Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
- Bekreftet informasjon -
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.9.2022

Overtakelse av bolig | Alt du trenger å vite

Her får du vite alt du trenger om overtakelse av ny bolig, hva det innebærer, hva som må sjekkes og hva man kan gjøre ved uenigheter og tvister.
Lesning 
4 min

Overtakelse av bolig – Dette må du vite

I denne artikkelen får du all informasjon du trenger om overtakelse av bolig, alle punktene som må sjekkes og hva partene skal gjøre i tilfelle tvister og uenigheter oppstår.

Hva innebærer overtakelse av ny bolig?

Ved overtakelsen av boligen går ansvaret for boligen over fra selgeren til kjøperen. Begge parter møtes for å gjennomgå boligen, og selger overleverer nøklene til kjøper. Noen ganger er eiendomsmegleren med på overtakelsen, andre ganger ikke. Fordelen med at eiendomsmegleren er tilstede er at det kan være enklere å få avklart spørsmål på stedet.

Dette må du sjekke på overtakelsen

Når du skal ta over en ny bolig som du har kjøpt, er det avgjørende at du sjekker den nøye. Ved overtakelse av brukt bolig er dette ekstra viktig. Dersom du finner mangler eller skader, må du melde fra med en gang, ellers kan du miste muligheten til å klage.

Sjekkliste overtakelse:

  • Boligen skal være rengjort.
  • Alle nøkler skal være levert.
  • Strøm, vann m.m. skal avleses.
  • Avtalt løsøre skal være på plass og fungere.
  • Overtakelsesprotokoll skal fylles ut.

Nedenfor går vi gjennom diss punktene mer i detalj:

Rengjøring

Ifølge loven skal boligen overleveres “ryddet og rengjort”. Rengjøringsplikten omfatter også inventar, som kjøleskap, skap, komfyr dersom disse tingene medfølger. Loft, kjellere, eventuelle uthus og garasjer skal også være rengjort. 

Avlesning av strøm, vannmåler m.m.

Strøm og vannmåler skal leses av
. Selgeren skal avslutte avtalene hos sine nettselskap og strømselskap, og kjøperen må opprette nye. Kjøperen kan velge å opprette et abonnement hos de samme leverandørene eller et nytt selskap. Det samme gjelder om det finnes et alarmanlegg i boligen. 

Nøkler

Alle nøkler til boligen skal leveres fra selger til kjøper. Dette inkluderer hovednøkler samt nøkler til boder, garasjer og postkasser der dette er. Dersom det er elektroniske låser, skal låsebrikker overleveres. Dersom selger har mistet nøkler til boligen, må dette opplyses.
 

Løsøre

Det brukes ofte en standard liste for løsøre og innbo. Sjekk at boligen leveres med det løsøret som var spesielt avtalt mellom kjøper og selger. I praksis vil dette si det som var oppført i annonsen. 

Utfyllelse av overtakelsesprotokollen

Ved overtakelsen får selger og kjøper en overtakelsesprotokoll fra eiendomsmegleren. Nå til dags er denne ofte elektronisk, men den kan også skrives ut på papir. I protokollen skal gjennomgåelsen av boligen dokumenteres. Dersom man finner mangler og feil som ikke blir utbedret med en gang, skal man skrive inn merknader i protokollen angående dette. Vær så nøyaktig som mulig. Bruk av overtakelsesprotokoll er ikke obligatorisk, men det er anbefalt fordi begge partene i ettertid har dokumentasjon på boligens tilstand ved overtakelsen. 

Uenigheter ved overtakelse av bolig

Dersom boligen ikke er vasket eller rengjort i henhold til reglene, løsøre mangler eller man finner andre feil og mangler, skal selger få mulighet til å rette opp dette innen kort tid, for eksempel innen neste dag. Dersom selger ikke har mulighet til dette, kan en økonomisk kompensasjon avtales mellom partene. Summen skrives inn i overtakelsesprotokollen og avregnes deretter på oppgjøret.

I tilfelle selger og kjøper er uenige
, er det spesielt viktig å dokumentere saken. Dette må gjøres i forbindelse med overtakelsen, ellers kan kjøper miste muligheten til å få rettet opp i problemene. 

Før overtakelsen skal kjøperen ha betalt inn penger til en klientkonto som disponeres av eiendomsmegleren. Instruksjoner om innbetaling skal formidles av megleren. Som oftest gir kjøper disse instruksjonene videre til banken som utbetaler boliglånet. Ved større utfordringer kan det holdes tilbake penger for oppgjøret. Pengene utbetales da ikke til selgeren, men blir stående på eiendomsmeglerens klientkonto til saken er løst. Slike forhold må også dokumenteres i protokollen. 

Rettigheter og forpliktelser

Selger er forpliktet til å rengjøre boligen og overlevere alle nøkler til selger. Rettigheter ved overtakelse av bolig omfatter at småfeil og skader som oppdages i løpet av overtakelsen blir ordnet uten kostnad for kjøperen. Forutsetningen er at disse blir påpekt under overtakelsen.

Klage ved overtakelse av bolig

Dersom kjøper ønsker å klage på feil eller mangler ved boligen som ikke har blitt rettet opp eller kompensert for, må en skriftlig klage sendes til selger og/eller selgerens eierskifteforsikringsselskap. Forbrukerrådet har et standard klagebrev, som kan benyttes i slike tilfeller. Du må klage innen rimelig tid etter at du oppdager mangelen, derfor er det viktig å sende inn klagen så raskt som mulig. 

Ofte stilte spørsmål om overtakelse av bolig

Hva er viktig ved overtakelse av hus og bolig?

Ved overtakelse av bolig er det viktig å sjekke en rekke standard punkter, som rengjøring, avlesing av strøm- og vannmåler, at alt avtalt løsøre er på plass og at det ikke finnes feil eller mangler på boligen. Alle nøkler skal overleveres, og det bør fylles ut en overtakelsesprotokoll. 

Hvordan fungerer overtakelse?

Overtakelse fungerer ved at kjøper og selger møtes og gjennomgår alle nødvendige punkter sammen. Det er en fordel om også megleren er tilstede. 

Når er det vanlig å overta bolig?

Dato for overtakelse skal avtales når budet aksepteres. Datoen som avtales er bindende for både kjøper og selger. Dersom et konkret tidspunkt ikke blir avtalt, skal overtakelse skje innen “rimelig tid”, som normalt er innen 3 måneder etter kjøp. 

Hvor rent skal det være ved overtagelse?

Ifølge loven skal boligen overleveres “ryddet og rengjort”. Dette omfatter grundig rengjøring av alle rom i boligen samt kjeller, loft, uthus og alt medfølgende inventar.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser