Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Hva er avdragsfrihet på lån? – Zensum guider deg!

Hva er avdragsfrihet? Bør du vurdere avdragsfrihet? Fordeler og ulemper med avdragsfrihet. Les mer om avdragsfrihet hos Zensum!
Lesning 
4 min

Hva er avdragsfrihet på boliglån? 

I mange tilfeller kan du ha rett på avdragsfrihet på boliglånet. Stadig flere banker tilbyr avdragsfrihet på boliglån i dag. Før du søker om boliglån, bør du derfor ha oversikt over hvilke lånebetingelser som gjelder. Det er derfor viktig at du leser gjennom lånebetingelsene før du signerer låneavtalen.

Avdragsfrihet kan være en god løsning for deg som har behov for å frigjøre kapital. Denne kapitalen kan brukes til å betale uforutsette utgifter, andre lån eller tilsvarende. Hvis du har behov for å søke om avdragsfrihet på boliglån, anbefales det at du tar kontakt med banken din. Avdragsfrihet er vanligvis en midlertidig løsning. 

Slik fungerer avdragsfrihet på boliglån 

Når du får innvilget avdragsfrihet betaler du bare gebyrer og rente på lånet. Avdragsfrihet er imidlertid ofte begrenset til en bestemt periode. Denne perioden er som regel fastsatt på forhånd. Hvis du mener du har behov for avdragsfrihet på boliglån, bør du ta kontakt med banken. Avdragsfrihet passer for deg som har lån på bolig, bil eller lignende.

Du får raskt frigjort kapital som kan brukes på andre utgifter. Dette er en midlertidig løsning som tilbys av de fleste banker og andre långivere i dag. En slik avtale passer gjerne om det oppstår uforutsette hendelser, som har innvirkning på privatøkonomien. Avdragsfrihet kan bidra til at privatøkonomien stabiliseres på sikt. 

Regler for avdragsfrihet på lån

For å få innvilget et avdragsfritt lån må du vanligvis betjene et lån med en belåningsgrad på over 60%. Det kan i enkelte tilfeller innvilges avdragsfrihet grunnet uforutsette hendelser som svekker betalingsevnen i en bestemt periode. For å få avdragsfrihet må betalingsevnen til låntaker være midlertidig forverret.  

Fordeler og ulemper med avdragsfrihet

Det er en rekke fordeler med å få innvilget avdragsfrihet. Du frigjør raskt kapital som kan brukes til å betale andre utgifter. Dette er derfor en perfekt løsning for deg som har får redusert betalingsevne i en bestemt periode. Avdragsfrihet vil imidlertid si at du må forholde deg til en lengre nedbetalingstid på lånet.    

Fordeler med avdragsfrihet 

  • Et avdragsfritt boliglån frigjør kapital til andre utgifter
  • Avdragsfrihet kan gi bedre privatøkpnomi 
  • Brukes gjerne i forbindelse med arbeidsledighet, samlivsbrudd o.l.

Ulemper med avdragsfrihet

  • Kan gi lengre nedbetalingstid på lånet
  • Kan øke de totale lånekostnadene
  • Avdragsfrihet er som regel midlertidig

Bør du vurdere avdragsfrihet? 

Det er en rekke fordeler med å få avdragsfrihet på boliglån og andre typer lån. I perioder med dårlig privatøkonomi kan avdragsfrihet frigjøre nødvendig kapital, som kan brukes til å betale andre utgifter. Dette kan være i forbindelse med samlivsbrudd, arbeidsledighet og lignende. Dette er gjerne en løsning som passer for seg som har et boliglån som må nedbetales.

Hva koster avdragsfrihet deg? 

Det er en rekke fordeler med avdragsfrie lån. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det kan påløpe ekstra kostnader på lånet. Avdragsfrihet tilsier vanligvis at du bare betaler renter og gebyrer. Den opprinnelige nedbetalingstiden blir derfor lengre. Du må også betale ekstra renter og andre lånekostnader.

Avdragsfrihet på andre lån 

Det er vanlig å søke om avdragsfrihet på lån som gjelder bolig eller tilsvarende. I enkelte tilfeller er det mulig å få innvilget avdragsfrihet på andre typer lån. Du kan blant annet søke om avdragsfritt boliglån for studenter. Du kan også få innvilget avdragsfrihet på billån, forbrukslån og lignende. Du bør undersøke hvilke lånebetingelser det er på lånet. 

Alternativer til avdragsfrihet 

Stadig flere velger å søke om et avdragsfritt lån på bolig eller tilsvarende. Dette er ofte en midlertidig løsning som frigjør kapital som kan brukes på andre utgifter. Hvis du har behov for å betale lavere månedlige avdrag, kan nedbetalingstiden forlenges. Det er også mulig å refinansiere det opprinnelige lånet, slik at du får et boliglån med bedre lånebetingelser.

Bankene har blitt mer åpne for avdragsfrihet på boliglån

Det kan være mange grunner til å søke avdragsfrihet på boliglån, billån og andre typer lån. Avdragsfrihet kan bidra til å frigjøre kapital når du har behov for en romsligere privatøkonomi. Dette kan være i forbindelse med arbeidsledighet, samlivsbrudd, sykdom og lignende. Du bør derfor være oppmerksom på hvilke rettigheter du har som låntaker. 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg om avdragsfritt boliglån? 

Det anbefales at du tar kontakt med banken din om du ønsker å søke om avdragsfrihet. Stadig flere banker tillater at du søker digitalt ved bruk av BankID.

Hva er avdragsfrihet? 

Avdragsfrihet er når du ikke betaler de månedlige avdragene på lånet. Du betaler bare omkostninger og renter. Dette tilsier at de månedlige avdragene blir lavere i én periode.

Hvem kan få avdragsfrihet? 

Du kan vanligvis søke om avdragsfrihet om du har en belåningsgrad som er under 60 %. Det er opp til hver enkelt bank å avgjøre om det skal tilbys avdragsfrihet.

Hvorfor bør jeg søke om avdragsfritt boliglån? 

Et avdragsfritt boliglån kan føre til at du får en bedre privatøkonomi i en bestemt periode. Du betaler lavere månedlige avdrag. Pengene du har til gode kan brukes til å betale andre utgifter. 

Når bør jeg søke om avdragsfrihet? 

Du bør søke om avdragsfritt boliglån om privatøkonomien sin tilsier at du må ha mer kapital. Dette kan være i forbindelse med samlivsbrudd, arbeidsledighet eller lignende.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser