Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Budsjett – Hva er et budsjett? Zensum hjelper deg!

Hva er et budsjett? Slik setter du opp et oversiktlig månedsbudsjett. Få en bedre økonomisk hverdag med et budsjett. Zensum guider deg!
Lesning 
3 min

Bedre hverdag med budsjett - Zensum guider deg steg for steg

Et budsjett er en smart løsning for deg som ønsker å ha en romsligere privatøkonomi. Ved bruk av et budsjett, får du bedre kontroll over hvor mye du kan bruke i måneden. Det er ikke alltid like enkelt å ha kontroll over månedlige utgifter og inntekter. Hvis du ønsker å få kontroll over privatøkonomien din, bør du derfor bruke et praktisk månedsbudsjett.

Betydningen av budsjett

Det kan være lurt å tenke langsiktig i forbindelse med din privatøkonomi. Da unngår du å ikke ha penger før neste lønningsdag. Et månedsbudsjett hjelper deg med å ha den totale oversikten over ditt månedlige forbruk. Det kan være lurt å være mer bevisst på hvor mye penger du bruker i måneden.  

Et budsjett bidrar til å øke bevisstheten rundt hva du bruker pengene på. Du fører de ulike utgiftskategoriene i egne poster før du summerer utgiftene sammen. Deretter trekker du fra det beløpet du har tilgjengelig. Du vil da få det beløpet som er til overs. Du kan lage et budsjett til bruk for store organisasjoner og bedrifter. 

Derimot er det også vanlig å lage et månedsbudsjett til personlig bruk. Du kan lage et familiebudsjett eller et budsjett for én person. Mange velger å lage et matbudsjett som skal gjøre det enklere å spare penger på mat. Et større husholdningsbudsjett fungerer utmerket for storfamilien. 

Hvordan blir hverdagen med et budsjett 

Hvis du bestemmer deg for å bruke et budsjett, vil du sannsynligvis oppnå mange fordeler. Du får bedre oversikt over hvor mye du har på bruke i måneden. Et husholdningsbudsjett gjør det enklere å beregne hvor mye penger du kan bruke på husholdningen. Dette inkluderer blant annet mat, drikke, rengjøringsmidler og lignende.

I hverdagen kan det være lurt å bruke en budsjettapp på mobilen. Stadig flere aktører lanserer praktiske budsjettapper for at du skal kunne holde orden på privatøkonomien. Det er ikke alltid like enkelt å leve etter et stramt månedsbudsjett. Bruk derfor tid på å finne rimelige avtaler på strøm, mobil og andre utgiftsposter som kan reduseres.

Slik kommer du i gang med ditt budsjett (steg for steg) 

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å bruke Excel eller andre verktøy når du skal føre budsjett. Derimot er dette et nyttig verktøy for deg som liker å ha en god oversikt over privatøkonomien din. Du kan også bruke en budsjettmal om du i stedet ønsker det. Du kan enkelt laste ned en budsjettmal fra internett.

Steg 1: Månedlige inntekter

Før opp den månedlige inntekten din i budsjettet. I denne posten kan du føre leieinntekter, barnebidrag, barnetrygd og andre former for inntekt. 

Steg 2: Månedlige utgifter

Deretter fører du dine månedlige utgifter i hver sine utgiftsposter. Dette kan være utgifter som leie, boliglån, forbrukslån, strøm, mobil, forsikring, internett og transport. Husk også at du bør føre inn variable utgifter som mat, klær og reiseutgifter.

Steg 3: Sett av penger til sparing

Det anbefales at du setter av penger til sparing. Det kan derfor være lurt å opprette en sparekonto. Før over et passende beløp når du mottar lønn eller annen månedlig inntekt.

Steg 4: Bruk tid på budsjettet

Det er viktig at du følger opp budsjettet hver måned. Du kan endre de budsjetterte postene slik du selv ønsker. Det er viktig at du har et månedsbudsjett du klarer å følge. Du kan også sette opp et matbudsjett, familiebudsjett eller lignende.

Steg 5: Prøv selv!

Regn på ulike alternativer og resultater. I disse utregningene kan du enkelt teste hva som skjer hvis du for eksempel øker inntekten, eller reduserer faste og variable kostnader. På den måten blir du fort motivert til å øke inntektene eller redusere utgiftene.

Fordeler og ulemper med ulike budsjett

Det å leve etter et stramt månedsbudsjett er ikke alltid like enkelt. Det anbefales derfor at du jobber aktivt for å redusere utgiftene dine. Du bør også sette av penger til sparing. Du får da mer til overs på variable utgifter som reise, underholdning og shopping. En av fordelene med å leve etter et månedsbudsjett, er at du slipper å bekymre deg over privatøkonomien din.

Derimot er det ikke alltid like enkelt å følge et månedsbudsjett. Det er som regel mye du ønsker å bruke pengene på. Du bør derfor bruke tid på å planlegge innkjøp som ikke skal overstige de budsjetterte utgiftspostene. Hold deg oppdatert på sparetips som kan gjøre det enklere å holde budsjettet.

Slik følger du det planlagte budsjettet

Det er viktig at du klarer å holde budsjettet over lengre tid. Hvis du klarer å følge månedsbudsjettet, kan du oppleve at du går i minus hver måned. Dette kan føre til ubetalte regninger, som etter hvert vil gi økonomiske konsekvenser. Du bør forsøke å tilrettelegge for at budsjettet kan følges. Du kan opprette egne kontoer til sparing, forbruk og regninger.

Du bør også betale regningene dine innen forfallsdato
. Regningene kan legges til som automatisk betaling i nettbanken. Dersom du ikke klarer å betale en regning innen forfall, bør du ringe for å be om betalingsutsettelse. Et matbudsjett kan gjøre det enklere å planlegge matinnkjøpene. Det er viktig at du ikke kjøper mat og forbruksvarer på impuls. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oversikt over utgifter og inntekter som forventes i en bestemt periode. Denne perioden kan være et regnskapsår, en måned eller en uke. 

Hvordan lage budsjett?

Du kan lage et budsjett ved å skrive inntekt og utgifter ned på papiret. Deretter summerer du utgiftene, for slik å se om du har penger til overs. Du kan også benytte en praktisk budsjettmal, som kan lastes ned fra internett.

Hvorfor er budsjett viktig?

Et budsjett er viktig for deg som ønsker å ha oversikt over privatøkonomien. Et månedsbudsjett vil bidra til at du klarer å betale regningene dine innen forfall. Du kan også sette av penger til sparing og uforutsette utgifter. 

Hva er budsjett og regnskap?

Et budsjett brukes for å lage en oversikt over forventede inntekter og utgifter, i en gitt periode. Et regnskap viser faktiske inntekter og utgifter i en periode som har vært.

Hvordan holde budsjettet?

Du kan holde budsjettet ved å se til at inntekt og utgifter står i forhold til hverandre. Det kan bli nødvendig å redusere utgiftene eller øke inntekten for at budsjettet skal fungere.

Hvorfor trenger vi budsjett?

Ved bruk av et budsjett oppnår du en bedre oversikt over privatøkonomien din. Et månedsbudsjett hjelper deg med å kalkulere hvor mye du kan bruke på variable utgifter. Et familiebudsjett bidrar til å holde orden på familieøkonomien.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser