Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Regn ut renten på boliglånet → slik kan du regne ut renten på boliglånet

Hvilke faktorer styrer boliglånsrenten som banken tilbyr deg og hvordan regnes den ut? Her forteller Zensum hvordan du enkelt kan regne ut renten på boliglånet ditt ✓
Lesning 
4 min

Regn ut renten på boliglånet – Zensum forklarer hvordan 

Før du signerer en boliglånsavtale er det viktig å forstå hvordan rentekostnaden vil påvirke privatøkonomien din. I denne artikkelen tar vi opp alt du trenger å vite for å selv regne ut renten på boliglånet ditt – og dermed gjøre et smartere valg når du skal velge mellom ulike alternativer.

Rente på boliglån – hva er det som gjelder?

Renten du får når du tar opp lån gjenspeiler først og fremst den risikoen långiver mener de tar når de låner ut penger til deg. I motsetning til andre lån har boliglån svært lang løpetid, ofte opptil 50 år. Rentesatsen du og långiver blir enige om når lånet innvilges er ikke statisk, men kan endre seg over tid. Ulike faktorer som kan føre til renteendringer er den generelle rentesituasjonen, om du har bundet lånet, mottar renterabatt eller velger å reforhandle om renten. Husk at rentekostnaden baserer seg på resterende gjeld. Det betyr at jo mer du betaler ned på lånet, dess lavere total rentekostnad.  

Nominell og effektiv rente – forskjeller du bør kjenne til

Nominell rente er den renten långiver bruker til å regne ut innbetalingen av renter. Hvis du derimot ønsker å vite hva lånet faktisk koster deg hver måned, bør du titte på effektiv rente. Den effektive renten består av nominell rente pluss andre utgifter for lånet. 

Metoder for å regne ut renten

Det finnes flere formler og metoder for å regne ut rentekostnaden for lånet. Metoden som velges vil påvirke de samlende kostnadene for lånet. Lånedokumentene vil opplyse om hvilken metode som ligger til grunn. Nedenfor viser vi hvordan de ulike metodene brukes i praksis.

Eksempel:

Du har tatt opp et lån på 1 million kroner, med en effektiv rente på 2,85 %. 

 

Metode 1: 360/360

 

Ifølge denne regnemetoden består året av 360 dager, og du betaler samme beløp hver måned så lenge renten forblir den samme.

 

(1 000 000 x 2,85 % / 360) x 30 = rentekostnad per måned

 

Total rentekostnad for hele året blir da 28 500 kr, og månedskostnaden 2 375 kr.

 

Metode 2: 365/365

 

Denne metoden tar utgangspunkt i at året består av 365 dager, og at du betaler litt mer i månedene med 31 dager enn de med kun 30 dager.

 

(1 000 000 x 2,85 % / 365) x antall dager i måneden = rentekostnad per måned

 

Total rentekostnad for hele året bli da 28 500 kr. Måneder med 31 dager har da en kostnad på 2 420 kr, og måneder med 30 dager 2 342 kr.

 

Metode 3: 365/360

 

Ifølge 365/360-metoden består året av 360 dager, men under utregningen brukes faktisk antall dager i måneden. Dette betyr at du betaler mer sammenlignet med de andre metodene. 

 

(1 000 000 x 2,85 % / 360) x antall dager i måneden = rentekostnad per måned

 

I måneder med 31 dager betaler du 2 454 kr, og i måneder med 30 dager 2 375 kr. Den totale kostnaden for lånet i løpet av et helt år blir 28 894 kr.

 

Slik kan du regne ut renten på boliglånet ditt:

 

Formelen for hvor mye du betaler i rente per år er:

 

Lånesum x rentesats = rentekostnad 

 

For å regne ut rentekostnader per måned må du altså finne ut hvilke underliggende regnemetoder långiveren benytter seg av, og bruke denne i utregningen.

Vanlige spørsmål om utregning av boligrenten

1. Hva er forskjellen mellom nominell og effektiv rente? 

Nominell rente er den renten du betaler for et lån, mens den effektive renten også tar med øvrige kostnader.

 

2. Kan rentekostnaden endres i lånets løpetid? 

Ja, dette siden renten baserer seg på resterende gjeld. Jo mer du betaler ned, dess mindre må du betale i renter.

 

3. Hva er formelen for å regne ut rentekostnaden på boliglån for ett år?

Gjeld x rentesats = årlig rentekostnad.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser