Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,94%, eff. rente 6,24%. Totalkostnad: 3 892 014 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere. Oppdatert 2023-01-12.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
- Bekreftet informasjon -
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig kostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
29.5.2023

Hva er namsfogden? | Zensum forklarer!

Her forklarer vi alt du trenger å vite om namsfogden | Namsmyndighetens oppgaver ✓ Slik unngår du brev fra namsfogden ✓ Ofte stilte spørsmål ✓
Lesning 
4 min

Namsfogden – alt du trenger å vite

Dersom du har ubetalte regninger og misligholdte krav, kan du etter hvert oppleve at namsfogden iverksetter tiltak for å kreve inn pengene. Her forklarer vi deg namsfogdens oppgaver og rolle i inkassoprosessen, og hvordan du kan unngå økonomiske problemer.

Få oversikten du trenger.

Hva er namsfogden?

Namsfogden er den statlige myndigheten som utøver namsmannfunksjonen i samfunnet. Siden 2007 har namsoppgavene blitt utført av den norske Politi- og lensmannsetaten, og det er vanligvis politistasjoner som utfører namsfogdarbeidet.

Namsfogdarbeid omfattes av sivil rettspleie, og regnes som en politioppgave på samme måte som etterforskningsarbeid og ordenstjeneste.

Hva gjør namsfogden?

Namsfogden sin oppgave er å utføre tvangsforretninger, altså inndrivelse av ubetalte krav. Dette gjøres blant annet gjennom utleggsforretninger, tvangssalg og fravikelser. Namsfogden bistår også med gjeldsordninger i henhold til gjeldsordningsloven.

Dersom du ikke har betalt et krav, kan namsmannen gjennom utleggsforretning avgjøre at det skal gjennomføres lønnstrekk eller at det skal tas pant i eiendelene dine. Planlegger namsfogden utleggsforretning, vil du motta et varsel om dette.

Ved lønnstrekk vil deler av lønnen automatisk gå til kreditoren(e) du skylder penger. Om det tas pant, vil det ofte være snakk om pant i fast eiendom (bolig). I ytterste konsekvens kan boligen bli lagt ut for tvangssalg for å drive inn pengene som trengs.

Hvilken rolle har namsfogden i inkassoprosessen?

Prosessen fra mottatt regning til eventuelt tvangssalg eller lønnstrekk, går over flere steg. Namsmannen involveres først når det ubetalte kravet utvikler seg til en inkassosak.

Etter å ha mottatt en faktura som ikke har blitt betalt innen forfallsdato, vil du vanligvis motta en eller flere betalingspåminnelser. Forblir kravet ubetalt, vil det etter hvert sendes et inkassovarsel. Betales kravet fortsatt ikke, opprettes vanligvis en inkassosak.

Hvis du ikke betaler betalingsoppfordringen du mottar, vil det til slutt igangsettes rettslige skritt. Inkassosaken sendes da videre til namsmannen, eventuelt til forliksrådet – avhengig av den aktuelle saken.

Når saken sendes til namsmannen, er det fordi kreditoren eller inkassobyrået mener at tvangsmessig innkreving av pengene er eneste løsning.

Tips til deg som vil unngå brev fra namsfogden

Det å motta brev fra namsfogden med varsel om tvangssalg eller lønnstrekk, er noe de fleste ønsker å unngå. Heldigvis finnes det mye du kan gjøre for å forhindre at du havner i en vanskelig økonomisk situasjon.


Her er noen tips!

 

Få orden på privatøkonomien

Det finnes ulike grunner til at man kan slite med å betale regningene sine. Både lav inntekt, høye levekostnader, uventede ekstrakostnader eller manglende økonomisk oversikt kan være av betydning. Det å oppnå en sunn og god personlig økonomi kan være lettere sagt enn gjort.

Om du ikke har mulighet for å øke inntektene (for eksempel ved å jobbe ekstra), kan du alltids forsøke å redusere utgiftene dine. Hvis du kan kutte på «unødvendige» utgifter og luksusgoder, kan du i noen tilfeller få nok penger til å betale utestående krav.

Husk på at det også lønner seg å ha en bufferkonto i tilfelle uventede kostnader skulle dukke opp. På den måten slipper du å bruke penger som ellers skulle gått til å betale regninger, dersom bilen plutselig må på verksted eller kjøleskapet takker for seg.

En spare-app kan være et nyttig hjelpemiddel når du skal spare penger. Her kan du blant annet sette konkrete mål for sparingen din, og følge progresjonen.

Husk at gjeldsrådgivning også kan være til hjelp for mange. Dette er noe NAV tilbyr gratis til deg med økonomiske problemer.

 

Vurder refinansiering

Dersom du har forbrukslån, kredittkortlån eller andre lån du sliter med å betale, kan det også være aktuelt å vurdere refinansiering. Det å refinansiere betyr at eksisterende gjeld betales med et nytt lån (et refinansieringslån) som optimalt sett er billigere å betjene.

Har du for eksempel åtte dyre smålån, kan du samle disse i ett større og billigere lån. Dette vil ikke bare gjøre det mulig å redusere lånekostnadene – du vil også få færre lån å forholde deg til.

Enten du mangler økonomisk oversikt eller har lite gunstige lånebetingelser på dagens lån, er derfor refinansiering et godt valg.

 

Hvordan kan Zensum hjelpe deg?

Dersom du ønsker å unngå inkassosaker eller kontakt med namsfogden, gjelder det å ha god økonomisk orden. I så fall finnes det mange verktøy som kan være til hjelp. Foruten gjeldsrådgivning og sparing, kan vi nevne refinansiering som et gunstig tiltak.

Skal du søke om refinansieringslån er det imidlertid smart å sammenligne lån fra flere banker før du bestemmer deg. Husk at lånekostnadene avgjøres av lånevilkår som effektiv rente. Ved å velge lån med omhu, kan du gjøre et godt valg for deg og din privatøkonomi.

Samtidig er det tidkrevende – og ikke minst, tungvint – å skulle søke lån hos mange forskjellige banker hver for seg. Det ville blitt mange lånesøknader å fylle ut! Zensum forenkler prosessen for deg. Hos oss kan du søke hos flere banker med kun én lånesøknad.

Innhent tilbud om refinansieringslån fra flere banker, og velg tilbudet som passer deg best.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er forskjellen på namsmann og namsfogd?

Det som skiller en namsmann og namsfogd, er at sistnevnte kun utfører sivile namsoppgaver, mens en namsmann også utfører politioppgaver. Ellers er det få ulikheter.

Hvilke oppgaver har namsfogden?

Namsfogden har i oppgave å drive inn ubetalte krav gjennom for eksempel utleggstrekk (lønnstrekk) eller tvangssalg. Namsmyndighetene bistår også med gjeldsordninger. 

Hvordan tar namsmannen kontakt?

Namsmannen eller namsfogden kommer som regel ikke på døra. Som regel tar namsmyndighetene kontakt via brev, og du blir kanskje kalt inn til et møte.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser