Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
- Bekreftet informasjon -
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.12.2022

Selvskyldnerkausjon – En kjapp guide

Her forklarer Zensum alt om selvskyldnerkausjon ✓ Hva er selvskyldnerkausjon ✓ Fordeler ✓ Hvilke typer lån det passer til ✓ Risiko og vurderinger
Lesning 
4 min

Selvskyldnerkausjon – Hva bør du tenke over?

Her forklarer vi alt om selvskyldnerkausjon, hvilke fordeler det har, hvilke typer lån det passer til og hvilken risiko som er knyttet til å stille som kausjonist. Vi forklarer også hvordan du kan bli kausjonist og svarer på ofte stilte spørsmål. 

Hva er selvskyldnerkausjon? 

Selvskyldnerkausjon betyr at en kausjonist stiller sikkerhet for et lån. I praksis betyr det at kausjonisten (en annen person) stiller med sikkerhet, for eksempel bolig, for å garantere for ditt lån. Dersom du ikke betaler lånet, vil personen eller personene som står som kausjonister være ansvarlige for nedbetalingen av din gjeld. 

Det er mulig å stille som kausjonist for flere typer lån, men det mest vanlige er i forbindelse med boliglån eller ved refinansiering av forbruksgjeld

Fordeler med kausjon

Kausjon kan være en stor fordel for en låntaker som ikke har mulighet til å stille med tilstrekkelig sikkerhet på egenhånd. Mange unge kan, for eksempel, ha liten mulighet til å stille med sikkerhet for å få lån. 

Kausjon i forbindelse med boliglån 

Med dagens høye boligpriser kan det for mange være krevende å kunne stille med den egenkapitalen som er nødvendig for å kjøpe bolig. Derfor har det blitt mer vanlig at en kausjonist, for eksempel foreldre eller andre familiemedlemmer, stiller med sin bolig som sikkerhet for boliglånet. Dette kalles realkausjon for boliglånet, eller simpel kausjon, og garanterer for betalingsevnen til låntakeren. 

Forskjellen på simpel kausjon og selvskyldnerkausjon

Simpel kausjon garanterer kun for betalingsevnen til låntakeren, mens selvskyldnerkausjon er mer dekkende for kreditorer. Ved selvskyldnerkausjon kan kreditorene rette krav mot kausjonisten dersom betalingene blir misligholdt. Kreditorer må ikke sette i gang større prosesser for å sjekke om låntaker har verdier. De kan gå rett på kausjonisten for å få dekning for det som er utestående eller hele betalingsbeløpet. Hvilken form for kausjon som kan velges bestemmes ut fra den enkeltes økonomiske situasjon.

Refinansiering av gjeld med kausjonist

Det er i utgangspunktet mulig å refinansiere forbruksgjeld, smålån, inkasso og andre typer gjeld med kausjonist. Bankene kan imidlertid ha ulike krav i forhold til hva som er mulig. Noen banker vil kreve at du har medlåntaker / medlåner (som ikke er det samme som kausjonist), mens andre banker ikke godtar kausjon. Dersom låntaker i tillegg har betalingsanmerkninger, kan det være enda mer krevende å få til en låneordning. Dersom du ønsker refinansiering med kausjonist, kan det derfor være lurt å søke hos flere banker. 

Er det risikabelt å stille som kausjonist?

Uansett om du stiller som kausjonist eller selvskyldnerkausjonist er det en risiko. En simpel kausjonist har en litt mer begrenset risiko. I begge tilfeller bør man gjøre en nøye vurdering før man sier ja til å stille som kausjonist. Som kausjonist kan man i ytterste konsekvens bli ansvarlig for en annen persons gjeld. Derfor må man skaffe seg inngående opplysninger om låntakerens nåværende økonomi og fremtidsutsikter. Man må også tenke på om man har mulighet til å gjøre opp eventuelle forpliktelser. 

Dersom du vurderer å stille som kausjonist ved refinansiering av forbruksgjeld eller refinansiering med betalingsanmerkninger, bør du være ekstra forsiktig. En person som har mye dyr forbruksgjeld og/eller betalingsanmerkninger, har som regel en svak økonomi og kanskje også lite kontroll på pengebruken. 

Hvordan bli kausjonist? 

I utgangspunktet kan alle stille som kausjonist så lenge man har verdier som kan dekke opp for låntakeres gjeld. Det er ikke noe krav om at en kausjonist må være i familie med låntakeren. Det er imidlertid viktig at kausjonisten kjenner godt til låntakerens økonomiske situasjon og har stor tillit til vedkommende. Før det inngås en avtale om kausjon vil banken også sjekke kausjonistens økonomiske situasjon, blant annet ved å sjekke gjeldsregisteret og kausjonistens kredittscore. Kravene til kausjonisten innebærer at vedkommende har tilstrekkelig sikkerhet. 

Ofte stilte spørsmål om selvskyldnerkausjon

Hva er selvskyldnerkausjon?

Selvskyldnerkausjon betyr at kreditor vil kunne fremme krav mot kausjonisten umiddelbart etter at et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem. 

Hva er forskjellen på selvskyldnerkausjonist og realkausjonist?

En realkausjonist betyr at du kjøper en eiendom sammen med noen, og stiller den eiendommen som sikkerhet for lånet. En kausjonist gir banken en betalingsgaranti dersom det misligholdes.

Hvordan fungerer det å være selvskyldnerkausjonist?

Når du er selvskyldnerkausjonist, kan banken rette kravet mot deg dersom hovedlåntaker ikke overholder sine forpliktelser. I ytterste konsekvens kan du bli ansvarlig for hele gjelden.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser