjon. Det er i utgangspunktet banken som skal sikre at boliglån med kausjonist foregår riktig. Det skal tydelig fremlegges hvilket boliglån det gjelder. Det skal også fastsettes en bestemt nedbetalingstid på et lån med kausjonist.

Banken skal informere om eventuell sikkerhet og pant som låntaker kan stille med. En kausjonist skal også bli informert om låntaker har ubetalt gjeld. Du velger selv om du skal kausjonere for denne gjelden også. Banken ønsker vanligvis at det skal tegnes en gjeldsforsikring.

Andre aktuelle løsninger

Hvis låntaker ikke har mulighet til å stille med egenkapital, bør andre løsninger vurderes. Mange velger da å kjøpe sammen med andre interessenter. Dette kan være familie eller venner som ønsker å kjøpe sammen med hovedlåntaker. I dette tilfellet vil flere dele på egenkapitalen. Denne løsningen kan være bedre enn å bruke kausjonist.

Du kan også søke om et kommunalt startlån. Dette er et godt alternativ for deg som ikke kan stille med egenkapital. For å få et startlån må du oppfylle kravene som stilles av kommunen. En annen løsning er å bruke et forbrukslån eller privat lån som egenkapital.

Forskjell mellom en medlåntaker og en kausjonist

Det er mange begreper som bør læres i forbindelse med boliglån. Det er ikke alltid like enkelt å huske hva de ulike begrepene betyr. Du kan skille mellom det å være medlåntaker og kausjonist. Et kausjonistansvar går ut på å overta boliglånet om det ikke nedbetales i henhold til nedbetalingsavtale.

En kausjonist kan også stille sikkerhet for deler av boliglånet. En medlåntaker deler ansvaret for nedbetalingen av boliglånet med hovedlåntaker. Dette tilsier at både hovedlåntaker og medlåntaker er ansvarlig for nedbetalingen av boliglånet.

Vanlige spørsmål om lån med kausjonist

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Som hovedlåntaker kan du i utgangspunktet låne opp til 85 % av verdien av boligen. De ulike bankene opererer med egne grenser på hvor mye egenkapital som trengs. Enkelte banker kan derfor kreve mer egenkapital. 

Hvem kan være kausjonist?

Det vil bli foretatt en kredittvurdering av kausjonisten. Det kreves derimot ikke at en kausjonist er i nær relasjon med hovedlåntaker. Kausjonisten må gjennom den samme låneprosessen som hovedlåntaker.

Sammenlign Forbrukslån

Vi er stolte over å ha hjulpet over 670 000 mennesker med å sammenligne lånene sine.

Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Eff.rente: 6,15–29,9%.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Dine boliglån, billån, forbrukslån, kreditkort osv.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du våre brukervilkår, og det vil bli foretatt en kredittsjekk av deg og eventuell medsøker. Les våre brukervilkår her.
Gjeldsregistret

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser