Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.9.2022

Depositum – Alt du trenger å vite finner du her

Her får du vite alt om depositum, hvor stort det skal være, hva som skjer når leieforholdet er over og hva man bør gjøre når uenigheter oppstår.
Lesning 
4 min

Hva er depositum?

Et depositum er et pengebeløp som ofte kreves i forbindelse med utleie av bolig. Formålet med depositum er å sikre utleier mot økonomisk tap knyttet til leieforholdet, for eksempel skader på boligen eller at leie ikke blir betalt som avtalt. Depositum skal settes inn på spesiell bankkonto, som kalles depositumskonto. Denne kontoen skal verken leier eller utleier disponere så lenge leieforholdet varer. Se også: Hva er best av å eie eller leie bolig?

Hvor stort skal et depositum være? 

Som oftest utgjør depositumet tre måneders leie. Det er ikke noen nedre grense for depositum, men ifølge husleieloven kan ikke et depositum utgjøre mer enn seks måneders husleie. Utleier kan kreve økning av depositumet i takt med den lovlige prosentvise økningen i månedsleien.

Hvorfor er depositum viktig?

Depositum er viktig for at utleiere skal kunne leie ut en bolig uten for stor risiko. Dersom man følger reglene for depositum, sikrer man også et godt og ryddig forhold mellom utleier og leietaker. 

Dersom leietaker ikke har råd til depositum

Dersom leietaker ikke har mulighet til å betale et depositum tilsvarende tre til seks måneders husleie, eller ikke ønsker å binde opp så mye kapital, finnes det andre muligheter. Et alternativ er depositumsgaranti. Da betaler leietaker kun en prosentandel av avtalt depositumsbeløp, mens utleier får de samme garantiene fra en tredjepart. En annen mulighet er at leietaker tar opp et depositumslån, som fungerer som et vanlig forbrukslån. 

Hva skjer med depositumet når leieforholdet er over?

Når leieforholdet er over, skal depositumet betales tilbake til leietaker gitt at utleier ikke gjør krav på hele eller deler av beløpet. For at depositumet skal kunne utbetales må all leie være innbetalt, boligen må være rengjort og begge parter må samtykke. Dersom utleier gjør et krav, må leietaker samtykke skriftlig før pengene utbetales til utleier. 

Kan utleier holde tilbake depositumet?

Utleier kan holde tilbake hele eller deler av depositumet ved skader på boligen, ubetalt husleie eller lignende. Kravet må sendes til leietaker, som må gi sitt samtykke. 

Dersom leietaker ikke er enig i kravet, må leietakeren sette fram et skriftlig krav ovenfor banken og utleier må henvende seg til Husleietvistutvalget eller forliksrådet for å få avklart om depositumet kan holdes tilbake. Dersom partene ikke blir enige, kan saken måtte avgjøres i forliksrådet.

Depositum regler

Her er en oppsummering av de viktigste reglene knyttet til depositum: 

 • Det er husleieloven som regulerer reglene for depositum.
 • Depositumsbeløpet kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie.
 • Depositum skal være innbetalt før leietaker overtar boligen. 
 • Utleier kan ikke kreve depositum etter at leiekontrakten er inngått. 
 • Et depositum skal settes inn på en spesiell konto i leietakers navn som kalles depositumskonto, men verken leietaker eller utleier kan ta penger ut av denne kontoen før leieforholdet er over. 
 • Dersom banken krever gebyr for å opprette depositumskontoen, skal utleier dekke dette.
 • Renter på depositumet går til leietakeren.
 • Depositumet kan ikke økes utover den lovlige økningen i månedsleien.
 • Depositumet skal betales tilbake til leietakeren når leieforholdet avsluttes dersom ikke utleier gjør krav på hele eller deler av summen. 
 • Dersom utleier gjør krav på depositumet må leietakeren også samtykke skriftlig.
 • Ved uenigheter og tvister må partene skriftlig dokumentere saken innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken havne i forliksrådet. 

Ofte stilte spørsmål om depositum

Hvor stort depositum kan utleier kreve?

Utleier kan kreve et depositum som tilsvarer opptil seks måneders husleie. Depositumet kan økes i takt med lovlige økningen i månedsleien.

Når kan leietaker kreve depositumet tilbake?

Leietaker kan kreve depositumet tilbake når leieforholdet er over og all husleie er innbetalt, boligen er ryddet og rengjort og det ikke er noen skader eller lignende på boligen.

Når kan utleier holde tilbake depositumet?

Utleier kan holde tilbake depositumet ved ubetalt husleie, skader på boligen eller lignende. 

Hvordan kan jeg få tilbake depositumet?

For at depositumet skal tilbakebetales må både utleier og leietaker være enige om at utleieforholdet er avsluttet på en ryddig måte. Utleier gir da beskjed til banken, som så utbetaler pengene til leietaker.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser