Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.8.2022

Boligsparing for voksne - tips for deg over 34 år

Har du tippet aldersgrensen for BSU? Fortsett å spare til bolig i fond. Zensum gir deg hovedtrekkene til boligsparing for voksne.
Lesning 
4 min

Boligsparing for voksne når du er for gammel til BSU

Det er rundt 25 år siden Boligsparing for ungdom (BSU) startet opp i Norge. Dette er en flott ordning for alle under 34 år, som ønsker å spare til bolig. Hva så når man har passert 34 år? Det finnes per i dag ikke en egen boligsparing for voksne om du er eldre enn 34 år. Imidlertid finnes det en rekke andre løsninger, som gir vel så god fortjeneste som BSU. 

Å spare til bolig når du er for gammel til BSU

BSU har frem til i dag vært et populært spareprodukt for unge. Har du passert aldersgrensen, og fortsatt sparer til egenkapital, bør du fortsette å spare til bolig. Beløpet du tidligere satte inn på en BSU-konto kan du nå spare i fond. 

Aksjefond er en utmerket type boligsparing for voksne. Fondene finnes i en rekke varianter, og med ulike muligheter for fortjeneste. Før du bestemmer deg for hvilket fond du vil satse på bør du sjekke fondet nøye, og vurdere hvilken risiko du er villig til å ta med sparepengene dine. Det er ingen hemmelighet at aksjer med høy risiko kommer med store sjanser for tap. Vil man spare til bolig i fond, bør du ha et langsiktig perspektiv og gå for fond med lav risiko. Når man vurderer fortjenesten på et aksjefond, er det de siste årenes resultat man skal se på. Normalt oppgis resultatene på årlig basis og på fem års basis. 

Boligsparing for voksne gjennom aksjesparing gir ikke årlige skattefradrag, slik som BSU. Derimot beregnes skatten når fondet selges, og pengene hentes ut. Har du tjent på fondet, skatter du av fortjenesten. Har du tapt penger på fondet, kan du få skattefradrag for deler av tapet. Det er viktig å merke seg at det finnes et skjermingsbeløp, som gir deg anledning til å ta ut et bestemt beløp fra fondet skattefritt. For å kunne benytte skjermingsfradraget må summen du tar ut være fra innskuddet du har gjort, og ikke fra en eventuell fortjeneste. 

Det kan være en del å sette seg inn i når du skal spare til bolig i fond. Derfor kan det være en god idé å kontakte en rådgiver i banken. En rådgiver vil hjelpe deg med å overføre midler fra BSU til fond, gi veiledning angående sparing i fond og reglene for skatt på utbytte og tap. 

Bruke boligsparing for voksne til boligkjøp

Boligsparing for voksne via aksjesparefond har ingen regler for hva pengene kan brukes til, og når. Dette styrer du helt selv. Derfor kan du fritt ta ut beløpet du trenger i egenkapital når du skal kjøpe din første bolig. Selv om du avslutter å spare til bolig i fond, er det anbefalt å fortsette å spare. Bruk aksjesparefondet til å spare til pensjon, fremtidig kjøp av ny bil eller andre tyngre investeringer. Spesielt en egen pensjonssparing i fond er gunstig med tanke på å ha ekstra å rutte med i din fremtidige pensjonisttilværelse.

Ofte stilte spørsmål om boligsparing for voksne

Hva gjør du når du er for gammel for BSU?

Når aldersgrensen for BSU er nådd, kan du fortsette sparing til bolig i aksjesparefond. 

Hvordan kan jeg spare til bolig som voksen?

Aksjesparefond kan brukes til boligsparing for voksne. Vanligvis er fortjenesten atskillig høyere enn å ha penger på en sparekonto. 

Hvor mye er det vanlig å spare til bolig?

Hvor mye man sparer til bolig varierer ut fra inntekt og utgifter. Normalt satser de fleste på å klare å spare, slik at de dekker egenkapitalkravet for boliglån.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser