Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Dokumentavgift - Alt du må vite

Hva er dokumentavgift? ✓ Hvem skal betale? ✓ Regler for fritak ✓ Hvordan den skal betales? ✓ Les vår komplette guide ✓ Unngå fellene
Lesning 
4 min

Alt du må vite om dokumentavgift

Her finner du alt du trenger å vite om dokumentavgift, hva den er, hvem som skal betale den, regler for fritak og hvordan du betaler den. Visste du at det finnes en rekke unntak for dokumentavgiften? Følg våre råd slik at du unngår de vanligste fellene.
 

Hva er dokumentavgift?

Dokumentavgiften er en avgift på omsetning av eiendom. Avgiften må betales når fast eiendom overføres fra en eier til en annen, som for eksempel ved salg og kjøp av bolig. Avgiften går til staten. De fleste land i Europa har en slik avgift. 

Som regel er avgiften knyttet til tinglysing av et skjøte, men det kan også kreves dokumentavgift ved tinglysing av andre dokumenter som overfører eiendomsrett fra en part til en annen. Eksempler er arealoverføring, hjemmelserklæring ved arv eller festekontrakt for en festet tomt med bygninger.

Dokumentavgiften oppstår når skjøtet, eller visse andre dokumenter, tinglyses. Dokumentavgiften er altså en avgift knyttet til tinglysingen, ikke selve eiendomsoverdragelsen. 

Her er noen eksempler på hendelser som utløser dokumentavgift:

 • Tinglysing ved kjøp av en selveierbolig. Dette gjelder både eneboliger, rekkehus og enheter i et sameie.
 • Hjemmelserklæring ved arv.
 • Festekontrakt for en festet tomt.
 • Annen arealoverføring.

Hvem skal betale dokumentavgiften?

Dokumentavgiften skal betales ved alle overføringer av eiendomsrett. Partene står fritt til å velge om det er kjøper eller selger som skal betale avgiften. Det er imidlertid mest vanlig at kjøper belastes for dokumentavgiften, og avgiften regnes derfor som en av omkostningene ved boligkjøp. 

Kan man la være å betale dokumentavgiften? 

Å tinglyse er i utgangspunktet frivillig. Du kan la være å tinglyse dokumentene og slik slippe dokumentavgiften. Det er imidlertid viktig å være klar over at dersom du ikke tinglyser, vil det ikke registreres et eierskifte i grunnboken, og da eier du i prinsippet ikke eiendommen. 

De fleste må ta opp boliglån i en bank for å finansiere kjøp av eiendom. Da vil banken kreve at låntaker har eiendomsrett til boligen som stilles som pant for lånet. Dersom den tidligere eieren skulle få økonomiske problemer, kan man i ytterste konsekvens risikere å miste eiendommen dersom man offisielt ikke er registrert som eier. Videre er det praktisk å tinglyse for å ha de riktige opplysningene til skatteoppgjøret. 

Det er altså mulig å unngå dokumentavgift, men det medfører en betydelig risiko.
 

Fritak dokumentavgift

Selv om hovedregelen er at dokumentavgift skal betales ved alle overføringer av eiendom, finnes det en rekke unntak: 

 • Første overføring av nye bygg som ikke er tatt i bruk.
 • Dokumentavgift borettslag. Kjøper du en aksjeleilighet eller en andelsleilighet i et borettslag skal dokumentavgiften ikke betales. Årsaken er at slike leiligheter ikke regnes som fast eiendom, men kjøp av en andel eller en aksje i et borettslag eller selskap. 
 • Arv etter arvelovens regler. Overføring av arv ved død til lovbestemte arvinger er unntatt dokumentavgift. Dette unntaket gjelder ikke forskudd på arv. 
 • Overføring av eiendom mellom ektefeller under ekteskapet eller i forbindelse med skilsmisse og død.
 • Innløsning av festet tomt.
 • Gaver til allmennyttige formål.
 • Bygg under oppføring.
 • Eiendom på Svalbard.
 • Overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Dette forutsetter av at man har vært samboere i minst to år og har eller har hatt felles barn.

Hvordan søke fritak fra dokumentavgiften?

Dersom du mener at du kan ha krav på fritak fra dokumentavgiften må dette kravet skrives i skjøtet. 

Hva er prisen på dokumentavgiften? 

Det er Stortinget som bestemmer prisen på dokumentavgiften og denne fastsettes årlig.

I dag (2022) er dokumentavgiften på 2,5 % av verdien
på det tidspunktet overdragelsen tinglyses. Verdien er som regel kjøpesummen. Dersom du kjøper en bolig eller en eiendom for 2 millioner kroner, må en dokumentavgift på 50 000 kroner betales i tillegg til kjøpsprisen. Minstebeløpet er på 250 kroner og grunnlaget for avgiften skal rundes nedover til nærmeste 1 000 kroner. Den norske avgiften er ikke spesielt høy sammenlignet med andre land.
 

Tinglysingsgebyr

I tillegg til dokumentavgiften kommer et tinglysingsgebyr som ligger rundt 600 kroner per tinglyste dokument. Den endelige prisen avhenger av hvilken metode som benyttes for innsending. Elektronisk innsending er litt billigere enn papirbasert innsending av dokumenter. Tinglysingsgebyret skal dekke behandlingen av tinglysingen som foregår hos Kartverket. Se også: Omkostninger ved salg av bolig

Slik betales dokumentavgiften

Du kan få hjelp av megleren og banken til at ordne papirarbeidet knyttet til dokumentavgiften, eller du kan gjøre det selv.

Ved hjelp av megler 

Dersom du bruker en eiendomsmegler når du skal kjøpe og selge bolig eller annen eiendom, vil megleren og banken hjelpe deg med det praktiske rundt dokumentavgiften. Det er vanlig å signere på fullmakter fra banken som gir banken tillatelse til å overføre pengene for deg. Eiendsomsmeglere har som regel avtaler med Kartverket og sender inn skjøtet elektronisk på kjøperens vegne. Eiendomsmeglere skal også ha forsikringer som dekker eventuelle feil som kan oppstå i løpet av denne prosessen.

Du kan ordne med dokumentavgiften selv 

Dersom du ikke benytter megler ved kjøp og salg av eiendom kan du ordne med dokumentavgiften selv. Dette gjelder også når du arver eller på annen måte skal overføre eiendomsretten til en ny eier. Prosedyren er som følger:

 • Personen eller personene som skal ha eiendomsretten må signere på skjøtet, og det må fremdeles signeres for hånd. 
 • Originalversjonen av skjøtet skal sendes til Kartverket for tinglysing. På nettsidene til Kartverket finner du skjemaer og informasjon om hvordan dette skal gjøres. 
 • Du må huske på å sende inn all den dokumentasjonen som Kartverket krever.
 • Når papirarbeidet er gjort, vil Statens kartverk kreve inn både dokumentavgiften og tinglysingsgebyret. Begge disse kravene sendes ut på tinglysingsdagen og fristen for å betale er 14 dager. Selv om du har fritak fra dokumentavgiften, må tinglysingsgebyret betales. 

Ofte stilte spørsmål om dokumentavgift

Hvem betaler dokumentavgift?

Ved kjøp og salg av eiendom kan det være både kjøper og selger som betaler dokumentavgiften. Dette avtales av partene seg imellom. Det er imidlertid mest vanlig at kjøper betaler.

Hvor mye er dokumentavgiften?

Dokumentavgiften er for tiden på 2,5 % (år 2022). Dokumentavgiften skal betales på grunnlag av markedsverdien til eiendommen. Avgiften fastsettes politisk, og kan derfor endre seg. 

Hvordan betale dokumentavgift?

Alle nødvendige papirer sendes til Kartverket. Eiendomsmegleren ordner normalt dette. Om du ikke benytter megler, må du selv sende signerte dokumenter til Kartverket som vil sende en faktura.

Hvordan søke om fritak fra dokumentavgift?

Hovedregelen er at det skal betales dokumentavgift på alle overdragelser av eiendom, men det finnes en rekke unntak. Krav om fritak fra dokumentavgiften må skrives i skjøtet.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser