Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
17.2.2022

Regn ut renten på boliglånet → slik kan du regne ut renten på boliglånet

Hvilke faktorer styrer boliglånsrenten som banken tilbyr deg og hvordan regnes den ut? Her forteller Zensum hvordan du enkelt kan regne ut renten på boliglånet ditt ✓
Lesning 
4 min

Regn ut renten på boliglånet – Zensum forklarer hvordan 

Før du signerer en boliglånsavtale er det viktig å forstå hvordan rentekostnaden vil påvirke privatøkonomien din. I denne artikkelen tar vi opp alt du trenger å vite for å selv regne ut renten på boliglånet ditt – og dermed gjøre et smartere valg når du skal velge mellom ulike alternativer.

Rente på boliglån – hva er det som gjelder?

Renten du får når du tar opp lån gjenspeiler først og fremst den risikoen långiver mener de tar når de låner ut penger til deg. I motsetning til andre lån har boliglån svært lang løpetid, ofte opptil 50 år. Rentesatsen du og långiver blir enige om når lånet innvilges er ikke statisk, men kan endre seg over tid. Ulike faktorer som kan føre til renteendringer er den generelle rentesituasjonen, om du har bundet lånet, mottar renterabatt eller velger å reforhandle om renten. Husk at rentekostnaden baserer seg på resterende gjeld. Det betyr at jo mer du betaler ned på lånet, dess lavere total rentekostnad.  

Nominell og effektiv rente – forskjeller du bør kjenne til

Nominell rente er den renten långiver bruker til å regne ut innbetalingen av renter. Hvis du derimot ønsker å vite hva lånet faktisk koster deg hver måned, bør du titte på effektiv rente. Den effektive renten består av nominell rente pluss andre utgifter for lånet. 

Metoder for å regne ut renten

Det finnes flere formler og metoder for å regne ut rentekostnaden for lånet. Metoden som velges vil påvirke de samlende kostnadene for lånet. Lånedokumentene vil opplyse om hvilken metode som ligger til grunn. Nedenfor viser vi hvordan de ulike metodene brukes i praksis.

Eksempel:

Du har tatt opp et lån på 1 million kroner, med en effektiv rente på 2,85 %. 

 

Metode 1: 360/360

 

Ifølge denne regnemetoden består året av 360 dager, og du betaler samme beløp hver måned så lenge renten forblir den samme.

 

(1 000 000 x 2,85 % / 360) x 30 = rentekostnad per måned

 

Total rentekostnad for hele året blir da 28 500 kr, og månedskostnaden 2 375 kr.

 

Metode 2: 365/365

 

Denne metoden tar utgangspunkt i at året består av 365 dager, og at du betaler litt mer i månedene med 31 dager enn de med kun 30 dager.

 

(1 000 000 x 2,85 % / 365) x antall dager i måneden = rentekostnad per måned

 

Total rentekostnad for hele året bli da 28 500 kr. Måneder med 31 dager har da en kostnad på 2 420 kr, og måneder med 30 dager 2 342 kr.

 

Metode 3: 365/360

 

Ifølge 365/360-metoden består året av 360 dager, men under utregningen brukes faktisk antall dager i måneden. Dette betyr at du betaler mer sammenlignet med de andre metodene. 

 

(1 000 000 x 2,85 % / 360) x antall dager i måneden = rentekostnad per måned

 

I måneder med 31 dager betaler du 2 454 kr, og i måneder med 30 dager 2 375 kr. Den totale kostnaden for lånet i løpet av et helt år blir 28 894 kr.

 

Slik kan du regne ut renten på boliglånet ditt:

 

Formelen for hvor mye du betaler i rente per år er:

 

Lånesum x rentesats = rentekostnad 

 

For å regne ut rentekostnader per måned må du altså finne ut hvilke underliggende regnemetoder långiveren benytter seg av, og bruke denne i utregningen.

Vanlige spørsmål om utregning av boligrenten

1. Hva er forskjellen mellom nominell og effektiv rente? 

Nominell rente er den renten du betaler for et lån, mens den effektive renten også tar med øvrige kostnader.

 

2. Kan rentekostnaden endres i lånets løpetid? 

Ja, dette siden renten baserer seg på resterende gjeld. Jo mer du betaler ned, dess mindre må du betale i renter.

 

3. Hva er formelen for å regne ut rentekostnaden på boliglån for ett år?

Gjeld x rentesats = årlig rentekostnad.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser