Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Hvordan få boliglån som student - Zensum forklarer

Det finnes flere muligheter for boliglån for studenter. Her lærer du hva som kreves og hvordan du kan ta opp boliglån som student.
Lesning 
4 min

Det er mulig å få boliglån som student 

Det er alltid smart å komme seg inn på boligmarkedet så tidlig som mulig. Derfor velger en del studenter å kjøpe egen bolig i stedet for å leie. Hva som passer for deg må du selv vurdere, men ofte ender man opp med de samme månedskostnadene enten man leier eller eier. Planlegger du å ta opp boliglån som student, er det enkelte ting du må sette deg inn i før du søker om boliglån.

Boliglån for studenter reguleres av boliglånsforskriften

Boligprisene her til lands kan komme opp i rimelig store summer. Derfor finnes det en boliglånsforskrift, som skal sikre at du ikke låner over evne. Samtidig er forskriften et regelverk bankene skal følge, slik at boliglån ikke innvilges over en lav sko. Boliglånsforskriften inneholder generelle regler som gjelder alle boliglån, samtidig som den gir bankene en viss grad av fleksibilitet. 

Å ta opp boliglån som student

Ønsker du å kjøpe bolig som student, og søke om boliglån, gjelder de samme økonomiske kravene for deg som for andre låntakere. Vil du ha en smidig låneprosess, er det en god idé å sette seg inn i hvilke generelle krav som gjelder, og hva du kan gjøre for å innfri kravene. 

Kravene ifølge boliglånsforskriften

  • Egenkapital. Bankene har mulighet for å gi boliglån opptil 85 % av boligens verdi. De resterende 15 % må du skaffe til veie selv. 
  • Gjeldsgrad. Dette er en tall som angir forholdet mellom din totale gjeld og årsinntekt. Når bankene vurderer boliglån til student, regnes denne ut for å se om du har økonomi til å ta opp et boliglån. Maksimalt gjeldsgrad er 5, som betyr at du kan ha gjeld opptil 5 ganger inntekten din. 
  • Renteoppgang. Et boliglån til student krever at din personlige økonomi tåler en eventuell renteoppgang på 5 %. 


I tillegg til kravene ovenfor ser bankene også på flere faktorer før de innvilger boliglån for studenter. Dette kan være faktorer, som for eksempel betalingsvilje, betalingsevne og mulighetene for fremtidig eller økt årsinntekt

Hvordan få råd til boliglån som student

Det er ikke enkelt å være student og få innvilget et boliglån, men det er fullt mulig å få det til. Det hele handler om god planlegging, og å undersøke mulighetene for egne lån for førstegangskjøpere og unge samt ha et godt studentbudsjett

Kravet om 15 % i egenkapital kan være vanskelig å innfri for mange studenter. Derfor er det smart å starte en BSU-konto så tidlig som mulig, gjerne allerede i 16-17 års alderen. Har du ikke klart å spare opp i BSU, kan du få hjelp av foreldrene dine, en mulighet mange studenter med egen bolig har benyttet. Hjelpen kan for eksempel være forskudd på arv eller at foreldrene dine er kausjonist for egenkapitalen. 

Det er også mulig å få boliglån som student hvis man har en medlåner. Medlåneren kan være foreldre, familiemedlemmer venner eller kjæreste. Å ha en medlåner vil si at du tar opp et boliglån som student sammen med noen. En slik løsning gjør at begges inntekt legges til grunn for boliglånet, og egenkapitalen deles på begge parter. Du og medlåner får et felles ansvar for boliglånet frem til det er nedbetalt. 

Å få boliglån som student krever at du har inntekt. Studielån regnes ikke som inntekt, men med en ryddig økonomi og et godt forhold til banken er enkelte banker villige til å ta med studielånet i ditt månedlige budsjett. Du bør likevel kunne vise til annen inntekt for å få boliglån for studenter. Det kan være inntekt fra en deltidsjobb eller jobb i ferier som du har hatt over flere år. Mottar du studiestøtte fra NAV, regnes dette som inntekt. 

Hvor mye kan du få i boliglån som student

Det er mulig å ha en total gjeld på 5 ganger inntekten, inkludert studielånet. Hvor mye du som student får i boliglån vil variere ut fra inntekt, pris på boligen og hvordan banken vurderer økonomien din. Samtidig ser banken på om du låner sammen med en medlåner, om du har kausjonist eller tar opp boliglån som student alene. Får du innvilget et boliglån, vil du normalt få et lån på maksimalt 85 % av boligens verdi. 

Før du søker et boliglån som student bør du vurdere nøye hvor stort lån du kan betjene. Snakk med foreldrene dine om de har mulighet til å kausjonere eller være medlåner. Begynn også å spare så mye som mulig, og eventuelt finne en ekstrajobb. Undersøk boligmarkedet nøye, slik at du finner en bolig som passer ditt budsjett og fremtidige planer. Lån aldri mer enn høyst nødvendig

Når du har funnet boligen du vil kjøpe, bør du kontakte flere banker. På den måten kan du velge banken som gir deg de beste betingelsene. Snakk gjerne med en rådgiver i banken, og legg frem planene dine. Vis banken et ferdig budsjett, hvor du har lagt inn alle inntekter og utgifter. Pass også på å fremheve fremtidige jobbmuligheter etter studiene. Dette forteller banken at du er ansvarlig og har betalingsvilje. Noe som også teller når bankene vurderer risikoen ved å gi studenter boliglån. 

Avslag på student boliglån 

Det hender at studenter som søker boliglån får avslag på søknaden. Fortvil ikke. Boligdrømmen kan fortsatt bli en realitet. Ta kontakt med banken og be om å få svar på hvorfor du ikke fikk et boliglån. Snakk også med bankens rådgiver om hvordan du kan planlegge fremover for å få boliglånet. Sjekk ut alle muligheter for sparing, ekstra inntekt og hvilken form for hjelp du kan få fra familien din. Deretter kan du legge en plan for hvordan du kan forbedre sjansene dine, slik at du senere kan få innvilget boliglån som student. 

Ofte stilte spørsmål om boliglån som student

Hvordan få boliglån som student?

Det er mulig å få boliglån som student om du innfrir kravene til egenkapital og inntekt. Ofte søker studenter boliglån ved hjelp av foreldrene.

Kan jeg få boliglån som student?

Ja, det kan du hvis du klarer å innfri kravene som gjelder for boliglån. 

Hvor mye boliglån kan jeg få som student?

Det er avhengig av boligens verdi og din personlige økonomi. Normalt kan du få boliglån opptil 85 % av boligens verdi. 

Hva kreves for å få boliglån som student?

Generelt er kravene like for studenter som for andre låntakere. Du må vise til inntekt, ha egenkapital og en ryddig økonomi. 

Hva slags boliglån kan jeg få som student? 

Flere banker har egne boliglån som passer for studenter. Blant annet finnes det egne boliglån for førstegangskjøpere og boliglån for unge.

Lønner det seg å eie eller leie som student?

Det varierer mye, både utfra personlig økonomi og fremtidige planer. Generelt vil det lønne seg å eie om man skal være på studiestedet i flere år.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser