Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
27.6.2022

Hvordan fungerer bedriftslån? Zensum forklarer

Bedriftslån er til god hjelp når et firma trenger ekstern finansiering over korte eller lengre perioder. Lær hvordan ulike firmalån fungerer.
Lesning 
4 min

Bedriftslån – Slik fungerer det

De fleste bedrifter trenger hjelp med finansiering i perioder. Det kan være på grunn av investeringer, som for eksempel kjøp av utstyr, eller utvidelse av virksomheten i form av eiendom. I slike tilfeller er det mulig å ta opp et bedriftslån for å finansiere det bedriften har behov for. 

Hva er et bedriftslån?

Bedriftslån favner over flere ulike former for finansiering og lån, som bankene kan gi. Finansieringen kan for eksempel være i form av kassakreditt eller et lån til bedriften. Kostnadene ved et bedriftslån varierer utfra type bedriftslån, nedbetalingstid og rentesats. Hver enkelt bedrift avtaler dette med banken når søknaden om finansiering til bedriften sendes. Enkelte firmalån kan ha lang nedbetalingstid, mens andre betales ned raskere. På denne måten kan en bedrift få tak i de økonomiske ressursene som trengs for en lengre eller kortere periode. 

Ulike typer bedriftslån

Bedriftslån er, som tidligere nevnt, en samlebetegnelse på flere ulike måter et firma kan få finansiering på via bank. Formen på bedriftslån er ulike, og de fungerer på forskjellige måter.

  • Kassakreditt: Gis som et rammelån, og er knyttet til bedriftens konto med et bestemt beløp. Gjelden tilsvarer beløpet som er brukt av kreditten. På mange måter fungerer kassakreditt på samme måte som et kredittkort. 
  • Nedbetalingslån: Et nedbetalingslån ligner mye på et privat boliglån. Denne formen for bedriftslån har lang nedbetalingstid, og har bedre betingelser enn et kortsiktig lån. Denne formen for lån til firmaer krever at bedriften stiller sikkerhet for lånet. 
  • Bankgaranti: Å få en bankgaranti betyr at banken stiller garanti for beløpet bedriften trenger, for eksempel ved varekjøp eller kjøp av utstyr. 
  • Factoring: Factoring vil si at man får et bedriftslån basert på ubetalte fakturaer, som kundene til bedriften har utestående.

Krav for å få lån til bedrifter

Bankene har klare krav for å innvilge bedriftslån. Bedriftens økonomi blir nøye vurdert, både opp mot bedriftens likviditet på søketidspunktet og hvordan likviditeten ser ut fremover. Sammen med søknaden om bedriftslån må derfor regnskap og budsjett legges ved for å gi banken en oversikt over den økonomiske situasjonen til firmaet. I tillegg må bedriften være registrert i Norge og ha et gyldig organisasjonsnummer. Vanligvis krever bankene sikkerhet for bedriftslån. Sikkerheten kan være pant i eiendom, utstyr eller investeringene som gjøres med bedriftslånet. 

Nyoppstartede og små bedrifter kan ha vansker med å stille sikkerhet for et bedriftslån. I slike tilfelle kan man søke om lån uten sikkerhet, et forbrukslån. Disse bedriftslånene har kortere løpetid og høyere rente enn bedriftslån hvor banken har sikkerhet for lånet. 

Kostnader ved firmalån

Kostnadene ved et bedriftslån varierer fra bank til bank. Rentesats og lånevilkår bestemmes utfra om lånet er med sikkerhet eller er et bedriftslån uten sikkerhet. Samtidig spiller også løpetiden og beløpet på bedriftslånet en rolle. Det er mulig å velge mellom fast og flytende rente. Vanligvis er det mest gunstig med flytende rente over tid, mens fastrente gir bedriften mer forutsigbarhet. Siden bankene har ulike betingelser og kostnader for et bedriftslån, bør man alltid undersøke lånetilbud hos flere banker. Sammenlign de forskjellige tilbudene på bedriftslån, og velg bedriftslånet som passer best for din bedrift. 

Ofte stilte spørsmål om bedriftslån

Hva er normal rente på bedriftslån?

Renten på bedriftslån varierer, og de fleste bankene bestemmer rentesats utfra type bedriftslån. Kassakreditt har for eksempel en høyere rente enn et nedbetalingslån. 

Hvor lang nedbetalingstid er det på bedriftslån?

Nedbetalingstiden bestemmes ofte utfra verdien på sikkerheten for bedriftslånet, og hvor fort verdien faller. Eksempelvis er nedbetalingstiden på eiendom lengre enn for kjøretøy og maskiner. 

Kan man få bedriftslån før en bedrift er stiftet?

Flere banker tilbyr bedriftslån også for å starte en bedrift. Ofte kalles disse oppstartlån. Har man ikke noe å stille i pant for lånet, kan et bedriftslån uten sikkerhet være løsningen.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser