Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Budsjettmal - slik lager du en budsjett ✓

Lag budsjettmal i Excel og få kontroll over privatøkonomien din ✓ Malen er helt gratis og kan hjelpe deg med å spare penger - helt enkelt →
Lesning 
2 min

Budsjettmal – hvordan lage budsjett i Excel steg for steg

En budsjettmal er ikke alltid så enkel å oppdrive, i hvert fall ikke en mal som er egnet til norske forhold og forbruk. Vi viser deg hvordan du lager budsjett i Excel på en effektiv, enkel og ryddig måte.

Lag budsjett og få orden på økonomien din. Ofte er det mangel på innsikt i eget forbruk som er årsaken til at økonomien kommer ut av kontroll, men dette er ikke eneste årsaken til at et budsjett er viktig. Et budsjett er noe alle burde benytte seg av fordi oversikt over egen økonomi og forbruk vil sørge for du til enhver tid vet hvor mye penger du har til rådighet. 


Hva er et budsjett og budsjettmal

Et budsjett er helt enkelt en oversikt over inntekter og utgifter. Her kan du dele opp i faste og variable inntekter/utgifter, og hver oppføring bør være dekkende for hva pengene går til. Formålet med budsjettet er å planlegge hva du skal bruke penger på og deretter (ved månedsslutt) se hva du faktisk brukte penger på.

Det er forholdsvis enkelt å lage budsjettmal. Du kan lage malen på forhånd, slik at du ikke behøver å lage et nytt budsjett hver måned, men kan benytte deg av det samme budsjettet hver måned, med de nødvendige endringene du har gjort underveis. Bruker du konsekvent samme mal, vil det bli enklere for deg å lage årsbudsjett når du kommer så langt.


Oppsett på budsjettmal i Excel

Nedenfor vil du se et enkelt budsjettoppsett, som du kan endre og tilpasse deg og ditt behov. Men først: I Excel har du kolonner og rader, og det er viktig å lage et budsjett som er enkelt å lese og forstå – for din egen skyld.

 • I den øverste raden: her skrivere du inn måned (jan-des) i hver kolonne.
 • Fra rad 2 og nedover skriver du først inntekter, faste og variable, og lager en sum over alle inntekter til slutt. 
 • Deretter skriver du ned alle faste utgifter, som gebyrer og lån, og lager en sum over alle faste utgifter til slutt.
 • Til slutt skriver du ned alle variable utgifter og lager en sum over alle variable utgifter.

A1 vil da hete “Måned”; A2 vil eksempelvis hete “Jobb på fabrikken” osv. Videre vil B1 hete “Januar” og frem til R1, som vil hete “desember”.

La oss ta den første kolonnen (B), hvor det vil stå tall (teksten er der kun for å vise hva som er hva; i ditt budsjett vil det kun stå tall) for å gi deg en bedre forståelse:

 • B1: Januar.
 • B2: Inntekt fast jobb (50 000).
 • B3: Inntekt deltidsjobb (2 000).
 • B4: Totalt inntekter (52 000).
 • B5: Husleie (12 000).
 • B6: Strøm (1 000).
 • Osv. osv.

På denne måten er det enkelt å fylle inn budsjetterte tall for hver måned. Etter hvert kan du gå enda lengre og lage en ekstra rad med faktiske utgifter vs. budsjetterte utgifter, for å se hvordan det gikk med budsjettet.

Eksempel: Helt i slutten av regnearket kan du lage en formel som heter: “total inntekt minus totale utgifter”. Dette tallet skal naturligvis helst være like med null eller et positivt tall, fordi om tallet er negativt, overskrider du budsjettet.

Noen ganger kan det være smart å gå i detaljer (eksempelvis “kafebesøk”), mens andre ganger holder det med en samlekategori (eksempelvis “moro”, “kos” eller “restaurantbesøk”). I all hovedsak kan vi si at mer detaljer er bedre, men det skal heller ikke være et ork å finne frem til riktig oppføring.

Har du ikke deltidsinntekt, er det ikke nødvendig å ha dette med i budsjettet, noe som også gjelder alle oppføringer, enten det er inntekt eller utgift. Det er kun relevante oppføringer som tas med.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser