Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
18.8.2022

Hvordan fungerer et topplån? | Zensum forklarer

Mangler du egenkapital for å få boliglån? I noen tilfeller gir banker topplån til bolig, som erstatning for egenandelen. Lær om topplån hos Zensum
Lesning 
4 min

Topplån kan være et alternativ til egenkapital

Banker som tilbyr boliglån må forholde seg til boliglånsforskriften, som blant annet har et egenkapitalskrav på 15 % ved boligkjøp. Den samme forskriften gir likevel bankene noe fleksibilitet, slik at de kan fravike dette kravet i 10 % av lånesøknadene. I slike tilfeller kan man få det som kalles et topplån for å dekke egenandelen. 

Hva er et topplån og hvordan fungerer det?

Bankene har, som tidligere nevnt, anledning til å fravike kravet om 15 % egenkapital for 10 % av boliglånene de innvilger. Det betyr at det er mulig å få et ordinært boliglån opp til 85 % av boligens kjøpesum, samt få et ekstra lån som erstatning for 15 % egenkapital - et topplån

For å få innvilget et topplån må man ha en personlig økonomi, som kan rettferdiggjøre at man får en høyere lånesum fra banken enn hva forskriftene tilsier. Vanligvis gis denne muligheten kun til bankens eksisterende kunder. Unge, som skal kjøpe sin første bolig, kan ha vansker med å få et topplån.

Topplånet legges ikke inn i det ordinære boliglånet. Får man innvilget et topplån, blir man sittende med et todelt lån på boligen. Et ordinært boliglån og et topplån. Å innvilge et topplån innebærer en høyere risiko for bankene, og topplån har derfor høyere rente enn et vanlig boliglån. På grunn av de økte kostnadene som et topplån fører med seg er dette et lån de fleste ønsker å kvitte seg med så raskt som mulig. 

Å kjøpe bolig ved hjelp av topplån

Selv om man har et godt forhold til banken sin, og har en god personlig økonomi, er det ingen automatikk i å få et topplån. Finner du en bolig du ønsker å kjøpe og vurderer å ta opp et topplån, bør du ta en samtale med bankens rådgivere før du legger inn bud på boligen. Sammen med banken legges betingelsene for topplån, og hvor stor sum det er mulig å låne totalt med det vanlige boliglånet og topplånet. Deretter utsteder banken et finansieringsbevis. Det er viktig å merke seg at et finansieringsbevis ikke er en garanti for lån, men er dokumentasjon på hvor mye du kan få låne til bolig. 

Betal ned topplån 

Når man betaler månedlige avdrag på boliglån og topplån, kommer avdraget ofte som en samlet sum hvor det oppgis hva som er betaling til boliglånet og hva som dekker topplånet. På grunn av de ekstra kostnadene er topplån en type lån man helst ikke vil sitte med over lengre tid. Har man muligheten til det, bør mest mulig av det månedlige avdraget dekke topplånet. Bankene er ofte villige til å lage en nedbetalingsplan, som betaler ned topplånet først. Det skyldes at topplånet ditt utgjør en større risiko for banken enn det ordinære boliglånet.

Ofte stilte spørsmål om topplån

Hva er topplån?

Topplån er et ekstra boliglån fra banken, som kan dekke kravet om egenkapital ved boligkjøp.

Er det lurt å benytte seg av topplån?

I utgangspunktet er det ikke lurt å ta et topplån, da dette lånet er dyrere enn et ordinært boliglån. 

Hva koster topplån?

Topplån har en høyere rente enn et vanlig boliglån, da dette lånet utgjør en større risiko for banken. Kostnadene varierer ut fra beløpet på topplånet, nedbetalingstid og rentesats.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser