Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
- Bekreftet informasjon -
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
29.5.2023

Hva er kreditor og debitor? | Zensum forklarer!

I forbindelse med lån hører man ofte snakk om kreditor og debitor | Hva er egentlig forskjellen? ✓ Eksempler ✓ Ofte stilte spørsmål med svar ✓
Lesning 
4 min

Hva er kreditor og debitor, og hva er forskjellen på dem?

Begrep som debitor og kreditor brukes ofte i forbindelse med lån og finans, og viser til de ulike partene i et forpliktelsesforhold. Her forklarer vi deg forskjellen på de to, og deler noen eksempler.

Få oversikten du trenger!

Hva er debitor og kreditor?

Debitor er et begrep som benyttes om den parten som skylder noe i et forpliktelsesforhold. Dersom du låner penger i banken, vil du med andre ord være debitorparten – siden du skylder penger til långiver. Ofte kalles debitor bare for «skyldner».

Så, hva er kreditor? Dersom vi tar utgangspunkt i eksempelet over, vil banken være kreditor. Kort fortalt vil debitor skylde en ytelse til kreditor. Kreditor kalles også for kravshaver eller fordringshaver.

Debitor – definisjon
: Debitor er en person eller virksomhet som skylder penger eller andre ytelser til en øvrig part.

Kreditor – definisjon
: Kreditor er en virksomhet eller person som har ytelser til gode hos en øvrig part, som regel i form av penger, tjenester eller produkter.
 

Eksempler

Begrepene debitor og kreditor brukes hyppig både i forbindelse med varekjøp, lån og kreditt. Her er noen konkrete eksempler:
 

·  Privatperson kjøper produkt i nettbutikk: Her er privatpersonen debitor, og nettbutikken kreditor

·  Virksomhet handler utstyr på kreditt: Her er virksomheten debitor, og banken kreditor

·  Privatperson tar opp lån i banken: Her er privatpersonen debitor, og banken kreditor

·  Privatperson 1 låner penger av privatperson 2: Her er privatperson 1 debitor, og privatperson 2 kreditor

 

Kreditorer er i mange tilfeller långivere, enten det er finansinstitusjoner eller private utlånere. Når man snakker om en kreditor i dagligtale, er det ofte snakk om en bank eller kredittyter.  

 

Kreditor sin rolle ved inkasso

Dersom regninger ikke betales i tide, vil kreditor som regel igangsette en inkassoprosess etter hvert. Formålet er å kreve inn pengene debitor skylder. Har du for eksempel et boliglån eller forbrukslån som ikke betales i henhold til avtalt nedbetalingsplan, kan dette føre til inkasso.

I mange tilfeller vil inkasso igangsettes av opprinnelig kreditor, men ofte vil saken settes videre til et inkassobyrå. Som regel vil dette først skje etter at debitor har mottatt betalingspåminnelser (purringer) som ikke blir betalt, samt et inkassovarsel.

Dersom kravet forblir ubetalt, kan rettslige tiltak iverksettes. For privatpersoner vil dette kunne bety utleggsbegjæring gjennom namsmannen, der det vurderes hvordan pengene skal drives inn. Det kan da være snakk om lønnstrekk eller tvangssalg av debitors eiendeler.

Man vil også få en betalingsanmerkning. Dersom du søker om lån eller vil handle på kreditt, vil kreditor alltid gjennomføre en kredittsjekk. Betalingsanmerkningen er da synlig, og vil ofte medføre vanskeligheter med å få lån.

Betalingsanmerkningen vil først slettes når hele kravet er betalt inn i sin helhet, inkludert renter og gebyrer.
 

Hvordan kan Zensum hjelpe deg?

Hvis du opplever at det er vanskelig å betale det du skylder til kreditor, finnes det løsninger som kan være til hjelp. Gjeldsrådgivning er nyttig for mange. Samtidig kan du vurdere tiltak som refinansiering av gjelden din. Det betyr at du samler eksisterende gjeld i et nytt lån.

Dersom refinansieringslånet har mer gunstige vilkår enn opprinnelige lån, kan du potensielt spare mye penger på å samle gjelden. I så fall frigjør du også penger, slik at du raskere kan bli gjeldfri.

Zensum lar deg søke om refinansiering på en smart og effektiv måte. Spar tid ved å fylle ut kun én søknad som deretter sendes til flere banker. Du mottar deretter eventuelle lånetilbud, og kan enkelt velge det tilbudet som passer deg best.

Hos oss kan du søke om refinansiering både med og uten sikkerhet. Finn det beste lånet, i dag!

 

Ofte stilte spørsmål

Hva menes med realkreditor?

En realkreditor kan beskrives som en kreditor som har krav på andre ytelser enn penger – som for eksempel en tjeneste eller gjenstand. 

Hva menes med realdebitor?

En realdebitor er den som skylder realkreditor noe annet enn penger. Det kan for eksempel være snakk om et produkt eller en tjeneste.

Hva menes med kreditor?

Kreditor er en virksomhet (f.eks. en bank) eller person som har penger, produkter eller tjenester til gode hos en debitor (f.eks. låntaker).

Hvordan forhandle med kreditor?

Du kan forhandle med kreditor ved å sende informasjon om inntekt og gjeld, og eventuelt foreslå en ny nedbetalingsplan som gjør det mulig for deg å betale kravet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser