Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.8.2022

Hva er en primærbolig? Zensum gir en rask innføring

Hva betyr begrepet primærbolig? Zensum forklarer! Finn ut hva formuesverdien er på primærbolig, og hva forskjellen er i forhold til sekundærbolig.
Lesning 
4 min

Primærbolig - Regler for boliglån og skatt

I Norge skiller man på den boligen man bor i fast, utleieboliger og fritidsboliger. Det er også ulike regler for skatt og formue på disse boligene. Boligen hvor du har din folkeregistrerte adresse kaller vi primærbolig (boligen du bor fast i). 

Få lån til primærbolig

Ønsker du å ta lån til primærbolig kan banken gi deg opptil 85 % av boligens verdi i boliglån. Egenkapitalkravet er på 15 %, altså de pengene du må skaffe til veie selv. Bankene kan omgå regelen om 15 % egenkapital for 10 % av boliglånene de innvilger. Det er få bankkunder som kommer inn under denne 10 prosent-regelen, men har du vært kunde i banken over tid og har god økonomi kan du ha en sjanse. 

Når bankene vurderer en søknad om boliglån til primærbolig, ser de også på hvor mye gjeld du allerede har. All gjeld regnes inn, fra studielån til små forbrukslån. Totalt kan du ikke ha gjeld som er høyere enn 5 ganger inntekten din. Det kan derfor være en god idé å betale ned dyr forbruksgjeld før du søker om et boliglån for å kjøpe bolig.

Skatt og formuesverdi på primærbolig

Ligningsverdi på primærbolig betyr det samme som formuesverdi. Dette er noe som kommer frem på skatteoppgjøret ditt når du kjøper egen bolig. Normalt settes likningsverdien til 25 % av boligens verdi. 

Boliglånet du har på primærboligen kommer også frem på skattemeldingen under gjeld og fradrag. Alle betalte gjeldsrenter i gjeldende skatteår gir 22 % fradrag på skatten (tall fra 2022). Dette gjelder betalte renter på alt fra boliglånet til kredittkort. 

Selv om skattemeldingen kommer ferdig utfylt, må du sjekke alle opplysningene før du leverer. 

Utleie av primærbolig

Mange boligeiere velger å leie ut deler av primærboligen, slik at de får ekstra inntekt. Dette er en fin måte å spe på økonomien, men vær oppmerksom på hvilke skatteregler som gjelder. Leier man ut et areal som er mindre enn arealet man bruker selv, og inntekten er under 20 000 kroner i året, er inntekten på leien skattefri. Har du over 20 000 kroner i inntekt på utleie må man skatte fra første krone.

Ønsker du å leie ut hele boligen over en periode, må du være oppmerksom på at boligen da blir omdefinert til en sekundærbolig. Det vil si at boligen står i ditt navn, men du har ikke folkeregistret adresse der. Da er den skattemessig sett en utleiebolig. Sekundærbolig har en formuesverdi på 90 til 95 %, og leieinntekten regnes som kapitalinntekt som beskattes fra første krone. Du bør sette deg godt inn i reglene for skatt og skattefradrag på en sekundærbolig, slik at du ikke går i tap på å leie ut.
 

Ofte stilte spørsmål om primærbolig

Hva er en primærbolig?

En primærbolig er boligen du bor mesteparten av tiden, og som du er registrert i folkeregisteret på. 

Hvor mye må man bo i primærbolig?

Normalt stilles det ikke krav til botid i en primærbolig, så sant du fortsetter å bo der. Ønsker du å selge en primærbolig, finnes det egne regler for botid og skatt. 

Kan man leie ut primærbolig?

Utleie av hele primærboligen endrer boligens status. Du står fortsatt som eier, men boligen defineres som sekundærbolig. Sekundærbolig beskattes annerledes enn primærbolig. 

Hvordan finne formuesverdi på primærbolig?

Formuesverdien i skattemeldingen beregnes ut fra boligens verdi, som settes på bakgrunn av areal, byggeår og type bolig.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser