Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
20.9.2022

Styringsrente - Alt du må vite

Her forklarer vi alt om styringsrente ✓ Hvordan den fastsettes ✓ Hvordan din økonomi påvirkes ✓ Hvordan du kan forberede deg på renteøkninger
Lesning 
4 min

Hva er styringsrente?

I denne artikkelen forklarer vi hva styringsrente er, hvem som fastsetter styringsrenten og hvordan den påvirker dine lån. Vi gir deg også gode tips i forhold til hva du bør gjøre for å være forberedt på økninger i renten.
 

Hvem fastsetter styringsrenten?

Styringsrenten fastsettes av Norges Bank. Dette er Norges hovedbank, som alle de andre norske bankene låner penger fra. Styringsrenten fastsettes 8 ganger i året av Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
 

Hva bestemmer nivået på styringsrenten? 

Hvilket nivå styringsrenten skal ligge på avhenger av en rekke makroøkonomiske faktorer, og en av de viktigste er inflasjon. Norges Bank har som mål at den årlige veksten i konsumprisene, altså inflasjonen, skal ligge nær 2 prosent over tid. Dersom inflasjonen går over dette nivået settes ofte styringsrenten opp for å bremse prisutviklingen i økonomien. I andre tilfeller kan det være nødvendig å sette styringsrenten ned for å stimulere til vekst i økonomien.
 

Hvorfor settes styringsrenten opp når inflasjonen går opp?

Dersom inflasjonen går opp, blir prisene på norske varer og tjenester dyrere. Dersom våre varer og tjenester blir dyrere, kan dette ramme eksporten og føre til arbeidsledighet. Høy inflasjon gjør også at folk får mindre kjøpekraft. Varierende inflasjon fører også til usikkerhet i økonomien, da det blir vanskelig for private og bedrifter å vite hva varer og tjenester vil koste. Dette er noen av årsakene til at Norges Bank har som mål å holde inflasjonen og prisstigningen på et stabilt lavt nivå over tid. Et av de viktigste målene for å regulere inflasjonen er styringsrenten. 


Høy inflasjon kan føre til

  • høyere arbeidsledighet fordi våre varer og tjenester blir utkonkurrert på det internasjonale markedet
  • folk får mindre kjøpekraft
  • større usikkerhet i økonomien

Hva betyr en endring i styringsrenten for deg? 

Når styringsrenten hos Norges Bank går opp eller ned, endres også prisen de norske forbrukerbankene må betale for å låne penger. Når styringsrenta går opp, vil bankene som regel sette opp sine renter raskt. Da blir også dine lån dyrere, og det gjelder både boliglån, forbrukslån, kredittgjeld og andre lån du måtte ha dersom du ikke har fastrenteavtale.

Hva kan du gjøre for å være forberedt på et eventuelt rentehopp? 

Når renten stiger, øker dine lånekostnader. Her er noen grep du kan ta for å være bedre forberedt på rentehopp:

Ikke lån mer enn du greier å håndtere.
Jo mer gjeld du har, jo mer sårbar er du ovenfor en eventuell økning i rentekostnader. Når du tar opp lån, må du planlegge godt både i forhold til din nåværende og din fremtidige økonomi. Når du vurderer hvor mye du skal låne, bør du legge til grunn en mye høyere rente enn dagens rente for å kunne tåle fremtidige renteøkninger

Har du dyr kredittgjeld og forbruksgjeld bør du innfri denne gjelden så raskt som mulig. Slike lån har høy rente og koster mye å betjene. Dersom du ikke har mulighet til å innfri gjelden med en gang, bør du vurdere å refinansiere slik gjeld i et billigere lån eller bake gjelden inn i boliglånet

Bygg opp en bufferkonto. En bufferkonto er en sparekonto med penger som kun skal brukes dersom du får ekstraordinære høye utgifter. Det anbefales at du har et pengebeløp som tilsvarer 2-4 månedslønner på din bufferkonto, avhengig av din økonomiske situasjon. Dersom du har en bufferkonto, vil du ha en mer robust økonomi også i perioder når renten er høy.
 

Ofte stilte spørsmål om styringsrente

Hva er en styringsrente?

Styringsrenten er renten de norske bankene betaler til Norges Bank. Styringsrenten har virkning allerede fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Hvor mye er styringsrenten på?

Styringsrenten er for tiden på 1,75 % (september 2022). Styringsrenten fastsettes 8 ganger per år av Norges Bank og kan derfor raskt endre seg i takt med den økonomiske utviklingen. 

Hvorfor sette opp styringsrenten?

Styringsrenten settes ofte opp for å dempe prisveksten i samfunnet slik at kjøpekraften ikke forringes og at norske varer og tjenester holder seg konkurransedyktige på det internasjonale markedet.

Hvordan settes styringsrenten?

Norges Bank endrer styringsrenten på grunnlag av en rekke makroøkonomiske faktorer. En av de viktigste er utviklingen i inflasjonen og målet om at inflasjonen skal være stabil og lav over tid. 

Hva skjer når styringsrenten øker?

Når styringsrenten øker må bankene betaler mer for å låne penger, og i neste omgang øker de rentene til sine lånekunder slik at dine lån blir dyrere. 

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser