Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Medlåntaker på boliglån – Alt om medlåntaker på boliglån

Medlåntaker – hva er det og hvordan fungerer dette for boliglån? Zensum går gjennom alle fordeler og konsekvenser knyttet til medsøker når man kjøper bolig.
Lesning 
4 min

Medlåntaker på boliglån – slik fungerer det

En medlåntaker på boliglån er en person som stiller opp for å dele ansvaret med å betale renter, gebyr og avdrag. Dette gir banken større sikkerhet, slik at det kan bli lettere å få boliglån, lavere renter eller større lånesum.

Hva innebærer en medlåntaker på boliglån? 

En medlåntaker på boliglånet betyr at du har en medsøker som deler ansvaret for boliglånet med deg. Medlåntakeren på lånet blir solidarisk betalingsansvarlig for renter og avdrag. Hvis du av en eller annen grunn ikke klarer å betale ned på lånet på egen hånd, er medsøkeren din forpliktet til å betale.

Hva er fordelen med å ha en medlåntaker?

En medsøker gir fordeler både for deg og banken. Hvis medlåntakeren har god økonomi, betyr det større sikkerhet for banken, som igjen føler seg tryggere når den skal innvilge boliglånet.

Når passer det med medsøker på lånet?

·      Når du vil øke sjansen for at banken innvilger boliglånet. 

·      Når du har planer om å kjøpe en stor og dyr leilighet eller villa, kan en medlåntaker noen ganger være eneste mulighet for å få innvilget lån.

·      Hvis du ønsker å ta opp boliglån til tross for svak økonomi eller høy kredittrisiko. 

·      Hvis du vil øke muligheten for å forhandle deg til lavere boligrente.

Hva vil det si med en medsøker på boliglånet?

Det første du må gjøre når du vil kjøpe bolig, er å skaffe deg et finansieringsbevis fra banken. Hvis du planlegger å ha med en medsøker når du skal søke om boliglån, må du opplyse om dette allerede når du søker om finansieringsbevis.

Du må oppgi hvem medlåntaker er og vedkommendes personnummer. Banken vil deretter utføre en eller annen form for kredittsjekk både på deg og medsøkeren din. Man ser på begges inntekter, utgifter, ansettelsesforhold og om dere har annen gjeld.

Når du har vunnet budrunden, søker du om boliglån. Da vil banken utføre en mer inngående kredittsjekk av deg og medsøkeren din.

Etter å ha fått innvilget boliglånet, er det du som hovedlåntaker som vil motta regninger for innbetaling av renter og avdrag. Hvis du av en eller annen grunn ikke betaler i tide, vil banken kreve at medlåntaker betaler i stedet for. Medsøkeren din har samme juridiske ansvar for lånet som deg.

For hvem kan medlåntaker være aktuelt?

Det finnes flere situasjoner der det kan være en fordel å ha en medlåntaker når du søker om boliglån.

Unge og studenter

Når du er ung, studerer eller akkurat har kommet deg inn på arbeidsmarkedet kan du antakeligvis ikke dokumentere en stabil inntekt i møte med banken. I et slikt scenario er det vanlig å be foreldrene stille opp som medlåntaker på boliglånet.

Pensjonister

Det er heller ikke alltid så lett å få boliglån når du er pensjonist. Dette kommer først og fremst av at pensjonister har lavere inntekt fra pensjonen sammenlignet med lønnen de hadde tidligere. Ved å bruke en medsøker når du er pensjonist og skal kjøpe bolig, øker sjansen for å få lånet innvilget.

For deg som trenger et stort boliglån

Jo større boliglån, dess høyere krav vil banken stille til dokumentasjon som viser stabil inntekt. Med en medsøker øker sjansene dine. Banken har da to inntekter som fungerer som garanti for at renter og avdrag innbetales.

Når du har lav kredittverdighet

Et annet scenario kan være lav kredittverdighet, takket være årsaker som lav inntekt eller betalingsanmerkninger. Da kan en medlåntaker være eneste utvei for å få boliglånet innvilget.

Hvem kan være medlåntaker?

Når det gjelder boliglån, er det først og fremst ektefelle eller samboer som kan stå som medlåntaker. Med andre ord – en person som deler bolig med deg. Bankene pleier også å akseptere foreldre som medsøkere på boliglån.

Det er svært sjeldent med medlåntakere som ikke skal bo i boligen, selv om det kan finnes banker som aksepterer dette også.

Stort ansvar for medlåntaker

Det hviler et stort ansvar på personen som stiller opp som medlåntaker. Vedkommende er forpliktet til å betale renter og avdrag til banken dersom du av en eller annen grunn ikke oppfyller forpliktelsene dine.

Vanlige spørsmål om medlåntaker på boliglån

Hvorfor bør man ha medsøker på et boliglån?

Det er frivillig å ha medsøker på boliglånet. Med en medsøker øker sjansen for å få innvilget lån, større lån eller lavere rente.

Hva skjer hvis medlåntaker dør?

Hvis medlåntaker eller låntaker går bort, vil det solidariske betalingsansvaret fortsatt gjelde. I slike situasjoner kan det hende at långiver stiller krav om at dødsboet skal betale hele gjelden for å innfri lånet.

Hva innebærer medsøker på bolig?

Å ha en medsøker på boliglånet betyr at du har en medlåntaker som er juridisk betalingsansvarlig for boliglånet hvis du ikke kan betale.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser