Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Nordmenns lånegjeld har ikke økt

Zensum har undersøkt hvordan den totale summen av nordmenns lånegjeld (utover boliglån) har endret seg de siste årene.
Lesning 
4 min

Nordmenns lånegjeld har ikke økt

Zensum har undersøkt hvor stor privat lånegjeld, det vil si summen av alle lån eller kreditter utover boliglån, de norske kundene har i gjennomsnitt. Resultatet viser at det gjennomsnittlige totale lånebeløpet ikke har økt, men tvert imot sunket litt siden begynnelsen av 2020.

I undersøkelsen har Zensum gjennomgått lånesøknadene som kom inn til Zensum i perioden og som resulterte i formidlete lån. Resultatet viser en jevn, og en litt nedadgående, trend og at det totale gjennomsnittsbeløpet av lån og kreditter har minsket litt siden begynnelsen av 2020. I januar 2020 lå beløpet i gjennomsnitt på 137 000 kr, og i mai 2023 på 134 000 kr i gjennomsnitt. På det høyeste lå gjennomsnittsbeløpet på 172 000 kr i april 2020, og på det laveste på 120 000 kr i mars 2023.


Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av Zensum, og baserer seg på statistikk fra perioden januar 2020 til mai 2023. Statistikken bygger på data fra søknadene Zensum mottok i samme periode og som førte til formidlede lån.

Sammenligne, forhandle om eller samle lån

Å forhandle om eller samle lån har mange fordeler: Ved å forhandle om forbrukslånet og bytte det ut med et billigere lån, kan du redusere renteutgiftene og få penger til overs til andre ting. Et refinansieringslån kan redusere månedsutgiftene dine og få ned totalkostnaden for renter og lån. Hvis du samler lånene, får du også bedre oversikt over økonomien din. Med ett lån i stedet for flere mottar du kun en faktura, og trenger ikke følge med på renter og avdrag for flere lån. Når du samler lånene, kan du dessuten forbedre kredittverdigheten, noe som igjen kan føre til bedre lånevilkår ved en senere anledning.
‍‍‍

Gratis og ikke bindende

Hos Zensum kan du sammenligne, forhandle om og samle forbrukslånene dine. Lånesøknader via Zensum er alltid gratis for deg som kunde, og aldri bindende.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser