Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
- Bekreftet informasjon -
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.12.2022

Kjøpe nybygg - Hva bør du vite?

Tenker du å kjøpe nybygg er det greit å sette seg inn i hvordan det fungerer. ✓Fordeler ved nybygg ✓Kjøp av nybygg steg-for-steg
Lesning 
4 min

Ønsker du å kjøpe nybygg? 

Er du på boligjakt og vurderer å kjøpe nybygg? Det er mange fordeler ved å kjøpe nybygg. Ikke bare kan du bestemme alt fra innredning til farger selv, men du får en topp moderne bolig som fyller alle krav med tanke på det byggtekniske og miljøhensyn. 

Fordelene ved å kjøpe nybygg

Det er flere fordeler ved å kjøpe nybygg enn det er ulemper. Selv om prisnivået på en brukt bolig kan være lavere, vil det totalt sett oftest lønne seg å kjøpe nybygg

 • Lave omkostninger 

Når du kjøper et nybygg som er bygd på en tomt som ikke har bebyggelse fra tidligere, er det lavere omkostninger ved boligkjøp enn ved kjøp av brukt bolig. Du betaler nemlig ikke dokumentavgift for hele kjøpesummen. Dokumentavgiften på et slikt nybygg er kun på 2,5 % av verdien på tomten. 

 • God tid 

Kjøp av nybygg krever at du har fått innvilget boliglån, på lik linje som et kjøp av en brukt bolig. Men, ved kjøp av nybygg tar det ofte en del tid før du får flytte inn. Det gir deg muligheten til å spare opp en større egenkapital frem til innflyttingsdatoen. 

 • Ettårsbefaring 

Når du kjøper nybygg, har du rett til at det foretas en befaring av boligen ett år etter at du har overtatt den. Under befaringen går man gjennom eventuelle mangler og feil som har dukket opp siden du overtok boligen.

 • Lovfestet garanti fra utbygger

Ved kjøp av nybygg gjelder bustadoppføringslova. Denne loven gir kjøper av nybygg en fem års garanti fra utbygger, og dekker krav du eventuelt kan ha opp mot entreprenøren. 

 • Ingen budrunde

Kjøper du nybygg som ikke er ferdigstilt, unngår du stressende budrunder. Dermed slipper du å tape budrunder hvor boliger går langt over prisantydningen. 

Kjøp av nybygg steg for steg

Om du leter etter å kjøpe første bolig, eller allerede har en bolig du skal selge før du kjøper, er det greit å ha prosessen ved kjøp av nybygg klart for seg. 

 • Forberedelse

Du bør forberede deg godt før du kjøper nybygg. Finn ut hvor du vil kjøpe, hvor stor boligen skal være og hvilken prisklasse. I tillegg må du ha en samtale med banken angående boliglån og finansieringsbevis for et boligkjøp

 • Visning/prospekt

Kontakt utbyggere for prospekter for nybygg som er ferdige eller ikke har startet opp enda. Mange utbyggere kan tilby visning av showroom, eller digitaliserte prospekter.

 • Kontraktsmøte

Når du har bestemt deg for hvilket nybygg du vil kjøpe, er neste steg et kontraktsmøte. Der signerer utbygger og du kjøpekontrakten. Kjøpesum og en eventuell ferdigstillelsesdato skal også føres i kontrakten. I tillegg skal det komme frem hvor stort depositum/andel av kjøpesummen du skal betale ved inngåelse av kontrakten. Resterende sum betales før overtakelse av et nybygg. 

 • Tilvalg

Ved kjøp av nybygg, som ikke er ferdigstilte, har du muligheten til å velge mellom ulike kjøkken- og baderomsinnredninger, gulv, fliser m.m. Jo tidligere i byggeprosessen du kjøper, desto større valgfrihet har du. 

 • Forhåndsbefaring

Det er vanlig med en forhåndsbefaring av nybygg før du overtar boligen. Utbygger og du går over boligen og sjekker at det ikke er feil og mangler. Eventuelle mangler/feil kan da rettes opp før du overtar boligen.

 • Overtakelse

Utbygger og du går over boligen, og sjekker at eventuelle feil/mangler som ble oppdaget ved forhåndsbefaringen er fikset, og at alt annet er som det skal. Eventuelle feil og mangler som oppdages skal føres inn i en overtakelsesprotokoll, og skal rettes opp innen rimelig tid. Når overtakelsesbefaringen er gjort, er du blitt eier av nybygget og kan flytte inn. 

Nybygg i form av leilighet eller enebolig

Det er klare rutiner og regler for hvordan et kjøp av nybygg går til. Samtidig vil det være enkelte forskjeller om du kjøper en leilighet eller en frittstående bolig

De aller fleste leiligheter som bygges i dag kommer med mulighet for å velge farger, innredninger og gulv. Selv om du kan velge noe selv, er utvalget ofte begrenset. Ønsker du å kjøpe en enebolig, har du ofte større valgfrihet. 

En ny enebolig kan kjøpes såkalt nøkkelklar, men ofte velger kjøpere å gjøre noe av arbeidet innvendig selv. Det er en god idé, spesielt med tanke på kostnadene. Du har blant annet muligheten til å velge materialer til gulv og innredninger etter lommeboka, slik at totalprisen blir lavere. Samtidig er det mulig å få godkjent noe av det arbeidet man gjør selv som en del av egenkapitalen. 

Ofte stilte spørsmål om å kjøpe nybygg

Hva må man tenke på ved kjøp av nybygg?

Du bør ha klart for deg hvilket boligbehov du har. Kontakt banken angående finansiering, slik at du kan begynne å kontakte aktuelle utbyggere. 

Kan man prute på nybygg?

Normalt er det ikke rom for å prute på nybygg. Likevel kan det være en mulighet til å få ned prisen om et nybygg står lenge uten å bli solgt.

Er det lurt å kjøpe nybygg?

Vanligvis lønner det seg totalt sett å kjøpe nybygg, siden du ikke trenger å tenke på oppussing og renovering, samtidig som du har en fem års garanti som du ikke har på brukt bolig.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser