Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-11-28.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.12.2022

Kan man fjerne medlåntaker? - Finn det ut her

Har du et boliglån sammen med medlåntaker, og vil fjerne medlåntakeren? Her ser vi på ✓Kan man fjerne medlåntaker ✓Hvordan kan man eventuelt fjerne medlåntaker
Lesning 
4 min

Kan man fjerne en medlåntaker?

Mange har tatt opp alt fra boliglån til forbrukslån ved hjelp av en medlåntaker. Over tid kan det være ulike grunner til at man ønsker å fjerne en medlåntaker. Kan man fjerne en medlåntaker, og hvordan gjør man i så fall det? 

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker er en person som har tatt opp et lån sammen med deg. Medlåntakeren og du har like stort ansvar for lånet og nedbetalingen av dette. Denne løsningen velges ofte om man trenger et boliglån, men ikke klarer å fylle bankenes utlånskrav alene. Ofte er medlåntaker foreldre eller livspartner. Medlåntaker i et boliglån har oftest også eierandel i boligen

Årsaker til å fjerne medlåntaker

Det er flere årsaker til at man ønsker å fjerne medlåntaker. Det kan for eksempel være at foreldre som er medlåntakere ser på ordningen som midlertidig, og vil overlate hele lånet til hovedlåntaker. Andre årsaker er samlivsbrudd, hvor den ene parten ikke ønsker å stå ansvarlig for den andres gjeld. I andre tilfeller fjernes medlåntaker for at boligen skal selges, og man ønsker en grei og ryddig salgsprosess. 

Uavhengig av hvorfor man ønsker å fjerne medlåntaker bør du kontakte banken du har lån hos. De ulike bankene har forskjellige løsninger for å fjerne medlåntakere, samtidig som de vil vurdere din evne til å overta lånet alene. Enkelte kan også oppleve at de ikke kan få fjernet medlåntaker første gang de forsøker. I slike tilfeller lar det seg ofte løse på sikt.

Hvordan fjerne medlåntaker på boliglånet?

Ønsker du å fjerne medlåntaker og overta boliglånet alene, er det viktig at medlåntaker får sin del. Det betyr blant annet at du må ha økonomi til å betjene lånet alene samtidig som du kjøper ut medlåntaker. 


Det du må gjøre er å søke et nytt lån, og du må oppfylle bankens krav til boliglån. Det vil si at du ikke har mer gjeld enn fem ganger inntekten din, og du må ha 15 % i egenkapital. Derfor bør du få en ny verdivurdering av boligen før du fjerner medlåntaker og søker om boliglån alene. Har boligen økt i verdi siden den ble kjøpt, er dette penger som kan benyttes som en egenkapital. 

Medlåntaker, som ikke har bodd i boligen, må skatte av overskuddet de får når du kjøper dem ut. Medlåntaker som har bodd i boligen mer enn et år slipper å skatte av overskuddet. Hvis medlåntaker også har eierandel i boligen, har medlåntaker krav på sin del av en eventuell økt verdi på boligen. 

Kan man fjerne medlåntaker på deler av lånet?

En medlåntaker er solidarisk ansvarlig for lånet og nedbetalingen av dette. Dermed er det ikke mulig å fjerne medlåntaker på deler av lånet. Ønsker du å få fjernet en medlåntaker uten å ha mulighet til å få et nytt lån for å kjøpe medlåntaker ut, må du se på andre løsninger. 

En mulig løsning er at du betaler inn så mye ekstra på lånet som du har muligheten til, slik at lånet blir lavere. Når du har fått gjeldsbyrden din ned, er muligheten til å få et lån alene bedret. Et annet alternativ er å se på mulighetene for å øke årsinntekten, slik at din totale gjeld ikke overstiger fem ganger inntekten din.

Hva skjer når medlåntaker er fjernet?

Når du har gått gjennom prosessen med å få nytt lån og fjerne medlåntaker, er det kun du som er ansvarlig for lånet ditt. Klarer du, for eksempel, ikke å betjene boliglånet over tid, kan det ende med at du må selge boligen. Du bør derfor gå nøye gjennom egen økonomi og sette opp en plan for hvordan du skal løse både forutsette og uforutsette utgifter. Kanskje må du endre noe på livsstilen din, bli bedre på å spare opp penger på en bufferkonto eller utsette dyre ferier til en annen gang. 

På sikt ønsker du kanskje å selge boligen for å kjøpe en annen. Etter å ha fjernet medlåntaker vil du sitte igjen med et eventuelt overskudd alene, og slipper å dele det med medlåntaker. Det igjen gir deg større sjanser på boligmarkedet, samtidig som du mest sannsynlig også klarer å dekke et egenandelskrav. 

Ofte stilte spørsmål om å fjerne medlåntaker

Hvilke rettigheter har en medlåntaker?

Medlåntaker har normalt eierandel i en bolig, bil eller annet som er kjøpt for lånet. Skal medlåner ikke ha eierandeler, skal det lages en egen avtale om dette. 

Hvordan kjøpe ut medlåntaker?

Du må søke banken om et nytt lån, som dekker både summen du trenger for å kjøpe ut medlåntaker og boliglånet. 

Hva skjer når du fjerner medlåntakere?

Når du fjerner medlåntakere, er du ansvarlig for lånet alene, og har alle eierandelene i boligen eller bilen.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser