Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
23.6.2021

Refinansiere boliglån – Zensum hjelper deg!

Hva er et boliglån og hvordan fungerer det? Refinansiere ditt boliglån for å få bedre lånebetingelser. Zensum hjelper deg!
Lesning 
2 min

Refinansiere boliglån

En refinansiering av et boliglån kan gi deg en romsligere privatøkonomi. Dette er en løsning som anbefales til deg som ønsker å samle flere smålån. Ved å samle smålån og kredittgjeld i et felles boliglån, får du vanligvis bedre lånebetingelser. Dette tilsier gjerne lavere rentebetingelser og én faktura i måneden.

I mange tilfeller kan det å refinansiere boliglån føre til at du får tilgang til penger som kan brukes på andre ting. Pengene kan brukes til oppussing eller annet forefallende arbeid på boligen. Du kan også bruke pengene til å kjøpe bil, båt eller lignende. Hvis du ønsker å refinansiere boliglån anbefales det at du tar kontakt med banken for en avtale.

  • Refinansiering av boliglån
  • Bedre lånebetingelser
  • Romsligere privatøkonomi
  • Frigjør penger til andre ting

Hva innebærer refinansiering av boliglån

En refinansiering av boliglån kan gjøres ved å øke det eksisterende boliglånet. Dette innebærer at banken går med på å gi mer i boliglån. Boliglån er blant de rimeligste lånene i dag. Det kan derfor være smart å samle smålån og kredittlån i boliglånet. Du kan også flytte det eksisterende boliglånet til en annen bank.

De ulike bankene opererer med forskjellige renter og lånebetingelser. Det kan derfor være lurt å sammenligne lånebetingelser hos flere banker samtidig. På denne måten får du raskt en oversikt over hvilken bank som tilbyr det beste boliglånet. Banken hjelper deg med det praktiske i forbindelse med boliglånet.

Hvem kan refinansiere boliglån

Før du velger å refinansiere boliglånet, bør du sørge for å få en oversikt privatøkonomien din. Målet med refinansieringen er å få en romsligere økonomi. Du kan også frigjøre penger til bruk på andre ting. Dette innebærer derimot å øke boliglånet ditt. Dette kan bidra til at du får høyere månedlige utgifter.

En refinansiering av boliglån kan også resultere i en romsligere økonomi. Dette er derfor en god løsning for deg som sliter med for høye avdrag på smålån og kredittkort. For å få innvilget en refinansiering, må du oppfylle de ulike lånevilkårene som stilles av den aktuelle banken.

Hvorfor er refinansiering av boliglån nødvending

En refinansiering av boliglån vil sannsynligvis føre til at du får bedre lånebetingelser. Dette er en fordel for deg som ønsker å redusere månedlige kostnader. En annen grunn til at du bør refinansiere boliglån er å forlenge nedbetalingstiden på eksisterende lån. Dette kan gi lavere månedlige avdrag. 

Du kan refinansiere boliglån for å forbedre oversikten over både smålån og kredittkortlån. Dette gjør du ved å samle alle smålån og kredittkortlån i ett boliglån. En refinansiering kan derfor bidra til at du får tilgang til mer penger. I andre tilfeller kan en refinansiering bidra til at du sparer penger.

Hvordan fungerer refinansiering av boliglån

For å få refinansiert et boliglån, må du gå gjennom den samme prosessen som da du søkte om lån første gangen. Dette tilsier at du må fylle ut en lånesøknad og oppfylle generelle lånekrav. Når du har fått søknaden innvilget, blir eventuelt gamle lån innfridd. Deretter betaler du månedlige avdrag som før.

Motta personlig hjelp med refinansiering av boliglån

Ved hjelp av Zensums personlige boliglånskonsulent kan du konkurranseutsette boliglånet ditt for å finne bedre lånevilkår og lavere kostnader. Send en gratis og uforpliktende interessesøknad her

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser