Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-11-28.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
13.1.2023

Budfrist og akseptfrist - ved boligkjøp? | Zensum forklarer

Budfrist og akseptfrist brukes om hverandre. Lær ✓ Forskjellen på budfrist og akseptfrist ✓ Hvor kort budfrist man kan sette ✓ Lover og regler ved budrunden
Lesning 
4 min

Hva er budfrist og akseptfrist ved boligkjøp?

Når en bolig kommer ut på markedet, begynner oftest en budrunde og det er åpent for alle å by på boligen. Når et bud aksepteres, er det kun de formelle tingene ved et salg/kjøp av boligen som gjenstår. Ofte blandes begrepene budfrist og akseptfrist, og de benyttes om hverandre til tross for at de ikke er det samme. La oss se på disse to begrepene og hva de egentlig innebærer samt hva du bør huske på ved en budrunde.

Hva er forskjellen på budfrist og akseptfrist?

Det er viktig å skille begrepene budfrist og akseptfrist fra hverandre, da disse begrepene har ulikt innhold. 

  • Budfrist er fristen som er satt av selger for å legge inn et bud på boligen. 
  • Akseptfrist er den tiden som budet ditt er bindende, og selgers frist for å gi svar på budet. 

Samtidig som du byr på en bolig legger du inn hvor lenge budet skal stå ved lag, og du er pliktig til å kjøpe boligen om selger aksepterer budet. Aksepterer selger budet ditt innen akseptfristen, har du altså formelt kjøpt boligen. Får du ikke svar fra selger innen akseptfristen løper ut, er du ikke lengre bundet av budet og kan gå fra kjøpet om du ønsker.

Vær oppmerksom på at det finnes klare regler for hvordan en budrunde skal foregå. Blant annet skal alle bud være skriftlige, noe som i dag normalt vil si at en bruker digitale løsninger. 

Lover og regler for budrunder

Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler og lover som gjelder ved opptak av lån til bolig, budrunder og annet før du begynner å by på en bolig. På den måten unngår du kostbare feilskjær. Nedenfor finner du det viktigste angående selve budrunden.

  • Ved forespørsel skal megler opplyse om relevante forhold og innkomne bud på boligen. 
  • Alle bud skal være skriftlige. Det gjelder også om det er motbud, høyning av bud, avslag på bud eller aksept på bud. Megler har ansvaret for å få gyldig ID og signatur fra den som byr på boligen. 
  • Et bud på bolig skal inneholde kjøpesum og akseptfrist for hvor lenge budet er gyldig. I tillegg skal det opplyses om overtakelsesdato, finansieringsbevis, eiendommens adresse, budgivers kontaktinformasjon og eventuelle forbehold. 
  • Megler har ansvaret for at budrunden foregår slik den skal. Dette innebærer blant annet å ikke formidle bud som har kortere akseptfrist enn kl 12 første virkedag etter visning. Akseptfristen skal også være såpass lang at megler har mulighet til å informere selger og andre interesserte om budet. 
  • Megler skal gi en vurdering av budet til selger, og holde alle budgivere skriftlig oppdatert om nye bud. 
  • Når budrunden avsluttes, enten ved at det ikke blir noe salg eller at et bud er akseptert, kan budgivere kreve en anonymisert budjournal

Viktig å huske på ved budrunder

Det kan kanskje virke som det er selger som har flest rettigheter i en budrunde, men heldigvis har ikke selger alle rettighetene på sin side. En av de aller viktigste rettighetene du som kjøper har opp mot selger er at om selger har akseptert budet ditt innen akseptfristen kan denne aksepten ikke trekkes tilbake. Selger er forpliktet til å selge deg boligen til den prisen som er budt og akseptert. Det gjelder uansett om selger skulle få et høyere bud etter å ha akseptert ditt bud, eller ombestemmer seg angående det å selge boligen. 

I forkant av en budrunde bør du skaffe deg oversikt over boligmarkedet i det området du er interessert i. Undersøk hva prisnivået er for lignende boliger, og hva tidligere boliger er solgt for. Har du oversikt over dette unngår du å betale for mye for en bolig, som kanskje ikke er verdt prisantydningen. Pass også på at du ikke lar deg fange i en budrunde du ikke har råd til. Hold deg til det pristaket du har satt for deg selv.

Ofte stilte spørsmål om budfrist og akseptfrist


Hvor kort budfrist kan man sette?

Budfrist kan ikke settes kortere enn til kl 12.00 dagen etter visning. 

Hvor lang akseptfrist bør man gi?

Bud som gis like før kl 12.00 eller litt etter, bør ikke ha kortere akseptfrist enn 30 minutter. det er fordi megleren skal ha mulighet til å informere selger og andre budgivere om budet.

Kan selger akseptere bud før akseptfrist?

Selger kan når som helst godta budet innenfor tiden som akseptfristen har. 

Hva er rimelig akseptfrist og budfrist?

Både budfrist og akseptfrist bør settes slik at det er rimelig med tid for selger og andre budgivere til å få den informasjonen de trenger.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser