Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Renters Rente – hva er det og hvordan regner man ut renters rente?

Hva er renters rente? I denne artikkelen forklarer Zensum hva renters rente er, og kommer med regneeksempler slik at du lettere forstår hvilken effekt denne kan ha på egen sparing!
Lesning 
4 min

Renters rente – forklaring, formel og eksempel 

Renters rente-effekten gjør at verdien på investeringene øker uten at du aktivt må foreta deg noe. Dette kommer av at du mottar renter på investeringene over tid. I denne artikkelen forklarer vi hvordan renters rente fungerer, hvordan du kan regne ut effekten på sparingen din og hva du kan gjøre for å få bedre oversikt over egen sparing og økonomi.

Hva er renters rente? 

Renters rente, også kalt sammensatt rente, er et uttrykk som brukes når man snakker om utviklingen av investert kapital.  Renters rente kan kort fortalt sammenlignes med en snøball som triller utfor en bakke. Snøballen blir større og større etter hvert som tiden går. Det betyr at den årlige avkastningen på investeringen beregnes ut ifra investert beløp, pluss avkastningen du har mottatt i tidligere perioder. Takket være rentene som ble lagt til fra tidligere avkastning, får du avkastning på avkastning (renters rente). Derfor vokser kapitalen jo lengre perioder man legger inn i formelen for renters rente-effekten. 

Slik regner du ut renters rente

For å vite nøyaktig hvordan renters rente-effekten påvirker sparingen din, kan det være greit å ha oversikt over hvordan renters rente regnes ut. Nedenfor viser vi formelen for denne utregningen. Du trenger ikke å pugge denneformelen (hvis du ikke vil, da). For at det hele skal være enklere å forstå, viser vi også et regneeksempel på hvordan renters rente-effekten kan påvirkedin investerte kapital. 

Formel

Formelen for utregning av renters rente ser slik ut:

Sluttverdi år x =Startkapital * [(1 + r) ^x]

Der:

- Sluttverdien er saldoen du har på konto etter x antall år

- Startkapital er det beløpet du setter inn i begynnelsen av år 1 

- r er renten, eller avkastningen, i desimalform 

- x er antall år

Regneeksempel

Vi antar at det settes inn 2000 kr på bankkontoen din med 4% rente.

År 1 får du 4% i rente på2000 kr = 2000 kr + 80 kr i rente = 2080 kr

År 2 får du 4% i rente på2080 kr = 2080 kr + 83,2 kr i rente = 2163,2 kr

År 3 får du 4% i rente på2163,2 kr = 2163,2 + 86,528 kr i rente = 2249,728 kr

Etter 3 år har du en saldo på 2249,728 kr. Takket være renters rente-effekten har du spart 249,728 kr ekstra uten å ha gjort annet enn å la pengene stå på en sparekonto med rente. 

 

Hvis vi heller benytter oss av formelen ovenfor, kan vi skrive:

Sluttverdi år x =Startkapital * [(1 + r) ^x]

Sluttverdi år 3 = 2000 *[(1,04)^3] = ​​2249.728

Ha oversikt over renters rente-effekten når du sparer og investerer

Når du sparer og investerer, kan det være bra å ha oversikt over renters rente-effekten og hvordan denne påvirker sparingen og investeringen over tid. Ved å spare penger på en sparekonto med rente, vil du forhåpentligvis motta avkastning på den oppsparte kapitalen på slutten av året. Året etter får du igjen avkastning på den oppsparte kapitalen, men denne gangen både fra forrige år og året før der igjen. 

Det fungerer omtrent på samme måte når man sparer i fond eller aksjer.
Her mottar du avkastning i stedet forrenter. Denne kan du igjen få avkastning på hvis du velger å reinvestere avkastningen. Det er likevel viktig å være klar over at sparingen i aksjer og fond både kan øke og synke i verdi. Når du sparer i aksjer og fond, finnes det ingen garanti for at du får tilbake det investerte beløpet.

Kom i gang med sparingen

Før du kommer i gang med sparingen kan det være greit å få oversikt over egen økonomi. Det er først og fremst viktig å sette opp et budsjett med oversikt over alle inntekter og fasteutgifter. På den måten blir det enklere å se hvor mye penger du har råd til å sette av til sparing og investering. Hvor mye man kan legge unna til månedlig sparing for å bli rik, varierer fra person til person. Tiden det tar å spare opp penger vil derfor avhenge av egne forutsetninger.  

Hvis du har andre dyre utgifter som lån og kreditt, kan det være en god idé å se om du kan samle dissefor å tilrettelegge for fremtidig sparing. Ved å samle lån og kreditt får du all gjeld på ett og samme sted. Dette gir god oversikt over privatøkonomien. Du vil også minske risikoen for å glemme fakturaer og videre motta dyre påminnelsesgebyrer. Du kan også bli raskere gjeldfri hvis du samler lånene på ett og samme sted.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser