Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.9.2022

Oppgjør i forbindelse med boligsalg

I denne artikkelen forklarer vi alt du må vite knyttet til oppgjør i forbindelse med boligsalg, hva det er og kjøpers og selgers ansvar.
Lesning 
4 min

Oppgjør etter boligsalg

Oppgjør av eiendomshandler innebærer at alle papirer i forbindelse med boligkjøpet er i orden, og at pengene går fra kjøper til selger på riktig måte. I denne artikkelen forklarer vi hva som er kjøpers og selgers ansvar og hva du må vite knyttet til oppgjør i forbindelse med boligsalg.

Oppgjør: Steg for steg guide

  1. Kjøper og selger blir enige om en pris for boligen. Denne prisen bestemmes som oftest i budrunden når selger aksepterer kjøpers bud. 
  2. Selger skal fylle ut en egenerklæring om boligens tilstand med informasjon om eventuell fellesgjeld og andre detaljer som skal stå i kontrakten. Etter at kontrakten er signert av både kjøper og selger, tar oppgjørsselskapet over.
  3. Kjøpesummen og omkostninger knyttet til boligkjøpet skal i første omgang betales inn til meglerens klientkonto. Det er meglerens oppgave å informere om det praktiske rundt dette. 
  4. Oppgjørsavdelingen skal sjekke at alle papirer er riktig utfylt og at pengene har blitt betalt inn fra kjøper. Skjøtet skal tinglyses og alle lån skal innfries. Det skal ikke være noen heftelser på boligen ved overtakelse.
  5. Etter at selger har levert nøkler til kjøper på overtakelsesdagen og begge parter har signert overtakelsesprotokoll og er enige om at boligen er klar for overtakelse, skal pengene på klientkontoen overføres til kjøper

Kjøpers ansvar

Kjøper har ansvar for at kjøpesum og omkostninger er inne på megleres klientkonto til riktig tid. Megler skal ha totalbeløpet for boligen på sin klientkonto senest siste virkedag før overtakelsen, derfor må overføringen skje to dager før dette. Det er vanlig at kjøpers bank overfører et eventuelt boliglån direkte til klientkontoen. Det er også praktisk for deg som kjøper om banken samtidig kan overføre egenkapital og omkostninger.

På overtakelsesdagen må kjøper sjekke at boligen er tilstrekkelig ryddet og rengjort, at alt avtalt løsøre er på plass og fungerer og at alle nøkler blir overlevert. Dette bør dokumenteres i en overtakelsesprotokoll, som fylles ut og signeres sammen med selger. Dersom det oppdages feil eller mangler, er det viktig å få dokumentert dette og klage så raskt som mulig. 

Selgers ansvar 

Ved et boligsalg har selger ansvar for å gi fullstendige opplysninger om boligen og/eller eiendommen. Selger skal fylle ut en egenerklæring om boligens tilstand med informasjon om forsikring, fellesgjeld, og andre detaljer som skal inn i kontrakten. Selger er særlig forpliktet til å informere om feil og mangler. Dersom selger unnlater å opplyse om vesentlige feil og mangler som burde være kjent, kan kjøper i ytterste konsekvens heve kjøpet. 

Videre har selger ansvar for å klargjøre boligen for overtakelse. Det vil si at boligen skal være ryddet og rengjort på overtakelsesdagen. Alt løsøre som inngår skal være på plass og fungere. Selger skal overgi alle nøkler til kjøper og strøm- og vannmåler skal leses av. Selger og kjøper skal begge signere en overtakelsesprotokoll på overtakelsesdagen. 

Ofte stilte spørsmål om oppgjør

Må man engasjere et oppgjørsselskap når man selger en eiendom?

I de fleste tilfeller er det nødvendig å engasjere et oppgjørsselskap. Den som kjøper må som oftest ta opp et boliglån i en bank for å kjøpe boligen, og da vil banken kreve at en profesjonell tredjepart håndterer oppgjøret.

Hvor lang tid tar oppgjør ved salg av bolig?

Tiden det tar å ferdigstille oppgjør ved kjøp av bolig avhenger av flere faktorer, blant annet type eiendom som selges, men normalt er oppgjøret klart 10 virkedager etter at overtakelse av bolig er gjennomført.

Hva er et oppgjørsskjema? 

I forbindelse med boligsalg er det vanlig å sette opp et oppgjørsskjema som viser hva som skal betales og når pengene skal betales. Dette skjemaet skal signeres av både kjøper og selger.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser