Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Amortisering og lån → Zensum forklarer nedbetaling

Amortisering er en del av det å låne penger. Det er fordi en forutsigbar, økonomisk hverdag er viktig for de fleste. Vi forklarer hvorfor i artikkelen ✓
Lesning 
4 min

Amortisering – Hva er det?

Amortisering er et begrep du vil støte på når du låner penger. Dette er viktig for deg som ønsker å låne penger fordi det vil ha noe å si for den totale kostnaden på lånet og størrelsen på terminbeløpet. Amortiseringsplanen vil du få når du tar opp et lån og vil i praksis være nedbetalingsplanen din, for å bruke et mer vanlig uttrykk.


Dette er amortisering – kort fortalt

Amortisering kan deles opp i annuitetslån og serielån. Når du låner penger (spesielt forbrukslån, refinansiering og andre usikrede lån) vil det som regel være et annuitetslån. Serielån er mer brukt i sammenheng med boliglån hvor du i noen tilfeller kan velge om du vil ha annuitetslån eller serielån.

Annuitetslån

Annuitetslån betyr du betaler det samme terminbeløpet i hele nedbetalingsperioden. Til å begynne med vil du betale mer i renter og mindre i avdrag. Etter hvert som lånet løper, vil dette forholdet endres, og på slutten av låneperioden vil du betale inn mer i avdrag enn renter på lånet. Her hos Zensum finner du kun annuitetslån.

Serielån

Serielån betyr at du betaler det samme i avdrag gjennom hele nedbetalingsperioden. Som med annuitetslån, vil du betale mer i renter til å starte med, men dette vil avta etter hvert som lånet blir nedbetalt. Det vil med andre ord si du betaler mindre i terminbeløp fra termin til termin.

Serielån eller annuitetslån

Hva som er best vil være avhengig av hvor romslig økonomi du har. Om det er flytende rente, vil du være sårbar med et serielån fordi du kan risikere du må betale mer i renter enn du hadde tenkt deg i utgangspunktet. På den andre siden kan det også gå motsatt vei. 

Et annuitetslån er forutsigbart og gir rett til rentefradrag gjennom hele låneperioden, og er også det mest vanlige valget.

Slik beregner du amortisering

Hvis du vil vite forskjellen på kostnader, er det anbefalt å benytte en lånekalkulator. Dette gir et presist svar ved den enkelte bank, eller med de forutsetningene du legger inn. I bunn og grunn vil du se det samme som skildret ovenfor: Serielån vil være dyrere i starten, men bli billigere over tid. Annuitetslån, som vi i Zensum tilbyr via våre samarbeidende banker, vil ha samme pris i alle terminer. I sum vil annuitetslån være noen få prosenter dyrere i kroner og øre.

Lån og amortisering

De aller fleste (om ikke alle) låneprodukter hvor det ikke er krav om sikkerhet, vil være annuitetslån. Årsaken til dette er naturlig nok forutsigbarheten. Du vil alltid vite hvor mye du skal betale hver måned, uten noen overraskelser, og du kan få en fordel i høyere fradrag på skatten i starten.

Selv om det er en marginal forskjell i pris, vil dette være det mest gunstige alternativet for de aller fleste nettopp fordi det ikke vil være noen overraskelse i størrelse på termingebyret gjennom låneperioden. 

Nedbetaling av lån

Når du låner penger vil du alltid få en nedbetalingsplan, eller en såkalt amortiseringsplan, hvor det vil stå viktig informasjon. Her vil du få opplyst, måned for måned, hvor mye du skal betale i renter og avdrag hver termin. Denne nedbetalingsplanen er det et krav om at du får, og vil ligge som en del av låneavtalen du har signert sammen med den aktuelle banken.

Det er veldig greit å ha denne liggende slik at du vet hvor langt tid du har igjen å nedbetale, samt er opplysningene viktige slik at du kan kryssjekke med skattemeldingen at du har fått alle fradragene du har krav på.

Zensum – vi tilbyr kun annuitetslån

Zensum samarbeider med mange banker hvor vi kan innhente tilbud for deg. Alle bankene vi har i vår portefølje tilbyr annuitetslån, og det gjør det forutsigbart for deg som kunde, slik at du vet terminbeløpet du får oppgitt i et eventuelt tilbud er det som du eventuelt skal forholde deg til gjennom hele lånets løpetid. Dette gjelder alle typer lån.

Hvis du er usikker på hva dette betyr og hvordan prosessen fungerer, er du velkommen til å ta kontakt med oss, slik at vi kan gi deg en detaljert forklaring.

Hva amortisering betyr for deg

Amortisering er viktig for alle som tar opp lån. Det er fordi du selvfølgelig må vite hvilken type amortisering det er på det låneproduktet du eventuelt signerer en avtale om. Det er også viktig i forbindelse med den totale kostnaden på lånet og hvordan nedbetalingsplanen din vil se ut.

Men det er ikke bare i forbindelse med lån vi bruker begrepet “amortisering”.

Andre betydninger

Amortisering er også et begrep som bruke si forbindelse med avskrivninger. Dette kan for eksempel være at en bedrift eier en bil som brukes av de ansatte. Over tid kan bedriften avskrive verdien på bilen slik at bedriften betaler mindre skatt, og avskrives fordi bilen er en en nødvendig del av driften på lik linje med at man kjøper inn andre såkalte anleggsmidler.

Ekstra nedbetaling

"Ekstra nedbetaling" innebærer å nedbetale mer enn nødvendig i forhold til nedbetalingsplanen. Hvis nedbetalingsplanen sier at du må nedbetale 3%, 2%, 1% eller 0 %, kan du selvfølgelig betale mer hvis du ønsker det. Ved å nedbetale ekstra reduseres boliglånets størrelse raskere, og du sparer mer penger i boligen din. Dessuten kan det være smart å betale ned litt ekstra i en periode for å redusere boligens belåningsgrad, og på den måten få lavere nedbetalingskrav med lavere månedskostnad. Hvis du ikke ligger i nærheten av boliglånstaket, kan langsiktig investering av pengene være bedre enn nedbetaling siden andre investeringer åpner for bedre avkastning.

Vanlige spørsmål om Amortisering

Hva er amortisering?

Amortisering er hvor mye du betaler i renter og avdrag hver måned. Det skilles mellom serielån og annuitetslån, hvor serie har ulik størrelse på terminbeløpet og annuitet har samme terminbeløp.

Hva betyr amortisering?

Amortisering brukes i forbindelse med lån, og vil avgjøre hvor stort terminbeløpet er. Det vil si hvor stor andel av terminbeløpet som er avdrag og hvor mye som er renter. 

Hva er avdrag?

Avdrag er det du faktisk betaler ned på lånet. Når du låner penger, vil du betale renter og avdrag. Rentene er kostnaden ved å låne og avdraget er nedbetalingen.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser