Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
11.4.2022

Gjeldsrente - få med alle fradrag på skattemeldingen

Gjeldsrenter er ferdig utfylt når du mottar skattemeldingen. Er beløpet feil, kan du tape flere tusen kroner. Lær mer om gjeldsrenter og fradrag
Lesning 
4 min

Gjeldsrenter og skattefradrag

Har du lån eller kreditter som du betaler på? Da vil det lønne seg å ha oversikt over hvor mye renter du har betalt og hva som kommer frem på skatteoppgjøret. Selv om skatteoppgjøret er ferdig utfylt betyr det ikke nødvendigvis at alt er riktig. Det må du selv kontrollere og eventuelt rette opp. Alle betalte gjeldsrenter gir rett til fradrag på skatten

Hva er gjeldsrenter?

I løpet av livet vil de fleste nordmenn komme til å opparbeide seg en eller annen form for gjeld. Gjelden spenner fra boliglån og billån, til forbrukslån og kredittkortgjeld eller en blanding av flere typer lån. På toppen av lånesummen kommer det en rentesats fra banken. Renten er en ekstra kostnad, som gjør at du totalt betaler inn mer enn hva du lånte. Renten varierer fra bank til bank, og for ulike typer lån. Disse rentene kaller vi gjeldsrenter

Fradrag på skatt for gjeldsrenter

Hvert år får du årsoppgaver fra bankene du har lån og kreditter hos. Normalt kommer disse i løpet av januar. Opplysningene sendes også til Skatteetaten, som bruker opplysningene for å fastsette hvor mye skatt du skal betale. Alle betalte gjeldsrenter gir skattefradrag på 22 %. Har du for eksempel betalt 20 000 kroner i gjeldsrenter, får du et skattefradrag på 4400 kroner. Altså 4400 kroner mindre i skatt. Skatteetaten har allerede fyllt dette ut for deg, men du er selv ansvarlig for å sjekke at beløpene er riktige. Er beløpet feil, endrer du det i post 3.3.1 på skatteoppgjøret før du sender det inn. 

Dette gir fradrag for gjeldsrenter

Tar du opp et lån, er det mer enn kun renter som gir ekstra kostnader. Pass på at disse kostnadene også kommer med i post 3.3.1. Husk at skattefradraget kun gjelder for betalte kostnader i et skatteår. Her er det du kan føre som fradrag på skatten: 

  • Alle betalte renter på lån og kreditter. 
  • Forsinkelsesrenter. 
  • Termingebyrer for lån og kreditter. 
  • Kostnader ved en eventuell refinansiering for å få billigere rente. Det kan for eksempel være det du betalte for å få ny takst på boligen, ny tinglysning eller refinansiering av forbrukslån og kreditter.

 

Vær oppmerksom på at det også finnes enkelte kostnader som du ikke får fradrag på skatten for. Har betaling av kreditter og lån gått til inkasso, får du ikke fradrag for kostnader som er direkte forbundet med inkassosaken. Det vil si inkassogebyr og kostnader ved en rettslig inndriving av beløpene. Noe som over tid blir kostbart, samtidig som det fører til at man havner i gjeldsregisteret

Det er mulig å fordele fradrag for gjeldsrenter

Samboere og ektepar som har tatt opp lån sammen, kan selv bestemme hvordan fradrag for gjeldsrenter skal fordeles mellom dem. Det er viktig å merke seg at det likevel er en forskjell på ektepar og samboere. Er medlåner en ektefelle, kan fradraget fordeles slik man ønsker. Samboere kan kun fordele den prosenten som medlåneren er ansvarlig for. Det vil si at om samboer er medlåner og ansvarlig for 40 % av lånet, kan 40 % av gjeldsrenten fordeles til denne parten.

Ofte stilte spørsmål

Hva er gjeldsrente?

Gjeldsrenter er rett og slett et annet ord for det mer dagligdagse ordet renter. Altså en ekstra kostnad man betaler når man tar opp lån og kreditter. 

Hvordan finne gjeldsrente?

De totale årskostnadene du har for gjeldsrenter kommer frem på årsoppgaven fra banken din. Du finner også gjeldsrenten på dine månedlige kontooversikter for lån og kreditter.

Hva skal til for å få fradrag for gjeldsrenter?

Fradrag for gjeldsrenter gis for alle betalte renter i løpet av et skatteår. Kostnadene føres i post 3.3.1 i skattemeldingen før du sender den inn.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser