Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Hvordan fungerer bedriftslån? Zensum forklarer

Bedriftslån er til god hjelp når et firma trenger ekstern finansiering over korte eller lengre perioder. Lær hvordan ulike firmalån fungerer.
Lesning 
4 min

Bedriftslån – Slik fungerer det

De fleste bedrifter trenger hjelp med finansiering i perioder. Det kan være på grunn av investeringer, som for eksempel kjøp av utstyr, eller utvidelse av virksomheten i form av eiendom. I slike tilfeller er det mulig å ta opp et bedriftslån for å finansiere det bedriften har behov for. 

Hva er et bedriftslån?

Bedriftslån favner over flere ulike former for finansiering og lån, som bankene kan gi. Finansieringen kan for eksempel være i form av kassakreditt eller et lån til bedriften. Kostnadene ved et bedriftslån varierer utfra type bedriftslån, nedbetalingstid og rentesats. Hver enkelt bedrift avtaler dette med banken når søknaden om finansiering til bedriften sendes. Enkelte firmalån kan ha lang nedbetalingstid, mens andre betales ned raskere. På denne måten kan en bedrift få tak i de økonomiske ressursene som trengs for en lengre eller kortere periode. 

Ulike typer bedriftslån

Bedriftslån er, som tidligere nevnt, en samlebetegnelse på flere ulike måter et firma kan få finansiering på via bank. Formen på bedriftslån er ulike, og de fungerer på forskjellige måter.

  • Kassakreditt: Gis som et rammelån, og er knyttet til bedriftens konto med et bestemt beløp. Gjelden tilsvarer beløpet som er brukt av kreditten. På mange måter fungerer kassakreditt på samme måte som et kredittkort. 
  • Nedbetalingslån: Et nedbetalingslån ligner mye på et privat boliglån. Denne formen for bedriftslån har lang nedbetalingstid, og har bedre betingelser enn et kortsiktig lån. Denne formen for lån til firmaer krever at bedriften stiller sikkerhet for lånet. 
  • Bankgaranti: Å få en bankgaranti betyr at banken stiller garanti for beløpet bedriften trenger, for eksempel ved varekjøp eller kjøp av utstyr. 
  • Factoring: Factoring vil si at man får et bedriftslån basert på ubetalte fakturaer, som kundene til bedriften har utestående.

Krav for å få lån til bedrifter

Bankene har klare krav for å innvilge bedriftslån. Bedriftens økonomi blir nøye vurdert, både opp mot bedriftens likviditet på søketidspunktet og hvordan likviditeten ser ut fremover. Sammen med søknaden om bedriftslån må derfor regnskap og budsjett legges ved for å gi banken en oversikt over den økonomiske situasjonen til firmaet. I tillegg må bedriften være registrert i Norge og ha et gyldig organisasjonsnummer. Vanligvis krever bankene sikkerhet for bedriftslån. Sikkerheten kan være pant i eiendom, utstyr eller investeringene som gjøres med bedriftslånet. 

Nyoppstartede og små bedrifter kan ha vansker med å stille sikkerhet for et bedriftslån. I slike tilfelle kan man søke om lån uten sikkerhet, et forbrukslån. Disse bedriftslånene har kortere løpetid og høyere rente enn bedriftslån hvor banken har sikkerhet for lånet. 

Kostnader ved firmalån

Kostnadene ved et bedriftslån varierer fra bank til bank. Rentesats og lånevilkår bestemmes utfra om lånet er med sikkerhet eller er et bedriftslån uten sikkerhet. Samtidig spiller også løpetiden og beløpet på bedriftslånet en rolle. Det er mulig å velge mellom fast og flytende rente. Vanligvis er det mest gunstig med flytende rente over tid, mens fastrente gir bedriften mer forutsigbarhet. Siden bankene har ulike betingelser og kostnader for et bedriftslån, bør man alltid undersøke lånetilbud hos flere banker. Sammenlign de forskjellige tilbudene på bedriftslån, og velg bedriftslånet som passer best for din bedrift. 

Ofte stilte spørsmål om bedriftslån

Hva er normal rente på bedriftslån?

Renten på bedriftslån varierer, og de fleste bankene bestemmer rentesats utfra type bedriftslån. Kassakreditt har for eksempel en høyere rente enn et nedbetalingslån. 

Hvor lang nedbetalingstid er det på bedriftslån?

Nedbetalingstiden bestemmes ofte utfra verdien på sikkerheten for bedriftslånet, og hvor fort verdien faller. Eksempelvis er nedbetalingstiden på eiendom lengre enn for kjøretøy og maskiner. 

Kan man få bedriftslån før en bedrift er stiftet?

Flere banker tilbyr bedriftslån også for å starte en bedrift. Ofte kalles disse oppstartlån. Har man ikke noe å stille i pant for lånet, kan et bedriftslån uten sikkerhet være løsningen.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser