Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Slik påvirker inflasjon dine lån | Zensum forklarer

Her ser vi nærmere på hvordan inflasjon påvirker deg med lån | Hva er inflasjon? ✓ Hvordan påvirkes boliglån? ✓ Slik beskytter du deg mot inflasjon ✓
Lesning 
4 min

Inflasjon påvirker deg med lån – slik beskytter du deg!

Det siste året har mange nordmenn merket at levekostnadene har økt betraktelig som følge av inflasjon. Foruten dyrere mat og forbruksvarer, har de fleste lånekunder opplevd at rentene har økt betydelig. Så, hva kan du egentlig gjøre for å beskytte økonomien din mot inflasjon?

Her ser vi nærmere på inflasjon og hvordan det påvirker deg, samt tiltak du kan gjøre!

Først: Hva betyr inflasjon?

Dersom samfunnet opplever økte priser over tid, vil pengene dine bli mindre verdt. Dette kalles for inflasjon, og innebærer blant annet at du vil få mindre igjen for pengene enn før. Inflasjon er det motsatte av deflasjon, altså en situasjon hvor prisnivået reduseres.

Inflasjon – en definisjon
: Inflasjon er et makroøkonomisk begrep som betyr å «blåse opp», og viser til at samfunnets generelle prisnivå vokser over tid. Kjøpekraften vil dermed svekkes.

Det finnes flere årsaker til inflasjon, inkludert økte kostnader og høyere etterspørsel av tjenester og varer. Samfunnets forventninger spiller også en rolle.

Les også: Stagflasjon – slik fungerer det

Høy inflasjon har konsekvenser for norsk økonomi

Høy inflasjon kjennetegnes av at økonomien er overopphetet, og at prisene for produkter og tjenester blir stadig høyere. Man får kort og godt mindre for den samme 100-lappen som tidligere.

Krympflasjon
er en vanlig konsekvens av høy inflasjon. Dette innebærer at produsenter «krymper» produktinnholdet for å kunne selge varene til tilsynelatende samme pris som før.

Den norske sentralbanken, Norges Bank, har ansvar for å forhindre at inflasjonen blir for høy. Deres fremste virkemiddel i den forbindelse er økt styringsrente. Når styringsrenten øker, vil bankene også igangsette renteøkning for kunder med lån.

Dette bidrar til betydelig redusert kjøpekraft. Når forbrukerne ikke lenger har råd til å kjøpe produkter og tjenester, tvinges prisene ned – og inflasjonen bremser opp.

Les også: Lavkonjunktur – hva er det?

Hvordan påvirker inflasjon deg med boliglån?

Inflasjon merkes ofte ekstra godt av alle som har boliglån. Hver gang sentralbanken setter opp styringsrenten, vil bankene vanligvis følge etter og øke boliglånsrenten. Det betyr enkelt forklart at det blir dyrere og dyrere å betjene boliglånet.

De som har boliglån vil dermed få mindre penger å rutte med. Huseiere som leier ut boliger reagerer kanskje med å øke leiekostnadene for å dekke de økte lånekostnadene. Dette gjør at prisøkningen også rammer leiemarkedet og de uten boliglån.

Inflasjon og rente
går altså hånd i hånd. Når inflasjonen begynner å flate ut, vil Norges Bank etter hvert slutte å øke rentene, og økonomien stabiliseres.


Les også: Hva er rente? 

Tiltak for å bekjempe effekten inflasjon har på lån

Dersom du har lån kan inflasjon by på tøffere økonomiske tider. Det finnes imidlertid grep du kan ta for å unngå at økte rentekostnader påvirker privatøkonomien i for stor grad. Her er våre beste tips!
 

Refinansiering

Dersom du merker at rentekostnadene er høye som følge av inflasjon, kan det å refinansiere være en løsning. Kort fortalt innebærer dette at du tar opp et nytt lån som brukes til å innfri ett eller flere eksisterende lån med. Ved å samle lån på denne måten, får du færre låneavtaler å forholde deg til.

Du vil også kunne redusere de totale rentekostnadene, dersom refinansieringslånet har gunstige betingelser. Har du for eksempel tre dyre smålån på henholdsvis 10 000, 20 000 og 30 000 kroner, kan du samle disse i ett større lån på 60 000 kroner med lavere rente.

Avtale om fastrente på lån

En annen løsning er å inngå en avtale om fastrente på lånet ditt. Dette er mest gunstig å gjøre mens lånerentene er lave, siden renten bindes på et noe høyere nivå enn dagens nivå. Med fastrente vil du få forutsigbarhet, siden renten ikke påvirkes av fremtidige renteøkninger.

Du kan binde renten på deler av eller hele lånet ditt. Ordningen er blant annet vanlig blant boliglånskunder.

Ekstra innbetalinger

Dersom du har mulighet til det, kan ekstra innbetalinger på lån være en god løsning. Det vil si at du betaler mer enn minimumsbeløpet som er avtalt med banken. Du reduserer da gjelden din raskere, noe som igjen vil føre til at rentene løper på et lavere lånebeløp.

Det å finne rom for ekstra innbetalinger kan nok være utfordrende for mange i en periode der «alt» blir dyrere. Men husk på at dette også er et alternativ mens lånerentene er lave. På den måten blir eventuelle fremtidige renteøkninger enklere å håndtere.
 

Justering av budsjett

I perioder med inflasjon vil de fleste av oss ha mindre penger til overs hver måned. Forbruksvarer som mat blir gjerne dyrere, og boliglånsrenten øker betraktelig. Ved å justere budsjettet ditt, kan du potensielt klare å håndtere de økte kostnadene.

Det kan for eksempel være snakk om å redusere feriebudsjettet, slutte å snuse eller å handle dagligvarer på en mer økonomisk måte. Mange av oss har dyre vaner som kan endres, slik at penger frigjøres til å kunne dekke nødvendige kostnader.

Finnes det fordeler med inflasjon?

Inflasjon er nok mest kjent for å gi redusert kjøpekraft og dårligere privatøkonomi, men kan også by på visse fordeler! Så fremt renten ikke øker i større grad enn inflasjonen, vil gjelden din bli mindre verdt. Dette handler om at realverdien til lånet reduseres.

Begrepet realrente viser til differansen mellom inflasjon og nominell rente. Realrenten er med andre ord renten du faktisk betaler, utover prisstigning. Ved inflasjon vil mange oppleve lønnsvekst, noe som i realiteten betyr at renteøkningene ikke biter like hardt.

Du kan med andre ord si at inflasjon spiser opp lånet ditt.


Les også: Resesjon – hvordan påvirker det deg? 

Slik kan Zensum hjelpe deg

Høy inflasjon har påvirket mange nordmenns privatøkonomi det siste året. Hos Zensum finner du mange gode tips for hvordan du kan oppnå en sunnere økonomi. Vi lar deg dessuten innhente lånetilbud fra flere banker dersom du ønsker hjelp med refinansiering.


Du trenger kun å fylle ut én samlet lånesøknad, og tjenesten er både uforpliktende og gratis. Finn lånet som passer deg best!
 

Ofte stilte spørsmål 

Hva er inflasjon enkelt forklart?

Inflasjon er et begrep som benyttes om perioder der det er en generell økning i prisnivået for produkter og tjenester. Dette fører til redusert kjøpekraft.

 

Hva er vanlige årsaker til inflasjon?

Hvorfor inflasjon oppstår kan variere. I de fleste tilfeller skyldes det økte kostnader, høyere etterspørsel eller en generell forventning om at prisene skal stige.

 

Hvordan stoppe inflasjon?

Norges Bank er den norske sentralbanken, og har blant annet ansvar for å forhindre at inflasjonen blir for høy. Dette gjør de først og fremst ved å øke styringsrenten.

 

Hvordan henger renter og inflasjon sammen?

For å forhindre høy inflasjon, øker sentralbanken styringsrenten. Dette fører igjen til at bankene øker utlånsrenten, slik at kjøpekraften til nordmenn reduseres. På den måten kjøles økonomien ned.

 

Er det lurt å binde renten på boliglånet mitt mens det er høy inflasjon?

Når det er høy inflasjon er det som regel også høy boliglånsrente. Det er lite hensiktsmessig å binde renten mens den er høy, da lånet kan bli veldig dyrt å betjene i flere år fremover.

 

Hvorfor stiger renten ved inflasjon?

Grunnen til at Norges Bank øker styringsrenten ved inflasjon for at befolkningen skal ha mindre penger å rutte med. Dette bidrar til å senke prisveksten, og reduserer inflasjonen.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser