Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
17.6.2022

Annuitetslån vs. Serielån→ enkelt forklart av oss ✓

Annuitetslån & serielån er det ikke alle som har greie på. Derfor har vi laget en artikkel som grundig forklarer hva forskjellen er & hva du bør velge →
Lesning 
4 min

Annuitetslån vs. Serielån

Annuitetslån og serielån er begreper du vil støte på som lånekunde. Annuitetslån er mest brukt som usikret lån, mens serielån kan du oftest velge om du er ute etter et boliglån. Annuitetslån er et sikrere valg, og forskjellen i kroner og øre ved samme lånebeløp, rente og nedbetalingsperiode, er uansett minimal.

Annuitetslån forklart

Annuitetslån er helt enkelt en type lån hvor du betaler nøyaktig det samme hver måned. Når nedbetalingen starter, vil du betale en høyere andel i renter og en mindre andel i avdrag. Ved hver termin vil dette forholdet endrestil du til slutt betaler mer i avdrag enn renter.

Serielån forklart

Serielån er en type lån hvor terminbeløpet vil være høyt til å starte med. Du vil betale samme andel avdrag hver termin, men rentene vil avta løpende. Det vil si at hvert termin vil du betale inn mindre.


De 3 største forskjellene:

Det er noen vesentlige forskjeller mellom annuitetslån og serielån (også kalt amortisering) som vi skal forklare nedenfor. Forskjellene går på renter, avdrag og størrelsen på terminbeløpet. 


1. Renter

Renten ved serielån er som regel flytende. Dette innebærer en risiko for at du må betale inn mer enn du trodde hver termin. Ved et annuitetslån vet du nøyaktig hvor mye du må betale hver måned. Det vil også gi en rentefordel ved begge alternativer, hvor det er mulig å få fradrag på skatten.


2. Avdrag

Serielån har faste avdrag hver måned, og dette vil være det samme gjennom hele perioden lånet nedbetales. Ved et annuitetslån, vil andelen av terminbeløpet som er avdrag øke for hver termin som går. Til slutt er det nesten kun avdrag. 


3. Terminbeløp

Terminbeløpet ved serielån vil være forholdsvis høyt til å begynne med når vi sammenligner serielån og annuitetslån. Over tid vil denne forskjellen avta, men forskjellen er i utgangspunktet marginal.


Serielån vs. annuitetslån – fordeler og ulemper

Serielån og annuitetslån har sine fordeler og ulemper. Under skal vi forklare de viktigste og hva dette eventuelt vil bety for deg som låner penger.


Fordeler og ulemper med annuitetslån

Fordelen med annuitetslån er at det vil være en forutsigbarhet i nedbetalingsplanen. Du betaler det samme hver måned, og det er ingen variasjoner i dette beløpet. Du slipper å betale et forholdsvis høyt terminbeløp i starten, og avdragene øker gradvis.

Ulempen med annuitetslån er du betaler mye i renter til å begynne med (dette kan du få fradrag for på skatten). 


Fordeler og ulemper med serielån

Serielån er fordelaktig ved lengrevarende lån fordi du vil betale mindre i terminbeløp. Serielån er også kjennetegnet ved forholdsvis høye avdrag helt fra start. Dette vil si at du nedbetaler selve lånet raskere.

Ulempen med serielån er du må betale et høyt terminbeløp helt fra start. Du vil også være sårbar om du har en flytende rente, fordi denne kan øke, og da må du betale mer hver måned enn du kanskje trodde i utgangspunktet.


Hvem bør velge annuitetslån?

De som vil ha en forutsigbar fremtid bør velge annuitetslån. Dette er den klart sikreste formen for lån, hvor du vet nøyaktig hvor mye du skal betale hver måned. Her tar du ingen sjanser og du betaler et forholdsvis lavt beløp til å starte med, som gjelder for hele perioden.

Spesielt når det kommer til usikrede lån vil nedbetlinspeioden være maksimalt fem år uansett. Da vil den lille ekstra kostnaden annuitetslån har, være verdt det. 


Hvem bør velge serielån?

Serielån passer for de med romslig økonomi i forhold til lånets størrelse, og serielån kan gi mening for de som vil spekulere i at renten vil falle over tid. Derfor er også serielån mer vanlig ved boliglån, men selv der er det en mindre andel boliglån som er serielån. Kun ved lengrevarende lån av en viss størrelse er serielån relevant.

Her hos Zensum tilbyr vi kun annuitetslån gjennom de bankene vi samarbeider med. Det gir våre kunder forutsigbarhet og kontroll i hverdagen. Kontroll over faste utgifter er også en nødvendighet for de aller fleste.


5 vanlige spørsmål om annuitetslån og serielån

1. Hva er et serielån?

Et serielån er når du betaler samme avdrag gjennom hele låneperioden. Du må betale mer i renter til å starte med, men dette vil avta gjennom nedbetalingsperioden. Terminbeløpet er varierende.

2. Hva er et annuitetslån?

Annuitetslån er når du betaler samme beløp hver termin, men rentene er høye til å begynne med og vil avta. Avdrag vil øke etter hver termin.

3. Er annuitetslån dyrere enn serielån?

Annuitetslån er i utgangspunktet dyrere, men serielån er mer utsatt for svingninger i renten (om renten er flytende) og innebærer en høyere risiko for økte kostnader. 

4. Hvordan beregner jeg serielån?

Serielån kan du enkelt beregne med en lånekalkulator. Denne vil vise deg hvor mye du kan forvente betale i renter og avdrag.

5. Hvordan beregner jeg annuitetslån?

Selv om det finnes en formel på hvordan du kan beregne annuitetslån, er det langt enklere å benytte en lånekalkulator til formålet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser