Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.8.2022

Hva er best av å eie eller leie bolig? | Zensum forklarer

Lønner det seg å eie eller leie bolig? Det er flere faktorer som spiller inn, og vi i Zensum hjelper deg med å vurdere hva som passer deg best.
Lesning 
4 min

Eie eller leie bolig - Hva er best? 

De aller fleste av oss har i en periode av livet bodd i leid bolig. Med tiden dukker ofte tankene om å kjøpe egen bolig opp i stedet for å betale husleie til andre. Vurderer du hva som er best av å eie eller leie bolig, er det flere faktorer du bør tenke over før du bestemmer deg.
 

Eie eller leie bolig - Faktorer som spiller inn

Leier du en bolig er det rimelig problemfritt i forhold til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikring. Huseier er normalt ansvarlig for alle faste utgifter en bolig fører med seg. Leietakere har ansvaret for å betale husleie og løpende utgifter, som for eksempel strøm. Eier du egen bolig, står du ansvarlig for alle utgifter, både faste og løpende. Samtidig som du bør ha en bufferkonto til uforutsette utgifter og renteøkninger. 

Hvis du i dag leier bolig, men planlegger å kjøpe, bør du spare til egenkapital. Er du under 34 år, er BSU en fin spareform som også gir skattefradrag. Så lenge du leier bolig bør du spare så mye som du er i stand til. Når du skal gå fra å leie til å eie, bør du kalkulere hvor mye det å eie en bolig vil koste deg i måneden og på årsbasis kontra det å leie. Blir det mye dyrere med egen bolig, kan det være gunstig å leie i et noe lengre tidsrom for å spare opp enda mer penger før du kjøper. Når du da søker boliglån, har du egenkapitalen som kreves, og eventuelt en bufferkonto. 

Lån til bolig gis utfra hva boligen er verdt ved kjøp. Over tid vil de fleste boliger stige i verdi, noe som er lønnsomt både ved et eventuelt salg eller refinansiering av boliglånet. I tillegg til verdistigningen, vil man som boligeier med boliglån få skattefradrag på betalte renter. Med tanke på verdistigningen er det liten tvil om at det normalt lønner seg å eie egen bolig

Kostnader ved å eie eller leie

Når man skal regne ut hva det koster å eie eller leie, bør utregningen være basert på to tilsvarende boliger for at sammenligningen skal være reell. Her har vi satt opp et grunnleggende regnestykke, hvor man kan legge inn egne tall for hver post. Hver post vil kanskje ikke være gjeldende for alle, men vil gi et bilde av hvordan kostnadene kan se ut. 


Bokostnader ved leie bolig: 

 • Husleie
 • + elektrisitet 
 • + internet/TV
 • + vann, hvis boligen har vannmåler
 • + eventuell egen innboforsikring
 • = totale kostnader

Bokostnader ved å eie bolig:

 • Månedlige avdrag på boliglån, inklusive rentekostnader minus rentefradrag
 • + kommunale avgifter 
 • + eiendomsskatt
 • + kostnader knyttet til boligkjøpet
 • + kostnader for vedlikehold 
 • + forsikring (bolig og innbo)
 • - verdistigning på boligen
 • - skattefordel
 • = totale kostnader


Ulike vurderinger for å kjøpe eller leie bolig

Valget mellom å eie eller leie bolig bør ses i sammenheng med hele livssituasjonen man er i. Bor du permanent på et sted, vil det å kjøpe bolig eller leie være et økonomisk valg. Er det slik at du har flyttet i forhold til jobb, kan det lønne seg å leie frem til du er sikker på at du blir boende. 

Enkelte velger bevisst å leie bolig i stedet for å eie. Dette er ofte et valg basert på at man vil ha en enkel livssituasjon, samtidig som man ikke ønsker å ha ansvar for vedlikehold og så videre. På den måten kan man holde de totale kostnadene og tidsbruket på det nivået man ønsker. 

Når det er sagt, er det også slik at mange ikke har noe annet valg enn å leie bolig. Det skyldes ofte manglende egenkapital for å få boliglån, eller at de ikke har økonomi til å betjene kostnadene ved å eie en bolig. Det kan likevel være en god idé å undersøke alle mulighetene som finnes, som for eksempel startlån via kommunen man bor i.

Eie for å leie ut

Å kjøpe bolig er en investering, og enkelte velger å kjøpe en bolig med utleiemuligheter. På den måten får du inntekt på boligen, noe som letter den økonomiske situasjonen ved å kjøpe kontra å leie. Å leie ut en del av boligen når man også bor i den selv, er skattefritt om utleiearealet er mindre enn arealet du selv bor i. Ta likevel en grundig kikk på skattereglene, slik at det ikke dukker opp noen overraskelser. 

Ofte stilte spørsmål om eie eller leie bolig

Lønner det seg alltid å kjøpe bolig i stedet for å leie? 

I utgangspunktet ja, så lenge man kan regne med en verdistigning på boligen man kjøper. 

Hvor mye tjener man på å eie bolig?

Det varierer hvor mye man tjener på å eie en bolig. Dette avhenger blant annet av boligens verdi, renten på boliglånet og verdistigningen over tid.

Hvor mye koster det å eie en bolig sammenlignet med å leie en bolig?

Kostnadene varierer og er avhengig av ulike faktorer. Lag en utregning for å leie og eie, som du deretter sammenligner for å finne kostnadene. 

Når er det best å leie bolig?

Det er best å leie bolig om du bor et sted for kortere tid, sparer til egenkapital eller vil slippe å ha ansvaret ved å eie en bolig.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser