Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
25.5.2022

Hva vil det si å være realkausjonist for boliglån?

Realkausjonist for boliglån kan være en løsning for egenkapitalkravet ved boligkjøp. Lær hva realkausjon egentlig innebærer.
Lesning 
4 min

Alt du trenger å vite om realkausjon for boliglån

De fleste nordmenn ønsker å eie sin egen bolig, og med et lån er boligdrømmen absolutt oppnåelig. Likevel kan det være hindringer i veien som må overkommes, spesielt om man er ung eller førstegangskjøper. Du må nemlig stille 15 % av kjøpesummen i egenkapital. Har du ikke oppsparte midler, må du se på andre løsninger for å dekke kravet om egenkapital. Dette hindret kan du overkomme om du bruker en kausjonist eller realkausjonist for boliglån. 

Hva er en realkausjonist for boliglån?

Ordet kausjonist betyr at man stiller sikkerhet for et lån, som noen andre tar opp. Betaler ikke låntakeren lånet, vil kausjonisten bli ansvarlig for at dette blir betalt. Det finnes ingen regler for hvem som kan være kausjonist, men oftest er det familie/foreldre som stiller kausjon for boliglån i form av realkausjon.

Hva innebærer det å være realkausjonist for boliglån?

Stiller du som realkausjonist for noen, betyr det at du garanterer for lånet med sikkerhet i egen bolig. Ofte stiller man realkausjon for å dekke kravet til egenkapital, mens låntaker er ansvarlig for resten av boliglånet. Andelen man kausjonerer for gis da som et topplån fra banken. Boligen din fungerer dermed som sikkerhet for dette topplånet frem til det er betalt. Det er vanlig å skille dette topplånet, som man kausjonerer for, fra selve boliglånet. Lånet du er ansvarlig for reduseres i takt med nedbetalingen.

Forskjell på å være medlåntaker og realkausjonist for boliglån

Mange tror at medlåntaker og realkausjonist er det samme, men det er en vesentlig forskjell på disse to. En medlåntaker vil være ansvarlig for hele boliglånet i lånets løpetid, som ofte er 20-30 år. En realkausjonist er ansvarlig for den andelen av boliglånet man har kausjonert for. Det vil derfor være en større økonomisk risiko å være medlåner for en annens bolig enn ved å være realkausjonist. 

Når er det behov for realkausjonist for boliglån?

Som tidligere nevnt, er boliglån med realkausjonist oftest brukt for å dekke egenandelskravet. Har du for eksempel betalingsanmerkninger, men ellers en grei økonomi kan det være banker som er villige til å innvilge boliglån med realkausjonist. Det samme gjelder om du er uten fast jobb, men kan vise til høy nok årsinntekt for å kunne betjene et boliglån. I begge tilfellene kan også faktorer som økonomisk historie og fremtidig betalingsevne spille inn på om du får et boliglån. Det vil være viktig å lage en god økonomisk plan, slik at både realkausjonisten for boliglånet og banken føler seg trygge i forhold til betaling av avdragene.

Ofte stilte spørsmål om realkausjonist for boliglån

Hvem kan være realkausjonist?

Det er ingen regler for hvem som kan være realkausjonist, så lenge kausjonisten kan stille sikkerhet for lånet i form av bolig. 

Hvor mye kan jeg låne med realkausjonist?

Det vil variere hvor mye du kan låne med realkausjonist. Lånebeløpet bestemmes blant annet av boligens verdi. 

Hvor mye kan foreldre kausjonere for?

I utgangspunktet kan foreldre kausjonere for et så stort lån de selv ønsker å være realkausjonister for. Likevel er det banken som setter lånebeløpet ut fra verdien på pantet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser