Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
20.4.2022

Betale ned ekstra på boliglån? – Zensum guider deg!

Planlegger du å betale ekstra på boliglån? Lønner det seg å betale ned ekstra på boliglånet? Les mer om ekstra innbetaling av boliglån hos Zensum!
Lesning 
4 min

Alt du trenger å vite om å betale ned ekstra på boliglån

Det kan være lurt å betale ned ekstra på boliglån og andre typer lån. Du bør derfor undersøke om dette er mulig på ditt boliglån før du signerer gjeldsbrevet. Det er viktig å vite hvilke fordeler du har om du betaler ned boliglånet før avtalt tid. Du kan unngå både renter, gebyrer og andre kostnader ved å betale ekstra ned på lånet.

Ved å betale ekstra på boliglån unngår du unødvendige lånekostnader. Det er imidlertid nødvendig å betale ned det opprinnelige lånebeløpet. Både renter, gebyrer og andre kostnader kan endres over tid. Det kan derfor være nødvendig å nedbetale mer enn det opprinnelige lånebeløpet for å innfri hele boliglånet.

Hvordan fungerer det å betale ned ekstra på boliglån?

Det kan være mange fordeler med å betale ned ekstra på boliglån før avtalt. Du bør imidlertid undersøke hvordan ekstra nedbetaling egentlig fungerer. Du kan unngå både renter, gebyrer og andre kostnader om du betaler lånet på din bolig før avtalt tid. En av de største fordelene er gjerne at de totale rentekostnadene reduseres. 

I forbindelse med boliglån, bør du være oppmerksom på det som betegnes som amortisering av boliglånet. Dette tilsier at boliglånet nedbetales med faste månedlige avdrag. Dette kan gjøres med både serielån og annuitetslån. I denne ned betalingsplanene inngår både kostnad, nedbetalingstid og beløp.

Hvordan påvirkes boliglånet mitt når jeg betaler ekstra?

Ved å betale ekstra på boliglån kan du oppnå flere fordeler. Ekstra innbetalinger på boliglånet kan blant annet påvirke det månedlige terminbeløpet. Dette beløpet kan bli redusert over tid. I andre tilfeller vil ekstra nedbetaling kunne påvirke nedbetalingstiden. Det er opp til banken å avgjøre hvilke fordeler du skal få ved å betale ekstra inn på boliglånet.

I mange tilfeller lønner det seg å betale ned boliglån raskere enn avtalt. Mange velger å benytte seg av smarte nedbetalingsavtaler for å spare over tid. Det er ikke alltid det er nødvendig å nedbetale boliglånet for å oppnå fordeler. Det er mange andre måter å spare på i dag. Du velger selv om du vil bruke ekstra midler til å spare eller betale ned lån på bolig.


Hvorfor skal jeg betale ekstra på boliglånet mitt?

Hvis du utfører en ekstra innbetaling på boliglån, kan du spare penger. Når den ekstra innbetalingen har blitt registrert vil lånesaldoen vanligvis reduseres tilsvarende. Både nedbetalingstid og avdrag kan endres om du utfører slike innbetalinger. Det er derfor viktig at du undersøker hvilke fordeler du oppnår om du betaler inn ekstra på boliglånet. 

Ved å betale ned boliglån raskere vil både renter gebyrer og andre kostnader reduseres over tid. Den totale kostnaden på boliglånet reduseres. Du kan derfor spare mye på å betale ned på lånet raskere enn avtalt. Hvis du har ekstra midler til gode kan det lønne seg å betale inn mer på boliglånet enn du vanligvis gjør.


Fordeler og ulemper

Det er en rekke fordeler og ulemper med å betale ekstra på boliglån i dag. Det kan derfor føre lurt å foreta en vurdering om raskere nedbetaling passer for deg og din økonomi. I mange tilfeller lønner det seg å betale ned boliglån raskere enn avtalt. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til både fordeler og ulemper. 


Fordeler med raskere nedbetaling

  • Reduserte lånekostnader over tid
  • Kan oppnå kortere nedbetalingstid
  • Lavere månedlige avdrag på boliglånet


Ulemper med raskere nedbetaling

  • Ekstra midler kan brukes til sparing i stedet
  • Kan påvirke privatøkonomien på sikt
  • Økte månedlige avdrag på boliglånet


Ofte stilte spørsmål

Hvordan betale ned ekstra på boliglån?

Du bør høre med banken om hvordan du betaler ekstra inn på boliglånet. I de fleste tilfeller betaler du bare inn ekstra i forbindelse med innbetalingen av det månedlige avdraget.

Hvor mye kan jeg spare på å betale ned ekstra på boliglån?

Ved å betale inn ekstra på boliglånet, kan du spare på både renter, gebyrer og andre lånekostnader. Det opprinnelige lånebeløpet kan reduseres tilsvarende som dine innbetalinger. 

Lønner det seg å betale ned boliglån?

Det er viktig å betale månedlige avdrag på boliglånet, som avtalt med banken. Slik unngår du ekstra kostnader i form av både renter og gebyrer. Du kan også spare på å betale inn ekstra på boliglånet.

Kan man lage en egen nedbetalingsplan for boliglån?

Ja, bankens nedbetalingsplan er kun et forslag. Banken kan stille et minstekrav til hvor mye du må nedbetale, men du kan selvfølgelig innbetale mer hver måned, eller et større ekstrabeløp hvis du vil det. Du har store muligheter for å påvirke hvordan din nedbetalingsplan skal se ut.

Er det bra å betale inn ekstra på boliglånet?

Ja. Når du betaler ned på boliglånet, binder du penger i boligen som du senere får ut når du selger boligen. Dessuten reduseres den totale lånekostnaden.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser