Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Utleiebolig – Alt du trenger å vite

Her forklarer Zensum hva en utleiebolig er ✓Hva du bør huske på før du investerer ✓Skatt og kostnader ✓Hvordan komme i gang ✓Ofte stilte spørsmål
Lesning 
4 min

Utleiebolig – En komplett guide

I denne artikkelen forklarer vi hva utleiebolig er, og gir deg en liste over ting du bør huske på før du investerer i utleiebolig. Vi forklarer deg også hva du bør tenke på når du skal vurdere lønnsomheten med å kjøpe en utleiebolig, og svarer på spørsmål knyttet til skatt.

Hva er utleiebolig?

En utleiebolig er en bolig som du anskaffer for å leie ut i kortere eller lengre perioder. Du kan både leie ut deler av den boligen du bor i selv, eller kjøpe en ny bolig for å leie ut. 

Ting du bør huske på før du investerer i utleiebolig 

Her er noen av tingene du bør tenke på før du investerer i utleiebolig. 

Beliggenhet

Dersom du ønsker å investere i en ny utleiebolig, bør du kjøpe en bolig med en attraktiv beliggenhet. Dette er ofte sentralt i byer eller tettsteder med nær avstand til arbeidsplasser og universiteter eller høyskoler. Invester også i områder, som har potensial for en god prisutvikling på boliger. 

Bør du kjøpe ny eller brukt bolig?

Nye boliger er ofte dyrere enn tilsvarende bruktboliger. Årsaken til dette er blant annet at nye boliger må tilfredsstille strengere reguleringer og krav. Om det vil lønne seg å leie ut en ny bolig sammenlignet med en bruktbolig, vil avhenge av forskjellen i leieinntekt. Leieprisen påvirkes av mange forhold. Selv om du vil få en høyere leieinntekt på en ny leilighet, er det ikke sikkert at det forsvarer en høyere kvadratmeterpris. Investerer du i en nybygget bolig, slipper du imidlertid unna dokumentavgiften på 2,5 % i likhet med kjøp av selveierboliger ellers. Vedlikeholdskostnadene er ofte lavere for en ny bolig sammenlignet med en brukt bolig.

Skal du velge korttidsleie eller langtidsleie?

Når du har en utleiebolig, kan du velge å leie den ut for kortere perioder, for eksempel via tjenester som Airbnb, eller for lengre perioder. Ved korttidsleie kan du ofte få en høyere pris, men det vil også være mer arbeid knyttet til denne typen utleie i form av forberedelser til nye leietakere, betaling og oppfølging. Du kan også risikere å ikke få leid ut i perioder. Kostnadene knyttet til korttidsleie er i tillegg større, for eksempel i form av høyere slitasje. Før du velger leietaker bør du alltid sjekke om vedkommende har gode referanser fra tidligere leieforhold. 

Risiko

Å investere i utleiebolig er forbundet med en viss risiko. Selv om det i Norge har vært mange år med god prisstigning i lengre perioder, kan markedet snu. Å investere i en utleiebolig krever mye kapital, som du kan tape dersom prisene skulle falle

Slik beregner du lønnsomheten av å investere i en utleiebolig

Investeringer i utleiebolig genererer avkastning på to måter, nemlig leieinntekter og prisstigning. Når du kjøper en bolig for å leie den ut, binder du opp kapital som kunne ha vært investert på annen måte. Du må derfor se inntektene du får opp mot avkastningen du kunne ha fått ved, for eksempel, å sette pengene i aksjefond eller andre investeringsformer. Du må også regne med kostnadene til kjøp og eventuelt salg av boligen. Du kan risikere å tape penger dersom du må selge etter at prisene i markedet har falt. 

Er kostnadene til utleiebolig fradragsberettigede?

Mange av kostnadene knyttet til utleiebolig er fradragsberettigede. Rentekostnaden du har på et eventuelt lån til bolig kommer for tiden med et fradrag på 22 %. Du kan også fradragsføre felleskostnader til borettslaget eller sameiet. Det samme gjelder kommunale avgifter og eiendomsskatt. Kostnader til TV, internett og strøm kan fradragsføres dersom de er inkludert i leien. Det samme kan kostnader til basis inventar, som for eksempel møbler. Andre relevante kostnadsposter som det er mulig å fradragsføre er forsikring, annonsering og vedlikehold. Kostnader relatert til å øke standarden på boligen er imidlertid ikke fradragsberettiget. 

Disse kostnadene er fradragsberettigede:

  • rentekostnader på lån til bolig
  • felleskostnader
  • kommunale avgifter og eiendomsskatt
  • kostnader til TV og internett dersom det er inkludert i leien
  • møbler og inventar som inngår i leien
  • strøm
  • forsikring
  • annonsering
  • vedlikehold

Hvordan beskattes utleiebolig?

Eier du utleiebolig, må du skatte av verdien, inntektene og eventuell gevinst ved salg. Etter fradrag fra kostnadene må du betale skatt av resultatet, og skattesatsen er 22 % dersom du ikke driver med omfattende utleie som kan regnes som næringsvirksomhet. Regnes inntektene som næringsinntekt, kan skattesatsen bli høyere. Leier du ut mindre enn halvparten av boligen som du selv bor i, målt etter verdien av utleien, er leieinntekten skattefri. Er inntektene skattefrie, får du heller ikke fradrag for kostnader. 

Omfattes du av formuesskatten, gjelder denne også for dine utleieboliger. Når det gjelder sekundærbolig, settes ligningsverdien til 90 % av skatteetatens markedsverdi. Formuesverdien til primærbolig settes til 25 % av boligverdien. Du kan også måtte betale eiendomsskatt, som flertallet av kommunene i Norge har. 

Selger du en utleiebolig som du ikke har bodd i selv, er gevinsten i utgangspunktet skattepliktig og tap kan fradragsføres. En måte å komme seg rundt dette på er å bo i boligen det siste året før du selger den. Bor du i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før du selger den, gjelder ikke skatteplikten. 

Slik kommer du i gang med boligutleie

Når du skal i gang med boligutleie, må du vurdere en rekke forhold. Du kan vurdere å leie ut deler av egen bolig før du kjøper andre boliger for å leie ut. Dette er forbundet med mindre risiko og lavere kostnader. Skal du kjøpe en ny bolig, må du finne et objekt som gir den beste kombinasjonen av løpende leieinntekter og verdistigning i eieperioden. 

Ofte stilte spørsmål om utleiebolig

Kan man kjøpe bolig for å leie ut?

Ja, du kan kjøpe en eller flere boliger for å leie ut. Det finnes ingen begrensninger på hvor mange boliger du kan kjøpe, men merk at i enkelte borettslag kan det være tillatt å eie kun en seksjon. 

Er det lønnsomt med utleiebolig?

Om det er lønnsomt med utleiebolig avhenger av mange faktorer, blant annet kostnaden til boligen og leieprisen du får samt om du har en prisstigning på boligen.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser