Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
19.7.2021

Boliglån & Skattefradrag - Zensums guide

Når du har tatt opp et boliglån, kan du få skattefradrag på renten din. Zensum veileder deg om hvordan du får skattefradrag på boliglånet ditt.
Lesning 
3 min

Zensums guide til skattefradrag på boliglånet ditt


Sjekk fradraget i selvangivelsen

Inne i selvangivelsen kan du under punkt 3.3.1 se betalte renter. Det samme beløpet må være under renten som er betalt på årsoppgaven. Hvis det er feil beløp, må du korrigere det selv. Her må du også huske å ta med utenlandske lån hvis du har noen, da de ikke automatisk blir oppført i selvangivelsen.

Hvis du er gift,
vil lånet og fradragene på selvangivelsen bare være under hovedlåntakeren. Imidlertid er det bare en av ektefellene som er hovedlåntakeren i banken, da dette skyldes skatteetatenes rapporteringsregler.

Hvor mye kan du få i avdrag på boliglån?

Det er forskjellige faktorer som kan spille inn når du prøver å finne ut hvor mye du kan få i skattefradrag på et boliglån. Det er også forskjellig fra person til person og deres gitte situasjon hvor mye de kan få i skattefradrag. I 2019 kan du få et lånetrekk på 2200 kr, hvis du betalte 10 000 kr i renter i løpet av året.

Mange som tar opp et boliglån er vanligvis gift eller samboer. Hvis en ektefelle har lavere inntekt, kan det typisk bety at man kan få større skattefradrag.

Hva kan du få skattefradrag for?

Du kan ikke bare få skattefradrag på renten på lånet, men også på kostnadene knyttet til pantet, for eksempel i forbindelse med refinansiering av lånet og betaling for takstmannen når du mottar en ny verdivurdering av boligen din. Her har du krav på fradrag i kostnadene du hadde da du tok opp lånet. Du kan også få fradrag for morarente. Du kan lese mer om skattefradrag på andre lån her.
 

Her er en full liste over hva du kan få skattefradrag for:

  • Renter på lån og kreditter
  • Etableringsgebyr
  • Forsinket rente
  • Terminavgift

Hva kan du ikke få skattefradrag for?

Det er selvfølgelig ikke alt du kan trekke fra i skatt. Du kan f.eks. bare få skattefradrag på låneavgiftene hvis det er for å refinansiere lånet.

Du kan heller ikke kreve avdrag for avgifter f.eks. fra et innkrevingsgebyr eller rettsgebyr. Disse gebyrene er knyttet direkte til låntakeren og ikke til selve lånet, og det er derfor utlånerens ansvar å betale i tide. Du bør alltid prioritere å betale renter, avgifter og avdrag i tide, da det ellers kan ende i en inkassosak. En inkassosak kan over tid øke kostnadene dine betydelig og gjøre gjelden din større.

Finn en oversikt over din betalte rente

Som tidligere nevnt kan du se hvor mye du betaler i renter i årsoppgaven fra banken. Sjekk tallene og vær sikker på at det er riktig nummer som er oppgitt i skatterapporten. Hvis du føler at du trenger mer hjelp til hvordan du får skattefradrag på boliglånet ditt, kan du gjerne kontakte Zensum her. Du kan også alltid kontakte skattekontoret hvis du har spesifikke spørsmål.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser