Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
13.1.2023

Finansiere hytte - Vi gir deg tipsene | Zensum

Hyttedrømmen kan realiseres, og vi gir deg tipsene ✓ Ulike måter å finansiere hyttekjøp på ✓ Lån for å finansiere en hytte ✓ Krav om egenkapital og renter
Lesning 
4 min

Slik kan du finansiere hyttedrømmen

Har du en hyttedrøm? Kunne tilbringe ferier og helger borte fra det vanlige livet, og slappe av med nydelig natur rundt deg og dager uten å følge klokken? Uansett om du drømmer om hytte ved sjøen, i skogen eller på fjellet vil du trenge en måte å finansiere hyttedrømmen på. 

Lån til hytte

Det finnes mange banker som er villige til å gi hyttelån under visse forutsetninger. Utgangspunktet for å innfri vilkårene for et lån til hytte er de samme som for en primærbolig. 

Disse vilkårene er:
 

 • årsinntekten din
 • samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger årsinntekten din
 • belåningsgrad på hytta kan ikke overstige 85 %
 • egenkapital på minimum 15 %
 • betjeningsevne av den gjelden du har og om du tåler en renteoppgang opp mot 5 %
 • ekstra sikkerhet for hyttelånet, som pant i bolig/hytte, kausjonist eller medlåntaker


Det er verdt å merke seg at bankene kan sette egne krav til belåningsgrad om du vil kjøpe sekundærbolig eller hytte. Det er ikke uvanlig at denne ligger mellom 60 % og 85 % av hyttas verdi. Belåningsgraden avhenger av hvordan banken vurderer risikoen ved å gi deg lån til en hytte. Det er gratis å be om et finansieringsbevis for hyttekjøp. Det kan derfor være en god idé å kontakte flere banker for å kunne sammenlikne betingelsene og kostnadene på lånet.

Renter på hyttelån

Når du vurderer finansiering til en hytte er det viktig å merke seg at mange banker kan ha høyere rente på lån til hytte enn til primærbolig. I mange tilfeller settes renten ut fra flere faktorer, blant annet hvor hytta du vil kjøpe ligger. 

Har hytta grei standard og ligger i et attraktivt område, utgjør ikke et hyttelån større risiko for banken enn et ordinært boliglån. Dermed vil du i de fleste tilfeller kunne få nesten like lav rente på hyttelånet som på et vanlig boliglån. En del banker gir kun hyttelån i sentrale områder, eller har en høy rente på lån til hytter i områder som ikke er sentrale. 

Alternative måter å finansiere hytte på

Å ta opp et nytt lån for å kjøpe hytte kan raskt bli kostbart. Derfor er det smart å vurdere flere måter å finansiere hyttekjøp på. 

 • Eier du egen bolig, kan du få en ny verdivurdering av boligen din og søke om et nytt boliglån på bakgrunn av verdistigningen. Boliglånet ditt blir høyere, men du vil få en atskillig bedre rente. 

 • Stille pant i hytte. Har du ikke muligheten til å låne mer på boligen, kan du stille hytta som sikkerhet for lånet. En slik løsning vil ha noe høyere rente enn et boliglån. 

 • Få et hyttelån sammen med noen. Har du en medlåner, er det begges inntekt og gjeld som vurderes av banken, i forhold til å innvilge et lån. Her må medlåner være inneforstått med at begge partene er solidarisk ansvarlig for hyttelånet. 

 • Finansiere kjøp av hytte ved å bruke kausjonist. Det vil si at noen stiller for eksempel egen bolig i sikkerhet for det lånet du søker om. Kausjonisten blir ansvarlig for lånet om du ikke betaler. 

 • Søke om byggelån hvis du skal bygge hytta selv. Får du innvilget et byggelån, betaler du kun renter på den delen av lånet som er brukt. Når hytta er ferdig, omgjøres dette til et boliglån og du begynner å betale ordinære avdrag på lånet. 

Mulighetene som er nevnt ovenfor er kanskje ikke tilgjengelig i alle banker. Bruk derfor god tid på å vurdere hvor mye du er villig til å betale for en hytte. Undersøk hos flere banker hvilke muligheter for finansiering av hytte de tilbyr, og hvilke kostnader et hyttelån vil ha.
 

Ofte stilte spørsmål om finansiering av hytte

Hvordan finansiere en hytte?

Det er flere måter å finansiere en hytte på. Den beste og rimeligste finansieringen får du om du låner opp på boligen din. 

Hvor mye egenkapital trenger du når du skal kjøpe hytte?

Ordinære regler for lån krever 15 % egenkapital. En del banker krever rundt 20 % egenkapital for å finansiere hytte.

Hvordan kjøpe hytte uten egenkapital?

Å kjøpe hytte uten egenkapital er mulig, men kun om du har betalt ned så mye på egen bolig at sikkerhet i boligen dekker egenkapitalen.

 

Er det lurt å investere i hytte?

Å eie en hytte krever en stødig privatøkonomi. Velger du å investere i hytte, bør du være sikker på at du kan dekke kostnadene ved å bruke den samtidig som du klarer avdragene på lånet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser