Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.12.2022

Budrunderegler - den fullstendige guiden

Budrunde regler – Alt du må vite ✓ Hva er en budrunde ✓ Regler for budgivning ✓ Ofte stilte spørsmål om budrunden ✓ Budrunderegler privat salg
Lesning 
4 min

Budrunde regler – Dette må du vite

I denne artikkelen forklarer Zensum alt du må vite før du skal i gang med en budrunde. Reglene må overholdes for at kjøpet skal være gyldig, og her forklarer vi de viktigste reglene. Vi svarer også på ofte stilte spørsmål knyttet til budrunden. 

Hva er en budrunde?

En budrunde gir interessenter muligheten til å by på bolig eller eiendom som ligger ute for salg. Interessentene har da innenfor en bestemt tidsfrist mulighet til å legge inn konkrete bud på objektet. Dersom selger aksepterer et skriftlig bud, foreligger det en bindende avtale og handelen er avgjort. Det er altså ikke slik at noen kjøpsavtale må være signert for at avtalen skal være bindende for begge parter.

Regler for budgivning

Hovedregelen er at budene skal legges inn skriftlig og formidles til den som selger boligen. Dersom selger benytter en megler, skal budene som regel sendes til megleren som formidler budene videre til selgeren. Det benyttes vanligvis et budskjema når det første budet legges inn, og deretter foregår videre budgivning ofte på SMS. Foregår salget privat er det ikke noe juridisk krav om skriftlige bud, men det vil være i begge parters interesse med skriftlig dokumentasjon dersom det skulle oppstå en tvist senere. 

Det er anledning til å legge inn bud når som helst, men budfristen kan ikke utløpe tidligere enn klokken 12 første virkedag etter den siste annonserte visningen. Når budrunden har kommet i gang, kan selger sette en hvilken som helst frist på de neste budene. Dette kalles for budfrist og akseptfrist.

Når et bud er formidlet til selger, er dette bindende ved en budrunde. Regler for budgivning sier at det ikke finnes noen angrefrist, og derfor er det viktig at du har finansieringen i orden på forhånd når du skal kjøpe bolig. Det er grunnen til at du alltid bør skaffe deg et finansieringsbevis fra banken før du starter å by. Lån til bolig får man hos de fleste norske banker. 

Selgeren kan akseptere eller forkaste ethvert bud. Selger er heller ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet. Avslår selgeren det siste budet og i stedet kommer med et motbud er dette budet rettslig bindende. Et motbud kan ikke trekkes tilbake. Dersom kjøper aksepterer motbudet, er handelen avgjort. 

Ofte stilte spørsmål om budrunde regler

Hva er 5-minutters regelen?

5-minutters regelen betyr at dersom noen legger inn et bud for eksempel klokken 19.55, og ingen byr før klokken 20.00, har den budgiveren som la inn bud klokken 19.55 vunnet.

Kan megler lyve om bud?

I følge eiendomsmeglerloven skal eiendomsmeglere opptre med god meglerskikk og ivareta både kjøpers og selgers interesser. Uredelig håndtering av bud vil være brudd på denne loven. 

Kan man trekke seg fra et bud?

Hovedregelen er at et bud ikke kan trekkes etter at dette har blitt formidlet til selgeren. Dersom selger aksepterer budet innen fristen, foreligger det en juridisk bindende avtale mellom kjøper og selger.

Kan selger vite hvem som byr?

Det er pålagt å informere selger om navn, adresse, telefonnummer, og størrelse på alle bud som kommer inn i løpet av budrunden. Dette skal fremgå av budjournalen som sendes til kjøper og selger. 

Hva er et skambud?

Et skambud er et bud som er betydelig lavere enn prisantydningen som er satt. Selv om det ikke finnes noen nedre grense for hva et bud skal ligge på, vil slike bud ofte bli oppfattet som useriøse. 

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser