Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Kjøpe utleiebolig? Her er tipsene! | Zensum guider deg

Her forklarer vi hvordan du kan kjøpe utleiebolig på en lønnsom måte | Valg av bolig ✓ Tips ✓ Finansiering ✓ Fallgruver ✓ Ofte stilte spørsmål ✓
Lesning 
4 min

Skal du kjøpe utleiebolig? Slik gjør du en lønnsom investering!

Mange nordmenn drømmer om å kjøpe en utleiebolig, da dette kan sikre en stabil ekstrainntekt. Enkelte kan til og med leve av utleie! Før du velger å investere i eiendom for utleie, er det imidlertid viktig å vite hvordan du sikrer lønnsomhet.

Her deler vi våre beste tips, og forklarer deg hvilke fallgruver du bør unngå.

Hvordan sikre lønnsomhet når du skal kjøpe utleiebolig?

Det er ingen hemmelighet at utleie av bolig kan sikre deg gode ekstrainntekter hver eneste måned. Samtidig er det slettes ingen selvfølge at det er lønnsomt å kjøpe en utleiebolig. Mange faktorer spiller inn, og det gjelder derfor å ta veloverveide valg underveis.
 

Ta hensyn til beliggenhet

Når du skal kjøpe leilighet for utleie, er det blant annet viktig å tenke over beliggenheten. Hvorvidt noen i det hele tatt ønsker å leie boligen, avhenger av hvor den er lokalisert. Med gunstig beliggenhet vil boligen naturlig nok appellere til flere leietakere.

Det er også verdt å tenke på at beliggenheten er avgjørende for hvor mye du kan kreve i leie. Leietakere er ofte villige til å betale mer om boligen er «riktig» lokalisert. Generelt sett er det smart å investere i sentralt beliggende boliger med nærhet til kollektivtransport.

Samtidig kan ulike leietakere ha ulike preferanser. Noen foretrekker naturligvis å leie en bolig i idylliske omgivelser, og er ikke så opptatt av kort vei til trikken. Det er derfor ingenting i veien for å investere i en bolig som ikke ligger midt i sentrum. Husk også på at kjøpsprisen vanligvis er betydelig lavere utenfor byene!
 

Tenk over standard og fremtidige vedlikeholdskostnader

Hvis du skal kjøpe utleiebolig er det også viktig å ta hensyn til boligens tilstand. Er boligen i dårlig stand, kan du potensielt kjøpe den til en gunstig pris. Samtidig vil du måtte regne med en del utgifter til oppussing og vedlikehold.

Kjøper du en ny eller velholdt bolig med moderne standarder, er kjøpsprisen vanligvis høyere. Samtidig vil du spare mye penger på det reduserte vedlikeholdsbehovet.

Sjekk hva tilsvarende boliger leies ut for

Før du bestemmer deg for å kjøpe en leilighet for utleie, bør du sjekke hvor mye tilsvarende boliger i samme område genererer i leieinntekter. Basert på dette kan du forsøke å beregne hvor mye du sitter igjen med hver måned.

Husk at du vil ha en rekke kostnader som må dekkes, inkludert renter og avdrag på eventuelt boliglån. Vurderer du å kjøpe leilighet for utleie, kan en kalkulator hjelpe deg med å avgjøre hvorvidt det er lønnsomt eller ikke.

Ta hensyn til boligmarkedet

Et annet viktig element å tenke over når du skal kjøpe leilighet for utleie, er boligmarkedet. Det mest lønnsomme vil naturlig nok være å investere i bolig mens boligprisene er lave, for så å kunne selge utleieboligen mens prisene er høye.

Kjøper du utleiebolig mens boligprisene er høye, risikerer du at boligen taper seg i verdi de neste årene. Dette kan være vanskelig å forutse. Tenk også over hvorvidt rentene på boliglånet vil øke. Du kan risikere at leieinntektene spises opp av høye boliglånsrenter.

En viktig del av verdigevinsten du får igjen gjennom boligutleie ligger ikke i leieinntektene, men i boligens potensielle verdistigning over tid. Gjør deg derfor kjent med boligmarkedet før du velger å kjøpe for å leie ut, og unngå dårlig timing.

Kjøpe sekundærbolig for utleie, eller leie ut egen bolig?

Noen velger å kjøpe en bolig med utleiedel, der de selv skal bo i en del av boligen. Utleie av primærbolig er skattefritt så fremt du selv bruker minimum 50 % av boligen selv. Det samme gjelder hvis leieinntektene dine ikke er høyere enn 20 000 kroner per år.

Andre velger å investere i sekundærboliger – altså boliger som ikke regnes som primær- eller fritidsboliger. En sekundærbolig benyttes hovedsakelig til utleie, og du bor ikke selv i boligen. Leieinntekter fra denne type boliger skattlegges som hovedregel 22 % (2023).

Sekundærboliger er generelt sett tyngre beskattet enn primærboliger for utleie. Dette gjelder også når det kommer til formuesskatt. Mens primærboliger har en formuesskatt på 25 %, beskattes sekundærboliger 100 % av boligverdien (fra og med 2023).

Om du vurderer utleie, særlig av sekundærbolig, bør du tenke over hvorvidt regnestykket går opp etter at skatten er trukket fra.

Potensielle fallgruver når du skal kjøpe leilighet for utleie

Dersom du skal kjøpe utleiebolig, er det viktig å være klar over de vanligste fallgruvene. En av feilene mange gjør når de skal kjøpe sekundærbolig for utleie, er å overvurdere potensiell leieinntekt. Kanskje like vanlig er det å undervurdere fremtidige vedlikeholdskostnader.

I tillegg til dette, bør du ta høyde for at du ikke nødvendigvis får leieinntekter til enhver tid. Du må regne med perioder uten leietakere, og du må da kunne dekke løpende kostnader på egen hånd.
 

Finansieringsmuligheter når du skal kjøpe bolig for utleie

De fleste som ønsker å leie ut boliger er avhengige av finansieringshjelp, enten det er snakk om kjøp eller oppussing. Her er litt informasjon om lånemulighetene som finnes!

Lån til utleiebolig (primær- eller sekundærbolig)

Ved kjøp av primærbolig er det vanlig å ta opp et ordinært boliglån. For å få innvilget et boliglån til primærbolig, er det blant annet krav om 15 % egenkapital. Banken kan maksimalt låne deg 85 % av boligens markedsverdi.

Kravet om 15 % egenkapital gjelder også om du ønsker lån til sekundærbolig. Skal du investere i en sekundærbolig i Oslo, er det krav om 40 % egenkapital – noe som skyldes det pressede boligmarkedet.

Uansett om du ønsker boliglån til primær- eller sekundærbolig, anbefaler vi deg å søke hos flere banker. Husk at ulike banker kan tilby ulike lånebetingelser og rentevilkår. Jo lavere effektiv rente du får på lånet, jo mer lønnsomt vil det være for deg. Sammenlign flere tilbud før du bestemmer deg!

Lån til oppussing av utleieleilighet

Mange velger å kjøpe billige sekundærboliger med behov for oppussing. I så fall er det viktig å huske på at oppussing i mange tilfeller blir dyrere enn først antatt. For mange vil det være behov for et eget lån til oppussing.

Lån som dette kan være med eller uten sikkerhet. Igjen er det viktig å huske på at rentevilkårene vil kunne variere fra bank til bank, og at det lønner seg å sammenligne tilbud.

Slik kan Zensum hjelpe

Hos Zensum finner du mange nyttige tips som kan hjelpe deg til å oppnå en sunnere hverdagsøkonomi. Vi hjelper deg dessuten dersom du ønsker å sammenligne lån til bolig eller oppussing. Innhent tilbud og sammenlign deretter vilkårene bankene kan tilby deg.

Finn det beste lånet for deg og din økonomi!

Ofte stilte spørsmål

Hvordan tjene penger på utleie av bolig?

Ved å kjøpe utleiebolig kan du potensielt tjene penger på leieinntekter, samt eventuell verdistigning dersom boligen skal selges i fremtiden.
 

Hvor lang tid tar det før en utleieleilighet er lønnsom?

Det kan ta noen år før en utleieleilighet blir lønnsom. Husk at det tar tid å tjene inn igjen kostnader som for eksempel dokumentavgift (2,5 % av kjøpesum).
 

Lønner det seg å investere i utleiebolig?

Ja, det å investere i eiendom for utleie kan være lønnsomt så lenge boligen har god beliggenhet og det er en generell verdistigning på boligmarkedet.
 

Skal jeg kjøpe ny eller gammel bolig for utleie?

Når du skal kjøpe bolig for utleie, bør du vurdere både potensielle leieinntekter og totalkostnad. Eldre boliger er ofte rimeligere, men krever også mer vedlikehold.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser