Seniorlån for deg over 60

Seniorlån, eller pensjonistlån om du vil, er for deg som har fylt 60 år og som i tillegg eier egen bolig. Som pensjonist er det gjerne slik at pensjonen som utbetales hver måned er lav, samtidig som man sitter med store friverdier i nedbetalt bolig. Det er her et seniorlån kommer inn i bildet. Ved å ta opp et seniorlån med sikkerhet i boligen din, får du mer penger å rutte med samtidig som du kan bli boende i hjemmet ditt.

Slik fungerer et seniorlån gjennom Zensum

Det er flere ting det er viktig å huske på om du ønsker å ta opp et seniorlån gjennom Zensum. Det ene er at du og en eventuell ektefelle eller samboer må ha fylt 60 år. Siden seniorlånet må ha førsteprioritet, kan du ikke ha annen gjeld der boligen står som sikkerhet. Skulle det være tilfelle, må du bruke seniorlånet til å innfri denne gjelden. Pengene kan du bruke til det du måtte ønske, enten det handler om å dra på ferie, pusse opp eller ha en litt romsligere hverdag.

Ingen renter eller avdrag

Til forskjell fra et vanlig boliglån, betaler du ikke renter og avdrag på pensjonistlånet. I stedet legges rentene til det totale lånebeløpet etter hvert som de påløper. Du kan velge å ta ut pensjonistlånet som et engangsbeløp, få det utbetalt hver måned, eller en kombinasjon av disse to. Det som avgjør hvor mye du kan få i seniorlån er boligens antatte markedsverdi og ikke inntekten din.Du beholder retten til å bo i boligen din. Lånet må først innfris når du velger å selge boligen, flytter på sykehjem, eller dør. Dersom boligen er mindre verdt når det har blitt tid for å gjøre opp lånet, er det banken som bærer tapet. Skulle det motsatte være tilfelle, tilfaller gevinsten eventuelle arvinger. Risikoen for tap er det som gjør at renten på et seniorlån er litt høyere enn renten på et vanlig boliglån.

Sammenlign hos Zensum og få lav rente

Renten er prisen du må betale for et lån. Jo lavere rente, desto billigere lån. Siden seniorlånet kan ha lang løpetid, er det viktig at renten er så lav som mulig. Derfor bør du sammenligne tilbud flere banker før du takker ja. Det gjør du enkelt og helt kostnadsfritt gjennom Zensum.